Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Sefydliad Confucius

Mae Sefydliad Confucius yn broject rhyngwladol ar y cyd rhwng Prifysgol Bangor, The China University of Political Science and Law (CUPL) yn Beijing, a Hanban, asiantaeth er hyrwyddo iaith a diwylliant Tsieina.

Nod y sefydliad yw rhoi cyfle i bobl gogledd Cymru brofi a dysgu mwy am iaith a diwylliant Tsieina. Mae'n cynnwys digwyddiadau diwylliannol, darpariaeth iaith, ac ymchwil academaidd.

Am ragor o wybodaeth am Sefydliad Confucius, y digwyddiadau a gynhelir ym Mangor a'r ymchwil a'r projectau sy'n cael eu cynnal ar hyn o bryd, ewch i'w gwefan a'u tudalen Facebook.

Gellwch hefyd gysylltu â Sefydliad Confucius:
Ffôn: 01248 388555

E-bost: confuciusinstitute@bangor.ac.uk