Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cefnogaeth a Chyngor

Tîm Caplaniaid

Mae Tîm Caplaniaid y Brifysgol yn cynnig cymorth bugeiliol i unrhyw un sydd ei angen.  Gellwch siarad â hwy'n gyfrinachol am unrhyw bryderon neu anghenion ffydd sydd gennych.

Mae yna hefyd gaplaniaid unigol y gellwch gysylltu â hwy.  Mae'r wybodaeth hon a manylion pellach am y Tîm Caplaniaid ar gael ar eu gwefan.

E-bost: chaplaincy@bangor.ac.uk

Adnoddau Allanol

Mae gwybodaeth ddefnyddiol ar wefan y BBC am wahanol grefyddau a daliadau.

Fe wnaeth Ymlaen AU gyhoeddi adroddiad yn 2011 ar ' Religion and Belief in HE: Researching the Experiences for Staff and Students '

Mae adroddiad yr NUS 'No Place for Hate: Race and Ethnicity', a gyhoeddwyd yn 2012, yn edrych ar droseddau casineb yn gysylltiedig â chrefydd a daliadau ar gampysau yn y Deyrnas Unedig. 

Mae'r wefan Faith Matters yn rhoi gwybodaeth am ymgyrchoedd a digwyddiadau i leihau eithafiaeth a thensiynau rhwng gwahanol grefyddau.

Mae ymgyrch 'Tell MAMA' gan Faith Matters yn cofnodi a mesur digwyddiadau gwrth-Fwslemaidd a chefnogi cymunedau Mwslemaidd y mae troseddau casineb gwrth-Foslemaidd wedi effeithio arnynt.

Mae'r ymgyrch 'TAKE ON HATE' yn sefyll yn erbyn pob ffurf ar gasineb a rhagfarn tuag at unrhyw grŵp o bobl.