Coronavirus (Covid-19) Information

Module CXD-2119:
Sgriptio

Module Facts

Run by School of Welsh and Celtic Studies

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Manon Williams

Overall aims and purpose

Yn y modiwl hwn dysgir myfyrwyr sut i lunio sgript tua 40 munud o hyd ar gyfer y llwyfan. Bydd pum cam i’r gweithgaredd: yn gyntaf, trafodir gofynion dramatig y cyfrwng; yn ail, gofynnir iddynt lunio braslun o blot y ddrama; yn drydydd gofynnir iddynt greu cymeriadau a dadansoddiad manwl o’u natur; yn bedwerydd, eir ymlaen i rannu’r plot yn olygfeydd. Y cam olaf yw llunio’r ddeialog a cheir cyfarwyddyd manwl ar sut i wneud hynny. Dysgir hefyd sut i gyflwyno sgript orffenedig sy’n dilyn confensiynau arferedig.

Bydd y modiwl hwn ar gael i fyfyrwyr lefel 2 a 3, ond bydd disgwyl i fyfyrwyr lefel 3 gyflwyno gwaith aeddfetach ei thema a mwy dychmygus o safbwynt ei ffurf. Bydd amrywiad hefyd o ran y canlyniadau dysgu.

Course content

Yn y modiwl hwn dysgir myfyrwyr sut i lunio sgript tua 40 munud o hyd ar gyfer y llwyfan. Bydd pedwar cam i’r gweithgaredd: yn gyntaf, trafodir gofynion dramatig y cyfrwng; yn ail, gofynnir iddynt lunio braslun o blot y ddrama; yn drydydd gofynnir iddynt greu cymeriadau a dadansoddiad manwl o’u natur; yn bedwerydd, eir ymlaen i rannu’r plot yn olygfeydd. Y cam olaf yw llunio’r ddeialog a cheir cyfarwyddyd manwl ar sut i wneud hynny. Dysgir hefyd sut i gyflwyno sgript orffenedig sy’n dilyn confensiynau arferedig.

Bydd y modiwl hwn ar gael i fyfyrwyr lefel 2 a 3, ond bydd disgwyl i fyfyrwyr lefel 3 gyflwyno gwaith aeddfetach ei thema a mwy dychmygus o safbwynt ei ffurf a bydd amrywiad o ran y canlyniadau dysgu.

Assessment Criteria

threshold

Dylai'r sgript orffenedig ddangos gallu i ddewis thema sy'n gweddu i'r cyfrwng a ddewiswyd ynghyd â gallu i lunio plot. Dylai'r cymeriadau ddangos peth dyfnder seicolegol. Dylai'r ddeialog redeg yn llyfn a naturiol. Dylai diwyg y sgript ddilyn y confensiynau arferedig.

good

Dylai'r sgript orffenedig ddangos gallu i ddewis thema gyffrous sy'n gweddu i'r cyfrwng a ddewiswyd ynghyd â gallu i lunio plot cadarn. Dylai'r cymeriadau ddangos dyfnder seicolegol. Dylai'r ddeialog redeg yn llyfn a naturiol ond dylai hefyd ddangos peth ymwybyddiaeth o bwysigrwydd is-destun mewn rhai sefyllfaoedd dramatig. Dylai diwyg y sgript ddilyn y confensiynau arferedig.

excellent

Dylai'r sgript orffenedig ddangos gallu i ddewis thema wreiddiol a chyffrous a honno'n gweddu i'r cyfrwng a ddewiswyd ynghyd â gallu anghyffredin i lunio plot cadarn a gafaelgar. Dylai'r cymeriadau ddangos gwir ddyfnder a chymhlethdod seicolegol. Dylai'r ddeialog redeg yn llyfn a naturiol a hefyd ddangos ymwybyddiaeth o bwysigrwydd is- destun mewn sefyllfaoedd dramatig. Dylai'r gwaith yn ei gyfanrwydd ddangos elfen o arbrofi o safbwynt adeiladedd y plot a natur y ddeialog. Dylai diwyg y sgript ddilyn y confensiynau arferedig.

Learning outcomes

 1. Trafod eu gwaith ar lafar.

 2. Hunanwerthuso eu gwaith gan edrych yn feirniadol a gwrthrychol ar eu sgriptiau gorffenedig.

 3. Adnabod a thrafod nodweddion y ddrama lwyfan.

 4. Cyflwyno sgript orffenedig sy’n dilyn confensiynau arferedig cyfrwng dramatig arbennig.

 5. Ymateb i adborth mewn modd cadarnhaol

 6. Llunio sgript ag iddi adeiladedd dramatig cryf.

 7. Cyfansoddi deialog addas ar gyfer y llwyfan.

 8. Creu cymeriadau ac iddynt ddyfnder seicolegol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
INDIVIDUAL PRESENTATION Cyflwyniad Llafar 25
COURSEWORK Sgript tua 40 munud o hyd ar gyfer y llwyfan 75

Teaching and Learning Strategy

Hours
Workshop

2 awr darlith/gweithdy x 11

22
Private study

Gwaith unigol

166
Seminar

2 awr seminar x 6 = 12

12

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Resources

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: