Digwyddiadau i Fyfyrwyr Rhyngwladol 

Wythnos Groeso

Yn ystod yr Wythnos Groeso bob blwyddyn, mae'r Tîm Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol yn cynnal digwyddiadau arbennig ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol newydd. Mae'r digwyddiadau hyn yn cynnwys:

  • Cyflwyniad croeso yn cyflwyno'r Tîm Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol a gwybodaeth am faterion megis mewnfudo, agor cyfrif banc, iechyd, a chyngor cyffredinol am fyw mewn gwlad newydd.
  • Digwyddiadau cymdeithasol i alluogi myfyrwyr rhyngwladol newydd i gwrdd â'i gilydd.
  • Gwybodaeth am wahanol gymdeithasau a gwasanaethau i fyfyrwyr rhyngwladol.
  • Sgyrsiau am weithio yn y DU ac addasu i fywyd yn y DU.

Gwyliwch y fideo hwn am Wythnos Groeso Bangor i fyfyrwyr rhyngwladol.

Dyddiau Allan

Drwy gydol y flwyddyn, mae'r Tîm Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol ym Mangor yn trefnu dyddiau allan i leoedd o ddiddordeb yn yr ardal ac i amrywiol ddigwyddiadau yn y gymuned. Am ragor o wybodaeth am y teithiau hyn, sy'n digwydd drwy gydol y flwyddyn academaidd, a sut i archebu tocynnau i'r digwyddiadau hyn, cliciwch yma.

Tripiau gwneud pethau eich hun

Yn ogystal â darparu amrywiaeth o deithiau a digwyddiadau wedi eu trefnu drwy gydol y flwyddyn, mae yna hefyd lawer o gyfleoedd i chi ymweld â lleoedd eich hunain. Ewch i'r dudalen 'Tripiau gwneud pethau eich hunain' ar y wefan Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol sy'n rhoi gwybodaeth am ddyddiau allan lleol, penwythnosau i ffwrdd, tripiau i Ewrop, ffyrdd rhad o deithio a llety rhad, a gwefannau defnyddiol i'ch helpu i gynllunio eich taith.