Cymerwch Ran

Cymdeithasau ym Mangor

Mae gan Bangor nifer o gymdeithasau Ffydd sy'n rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr sy'n arddel ffydd ddod at ei gilydd.  Mae'r cymdeithasau hyn yn cynnwys:

Y Gymdeithas Anglicanaidd

Yr Undeb Cristnogol

Y Gaplaniaeth Gatholig a'r Gymdeithas Gatholig

Y Gymdeithas Islamaidd

Cliciwch yma i gael manylion cyswllt eglwysi a grwpiau ffydd ym Mangor.

Digwyddiadau

Sessiynnau Ymwybyddiaeth Ofalgar yn y Cadeirlan

Pob dydd Iau am 12.30yh, 30 munud sessiwn ymwybuddiaeth ofalgar o fewn cyd-destun Christnogol. Croeso cynnes i pawb.

Dathliad o Amrywiaeth Ddiwylliannol

Dewch i ddathlu amrywiaeth ein dinas fawr ym Mangor ymlaen Dydd Sadwrn 10 Tachwedd 10.00am-1.00pm yn Eglwys Gadeiriol Bangor.

Gwylnos Dros Heddwch yng Nghadeirlan Bangor

Ymunwch â ni ar wylnos Sul y Cofio ar gyfer gwylnos dros heddwch rhyng-ffydd. Bydd darlleniad byr, goleuo canhwyllau a chyfnod o dawelwch. Croeso i bawb.