Lles Meddyliol

Mae lles meddyliol yn disgrifio sut rydych yn teimlo a sut rydych yn ymdopi â'ch gweithgareddau bob dydd. Mae'r un mor bwysig â lles corfforol.

Fel Prifysgol rydym wedi ymrwymo i ddatblygu cymuned lle'r ydych yn teimlo'n gyfforddus yn siarad am les meddyliol ac yn gofyn am y gefnogaeth sydd ei hangen arnoch. 

Mae myfyrwyr yn wynebu llawer o bethau sy'n achosi straen, megis symud oddi cartref, baich gwaith academaidd a phryderon ariannol. Mae'n bwysig y gallwn siarad yn agored am sut rydym yn teimlo, fel bod modd i ni herio'r camsyniadau a gysylltir â lles meddyliol a sicrhau nad ydy lles meddyliol yn cau unrhyw un allan o fywyd prifysgol.

Ym Mangor, mae llawer o gefnogaeth ar gael i chi yn ystod cyfnodau anodd, ond rydym hefyd yn cynnig gweithgareddau a gwasanaethau rheolaidd i helpu i ddatblygu eich gwytnwch a chynnal eich lles meddyliol fel eich bod yn fwy abl i astudio yn y brifysgol ac ymdopi yn ystod cyfnodau o straen. Ar y tudalennau nesaf, mae rhagor o wybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael yma ym Mangor.