Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cymerwch Ran

Cymdeithas LHDT+ Undod Bangor

Mae gan y brifysgol gymdeithas LHDT+ weithgar sy'n cynnal gweithgareddau i myfywyr. Mae croeso i bawb ymuno, ni waeth beth yw eich cyfeiriadedd rhywiol na sut rydych yn mynegi eich rhywedd a'u nod yw darparu amgylchedd diogel a chroesawgar i aelodau'r gymuned LHDT+. Cadwch lygad allan am ddigwyddiadau a'r ymgyrchoedd a dysgu mwy ar wefan Undeb Bangor.

Gwylio Stori Rebecca, ffilm fer am ei phrofiad yn dod allan i'w ffrindiau a’i theulu ac yna'n dod i Brifysgol Bangor ac yn ymuno â'r gymdeithas LHDTC+.

Rhwydwaith LGBTQ

Sefydlwyd Rhwydwaith LGBTQ staff ac ôl-raddedig Prifysgol Bangor yn agored i unrhyw un sy’n gweithio ym Mhrifysgol Bangor ac unrhyw fyfyrwyr ôl-raddedig sy’n nodi eu bod yn lesbiaidd, hoyw, bi, traws, queer neu holi, ynghyd â ffrindiau a chynghreiriaid ein cymuned.

Cyngor Undeb Bangor - Cynghorwr Myfyrwyr LHDT+ a Chynghorwr Myfyrwyr Trawsryweddol

Cyngor Undeb Bangor yw'r corff o fewn Undeb y Myfyrwyr sy'n bodoli i drafod syniadau'n ymwneud â'i bolisïau, ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol, syniadau'n ymwneud â'i gyfleoedd neu i ddatblygu profiad myfyrwyr ym Mangor.  Mae'n fforwm hefyd lle gall myfyrwyr Bangor ddal eu swyddogion undeb etholedig a'u cynghorwyr i gyfrif. 

Mae'r Cyngor yn cynnwys aelodau o blith y myfyrwyr sy'n cyflawni nifer o swyddogaethau arbenigol, yn cynnwys Cynghorwr Myfyrwyr LHDT+ a Chynghorwr Myfyrwyr Trawsryweddol.  Os oes gennych ddiddordeb dod yn Gynghorwr yn Undeb Bangor, yna mae rhagor o wybodaeth yn Llawlyfr CUB hwn.