Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cymerwch Ran

Cymdeithasau ym Mangor

Mae gan Bangor nifer o gymdeithasau Ffydd sy'n rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr sy'n arddel ffydd ddod at ei gilydd.  Mae'r cymdeithasau hyn yn cynnwys:

Y Gymdeithas Anglicanaidd

Yr Undeb Cristnogol

Y Gaplaniaeth Gatholig a'r Gymdeithas Gatholig

Y Gymdeithas Islamaidd

Cliciwch yma i gael manylion cyswllt eglwysi a grwpiau ffydd ym Mangor.

Digwyddiadau

Sessiynnau Ymwybyddiaeth Ofalgar yn y Cadeirlan

Pob dydd Iau am 12.30yh, 30 munud sessiwn ymwybuddiaeth ofalgar o fewn cyd-destun Christnogol. Croeso cynnes i pawb.