Cymerwch Ran

Cyngor Undeb Bangor - Cynghorwyr Myfyrwyr Hŷn a Myfyrwyr sy'n Rhieni

Cyngor Undeb Bangor yw'r corff o fewn Undeb y Myfyrwyr sy'n bodoli i drafod syniadau'n ymwneud â'i bolisïau, ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol, syniadau'n ymwneud â'i gyfleoedd neu i ddatblygu profiad myfyrwyr ym Mangor.  Mae'n fforwm hefyd lle gall myfyrwyr Bangor ddal eu swyddogion undeb etholedig a'u cynghorwyr i gyfrif. 

Mae'r Cyngor yn cynnwys aelodau o blith y myfyrwyr sy'n cyflawni nifer o swyddogaethau arbenigol, yn cynnwys Cynghorwr Myfyrwyr Hŷn.

Cynghorwr Myfyrwyr Hŷn 2017-18 -  Daniel Chappel

Cynghorwr Myfyrwyr sy'n Rhieni a Gofalwyr 2017-18 - Gwag

Cynghorwr Myfyrwyr sy'n Byw Gartref 2017-18 - Mandy Davidson

Cynghorwr Myfyrwyr Rhan-amser 2017-18 - Gwag