Coronavirus (Covid-19) Information

Module CXC-3112:
Gweithdy Cynghanedd

Module Facts

Run by School of Welsh and Celtic Studies

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Prof Peredur Lynch

Overall aims and purpose

Cwrs ymarferol ar gyfer y rhai sy'n dymuno dysgu cynganeddu yw hwn. Ceir hyfforddiant ymarferol fel bod myfyrwyr yn dod i drin y gynghanedd yn gywir ac yn meistroli rhai o'r prif fesurau caeth megis yr Englyn Unodl Union a'r Cywydd Deuair Hirion. Rhoddir pwyslais mawr yn rhan gyntaf y cwrs ar ddeall aceniad cynghanedd a chaiff myfyrwyr wybodaeth hefyd ynghylch y beiau gwaharddedig. Yn ystod y cwrs byddwn hefyd yn bwrw golwg ar rai o awdlau'r Eisteddfodol Genedlaethol. Dysgir y modiwl hwn drwy gyfrwng cyfres o ddarlithoedd a seminarau.

Course content

Yn y modiwl hwn astudir detholiad cynrychioliadol o gerddi Dafydd ap Gwilym. Bydd y cwrs yn dechrau gyda darlithoedd a fydd (a) yn croniclo'r hyn sy'n hysbys am fywyd Dafydd, a (b) yn dangos fel y trosglwyddwyd ac y golygwyd y farddoniaeth sy'n dwyn ei enw. Eir ati wedyn i ddarllen tua phymtheg o'i gerddi, a bydd hynny'n gosod sylfaen ar gyfer trafodaethau ar faterion megis ei berthynas â'r traddodiad barddol brodorol a'r glêr ‘isradd', ei berthynas â chanu cyfandirol, ynghyd â thrafodaethau a fydd yn ymwneud â themâu amlycaf ei ganu.

Assessment Criteria

threshold

Gallu cynganeddu'n rhesymol gywir Dangos adnabyddiaeth o rai o brif fesurau cerdd dafod Dangos adnabyddiaeth o gyfrin bethau cerdd dafod, megis y beiau gwaharddedig Dangos gallu i ymateb i farn ac i fynegi barn bersonol Dangos gallu i grynhoi sylwadau a dadleuon pobl eraill Dangos gafael ar gystrawen a theithi'r Gymraeg Dangos gafael ar gystrawen a theithi'r Gymraeg

good

Gallu cynganeddu'n gwyir Dangos adnabyddiaeth dda o rai o brif fesurau cerdd dafod Dangos adnabyddiaeth dda o gyfrin bethau cerdd dafod, megis y beiau gwaharddedig Dangos gallu da i ymateb i farn ac i fynegi barn bersonol Dangos gallu da i grynhoi sylwadau a dadleuon pobl eraill Dangos gafael dda ar gystrawen a theithi'r Gymraeg

excellent

Gallu cynganeddu â graen Dangos adnabyddiaeth gadarn o rai o brif fesurau cerdd dafod Dangos adnabyddiaeth gadarn o gyfrin bethau cerdd dafod, megis y beiau gwaharddedig Dangos gallu cadarn i ymateb i farn ac i fynegi barn bersonol Dangos gallu cadarn i grynhoi sylwadau a dadleuon pobl eraill Dangos gafael gadarn ar gystrawen a theithi'r Gymraeg

Learning outcomes

 1. Deall arwyddocad rhai datblygiadau diweddar ym maes cerdd dafod

 2. Cynganeddu

 3. Llunio englynion a chywyddau

 4. Traethu'n olau am rai o awdlau eisteddfodol y ganrif hon

Assessment Methods

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

2 awr darlith x 10

20
Private study

Astudio unigol

172
Tutorial

Trefnir cyfres o ddosbarthiadau tiwtorial, rhwng Wythnos 3-6 ac Wythnos 8-11, i gefnogi'r hyn a wneir yn y dosbarth

8

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Resources

Resource implications for students

Ni fydd hi'n ofynnol i fyfyrwyr brynu unrhyw adnoddau penodol

Reading list

Ymhlith y deunyddiau craidd, mae:

 • John Morris-Jones, Cerdd Dafod (Rhydychen, 1925)
 • Alan Llwyd, Anghenion y Gynghanedd (Cyhoeddiadau Barddas: Abertawe, 2007)

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: