Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cymerwch Ran

Cymdeithasau Myfyrwyr

Mae gan Brifysgol Bangor nifer o gymdeithasau cymuned er mwyn i fyfyrwyr o wledydd neu gefndiroedd penodol gael dod at ei gilydd.

Sefydlu eich cymdeithas eich hun

Os ydych o genedl arbennig ac eisiau sefydlu eich cymdeithas eich hun, y  cwbl rydych ei angen yw grŵp o bobl â'r un diddordebau i roi cychwyn ar bethau.  Cysylltwch ag Is-lywydd Cymdeithasau a Gwirfoddoli Undeb Bangor i drafod eich syniadau.

Cyngor Undeb Bangor - Cynghorwr Myfyrwyr Rhyngwladol

Cyngor Undeb Bangor yw'r corff o fewn Undeb y Myfyrwyr sy'n bodoli i drafod syniadau'n ymwneud â'i bolisïau, ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol, syniadau'n ymwneud â'i gyfleoedd neu i ddatblygu profiad myfyrwyr ym Mangor.  Mae'n fforwm hefyd lle gall myfyrwyr Bangor ddal eu swyddogion undeb etholedig a'u cynghorwyr i gyfrif. 

Mae'r cyngor yn cynnwys aelodau o blith y myfyrwyr sy'n cyflawni nifer o swyddogaethau arbenigol, yn cynnwys Cynghowr Undeb Bangor i Fyfyrwyr Rhyngwladol.  Os oes gennych ddiddordeb dod yn Gynghorwr yn Undeb Bangor, yna mae rhagor o wybodaeth yn Llawlyfr UBC hwn.