Gwasanaethau Cefnogi Gwasanaethau Myfyrwyr

Mae'r Swyddog Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Myfyrwyr, Helen Munro, yn gweithio ar lawr cyntaf Neuadd Rathbone. Gall Helen eich helpu gydag unrhyw fater neu bryder sydd gennych ynglŷn â chydraddoldeb gender. Cynigir y gefnogaeth yn gyfrinachol a than arweiniad y myfyriwr. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Gwasanaethau Myfyrwyr, Gwasanaethau Cefnogi neu cysylltwch yn uniongyrchol â Helen

E-bost: h.munro@bangor.ac.uk

Ffôn: 01248 388021.

Adnoddau Allanol

Mae a droddiad Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr 2012 'That's What She Said: Women Students' Experiences of 'Lad Culture' in Higher Education’ yn ymchwilio i ddiwylliant y llanc mewn gweithgareddau fel chwaraeon, yfed alcohol yn drwm a herian rhywiaethol.

Mae tudalen Ymgyrch Merched UCM yn cynnwys gwybodaeth a newyddion am eu hymgyrchoedd presennol a hanesyddol.

Mae'r Uned Herio Cydraddoldeb yn darparu rhagor o wybodaeth am Athena SWAN. 

Mae WISE yn ymgyrch sy'n hyrwyddo merched ym meysydd gwyddoniaeth, technoleg a pheirianneg.

Mae'r Everyday Sexism Project yn catalogio enghreifftiau o ragfarn ar sail rhyw a brofir gan ferched o ddydd