Coronavirus (Covid-19) Information

Module ADB-1114:
Dulliau Dadansoddi Busnes

Module Facts

Run by Bangor Business School

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Dr Gwion Williams

Overall aims and purpose

Mae hwn yn gwrs sylfaen mewn sgiliau dadansoddeg busnes sy'n cynnwys dulliau ystadegol, casglu a dehongli data, dosraniadau tebygolrwydd, ffurfio a phrofi rhagdybiaethau, cydberthyniad a dadansoddiad atchwel. Mae'n canolbwyntio ar ddatblygu'r sgiliau hyn yn Microsoft Excel.

Course content

Trin mynegiadau algebraidd a datrys hafaliaid; Casglu, rheoli a chyflwyno data: samplau ac arolygon; Ystadegau disgrifiadol: mesur lleoliad a gwasgariad; Mesur ansicrwydd gan ddefnyddio tebygolrwydd; Dosraniadau tebygolrwydd: y dosraniadau Binomial, Poisson a Normal; Dadansoddiad o ddata sampl; amcangyfrifon a chyfyngau hyder; Casgliadau ystadegol: profi rhagdybiaeth; Ymchwilio i gysylltiad ac achosiaeth: dadansoddiad cydberthyniad ac atchweliad.

Assessment Criteria

threshold

Trothwy: D- to D+ (40-49%): Dim o bwys wedi ei hepgor neu'n anghywir o ran defnyddio gwybodaeth/sgiliau. Rhywfaint o ddealltwriaeth o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Cyfuno theori/ymarfer/gwybodaeth i'w weld yn ysbeidiol wrth gyflawni amcanion y gwaith a asesir.

C- to C+

Lefel Arall: C- i C + (50-59%): Llawer o’r wybodaeth a’r sgiliau perthnasol wedi’u defnyddio'n gywir at ei gilydd. Dealltwriaeth ddigonol o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Integreiddio gweddol o theori/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir. Peth tystiolaeth o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol.

excellent

Rhagorol: A- i A + (70%+): Perfformiad rhagorol. Defnyddio'r wybodaeth berthnasol yn gywir. Dealltwriaeth ragorol o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Integreiddio da o theori/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir. Tystiolaeth gref o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol.

good

Da: B- i B +(60-69%): Perfformiad da iawn. Defnyddir y rhan fwyaf o'r wybodaeth berthnasol yn gywir. Dealltwriaeth dda o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Integreiddio da o theori/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir. Tystiolaeth o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol.

Learning outcomes

 1. Gwerthuso tebygolrwydd mewn dosraniadau Binomial, Poisson a Normal.

 2. Disgrifio a chrynhoi data gan ddefnyddio tablau, graffiau a mesurau canolduedd a gwasgariad

 3. Ymchwilio i batrymau cysylltiad ac achosiaeth gan ddefnyddio dadansoddiad cydberthyniad ac atchweliad

 4. Deillio a thrin hafaliadau algebraidd, datrys hafaliadau llinol cydamserol a hafaliadau cwadratig.

 5. Cymhwyso dulliau casgliadau ystadegol i ffurfio a phrofi rhagdybiaethau.

 6. Dadansoddi data, a dehongli'r canlyniadau

 7. Amcangyfrif a phennu cyfyngau hyder ar gyfer cymedr ac amrywiant.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
COURSEWORK S1 Profion ar-lein

Cyfres o 3 prawf ar-lein yn ystod semester 1. Mae'r sgôr cymedr yn cyfrif. 10 munud fesul prawf.

17.5
COURSEWORK S2 Profion ar-lein

Cyfres o 3 prawf ar-lein yn ystod semester 1. Mae'r sgôr cymedr yn cyfrif. 10 munud fesul prawf.

17.5
EXAM Arholiad Semester 1 1.5 awr

Arholiad 1.5 awr ar ddiwedd semester 1

32.5
EXAM Arholiad Semester 2 1.5 awr

Arholiad 1.5 awr ar ddiwedd semester 2

32.5

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Un ddarlith 2 awr yr wythnos, a fydd yn cynnwys arddangosiadau ymarferol ac enghreifftiau gweithiol i roi cynnig ar y dosbarth.

40
Workshop

gweithdy galw heibio bob awr bob pythefnos. 10 awr y semester. Mae'r sesiwn hon yn darparu cefnogaeth bellach i fyfyrwyr. Nid yw presenoldeb yn orfodol.

20
Private study

Adolygu a myfyrio ar ddeunydd y cwrs ac ymarfer cymhwyso technegau yn Excel

140

Transferable skills

 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Quantification and design. Data, and their effective organisation, presentation and analysis, are important in economics. The typical student will have some familiarity with the principal sources of economic information and data relevant to industry, commerce, society and government, and have had practice in organising it and presenting it informatively. This skill is important at all stages in the decision-making process.
 • Numeracy: the use of quantitative skills to manipulate data, evaluate, estimate and model business problems, functions and phenomena.

Resources

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: