Athena SWAN

Mae'r Uned Her Cydraddoldeb, sy'n cefnogi sefydliadau addysg uwch ledled Prydain i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ar gyfer yr holl staff a myfyrwyr. Mae siarter Athena SWAN yr Uned yn cydnabod yn benodol ymrwymiad i fynd i'r afael ag anghydraddoldeb gender mewn addysg uwch. Mae Siarter Athena SWAN wedi'i seilio ar ddeg egwyddor allweddol. Drwy fod yn rhan o Athena SWAN, mae sefydliadau yn ymrwymo i siarter flaengar; gan fabwysiadu'r egwyddorion hyn yn eu polisïau, dulliau gweithredu, cynlluniau gweithredu a diwylliant.  Mae'r egwyddorion yn cynnwys pethau fel 'ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb gender yn y byd academaidd', 'ymrwymo i fynd i'r afael â'r bwlch cyflog rhwng y ddau ryw' etc a gellir dod i hyd iddynt yma.

Mae’r brifysgol wedi ennill Gwobr Efydd Athena SWAN sy'n nodi ein hymrwymiad i gender, cydraddoldeb ac amrywiaeth Mae'r wobr hon yn cydnabod bod gan y brifysgol sylfeini cadarn i ddileu tuedd o ran gender a datblygu diwylliant cynhwysol sy'n gwerthfawrogi'r holl staff. 

Cewch fwy o wybodaeth am Athena SWAN ym Mhrifysgol Bangor (yn cynnwys cais Bangor am wobr efydd Athena SWAN a chynllun gweithredu Athena SWAN) yma. Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu os hoffech fwy o wybodaeth, cysylltwch ag Alison Wiggett, Rheolwr Concordat Ymchwil ac Athena SWAN a.wiggett@bangor.ac.uk

Mae'r brifysgol hefyd yn rhoi bwrsariaethau 'Merched mewn gwyddoniaeth' i ferched wedi graddio sydd eisiau gwneud gradd Meistr hyfforddedig yn un o golegau'r gwyddorau.

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am yr hyn y mae merched sy'n gweithio yma ym Mhrifysgol Bangor wedi ei gyflawni.