Cymdeithasu yn Lleoliadau'r Brifysgol

Mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd diogel a chynhwysol i gymdeithasu yn ein lleoliadau masnachol ac rydym yn mynd ati'n weithredol yno i hyrwyddo yfed mewn modd cyfrifol.

Lleoliadau masnachol Prifysgol Bangor yw Academi a Bar Uno. Mae ganddynt bolisïau i sicrhau lles myfyrwyr:

  • Ni fydd myfyrwyr sy'n cyrraedd y lleoliadau hyn yn cael mynediad os bernir eu bod yn rhy feddw.
  • Dan yr amgylchiadau hyn bydd y staff wrth y drysau yn cynnig dŵr a rhywle i'r myfyriwr eistedd mewn ymgais i'w cael i sobri.
  • Os oes angen hebrwng myfyrwyr adref, byddwn yn eu helpu i fynd mewn tacsi fel nad ydynt yn cerdded adref ar eu pennau eu hunain.
  • Mae'r staff wrth y drysau wedi cael mwy o hyfforddiant na'r hyn sy'n ofynnol yn ôl Awdurdod y Diwydiant Diogelwch ac maent wedi cael hyfforddiant mewn cymorth cyntaf ac mewn cymorth brys.
  • Yn ein lleoliadau, os gwelir bod myfyriwr wedi yfed gormod o alcohol ni fydd staff y bar yn gwerthu ychwaneg o alcohol iddynt.
  • Os gwelir myfyrwyr neu os ceir adroddiadau bod myfyrwyr yn ymosodol neu'n aflonyddu ar eraill, bydd prif oruchwyliwr y drysau yn siarad â hwy yn breifat a gofyn iddynt adael y lleoliad.