Cymerwch Ran

Diwrnod Rhyngwladol Merched

Mae'r brifysgol yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol Merched bob blwyddyn ar 8 Mawrth gyda chyfres o ddigwyddiadau sy'n cynnwys cyflwyniadau a darlithoedd gwadd, a stondinau gwybodaeth a chyngor ar y campws.

I gael rhagor o wybodaeth am Ddiwrnod Rhyngwladol Merched a'r themâu bob blwyddyn, ewch i'w gwefan sy'n rhannu adnoddau a gwybodaeth am ddigwyddiadau a newyddion o bob rhan o'r byd.

Cyngor Undeb Bangor - Cynghorwr Myfyrwyr Benywaidd

Cyngor Undeb Bangor yw'r corff o fewn Undeb y Myfyrwyr sy'n bodoli i drafod syniadau'n ymwneud â'i bolisiau, ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol, syniadau'n ymwneud â'i gyfleoedd neu i ddatblygu profiad myfyrwyr ym Mangor.  Mae'n fforwm hefyd lle gall myfyrwyr Bangor ddal eu swyddogion undeb etholedig a'u cynghorwyr i gyfrif. 

Mae'r Cyngor yn cynnwys aelodau o blith y myfyrwyr sy'n cyflawni nifer o swyddogaethau arbenigol, yn cynnwys Cynghorwr Undeb Bangor i Fyfyrwyr Benywaidd.  Os oes gennych ddiddordeb dod yn Gynghorwr yn Undeb Bangor, yna mae rhagor o wybodaeth yn Llawlyfr UBC hwn.

Cynghorwr Myfyrwyr Benywaidd 2017-18 - Daire Holden