Coronavirus (Covid-19) Information

Module JXC-1040:
Cyflwyno Gwyddorau Chwaraeon

Module Facts

Run by School of Sport, Health and Exercise Sciences

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Julian Owen

Overall aims and purpose

Nod y modiwl yma yw rhoi i gyflwyniad i agweddau rhyngddisgyblaethol gwyddor chwaraeon cymhwyso a sut mae theori gellir eu cymhwyso i wella perfformiad athletwyr. Bydd pwyslais ar chwaraeon tîm o fewn y modiwl yma, er y bydd llawer o'r agweddau yn trosglwyddo i chwaraeon unigol a chwaraeon llai draddodiadol.

Course content

Bydd cynnwys y modiwl yn ymdrin ag agweddau craidd gwyddor chwaraeon ac yn canolbwyntio ar seicoleg chwaraeon (ee gofynion seicolegol, paratoi, sgiliau ac adfer) a ffisioleg perfformiad (profi ee, monitro athletwyr ac adfer ar hyfforddiant a chystadleuaeth). Bydd darlithoedd yn cyflwyno ac yn datblygu dealltwriaeth o gysyniadau damcaniaethol tra trafodaethau rhyngweithiol a 'myfyrwyr astudiaethau achos y byd go iawn' yn helpu i drosglwyddo'r wybodaeth hon i'r parth ymarferol.

Bydd darlithoedd yn cynnwys cyfleoedd i drafod yng nghyd-destun gwahanol chwaraeon a lleoliadau. Bydd aseiniadau gwaith cartref yn achlysurol i'w gwblhau. Bydd darlithoedd yn cael eu darparu yn Saesneg. Fodd bynnag, bydd cyfleoedd i siarad Cymraeg mewn tasgau grŵp bach. Yn ychwanegol, bydd dau seminar back cyfrwng Cymraeg yn ystod y semester a chyfle i siarad Cymraeg mewn sesiynau tiwtorial opsiynol.

Fydd methiant yn y modiwl yma yn angen ailsefyll yr asesiad a mynychu Wythnos Asesu Atodol (union ddyddiad i'w gadarnhau, ond disgwylir iddo fod yn ail wythnos Gorffennaf 2018).

Assessment Criteria

threshold

D- wedi dangos rhywfaint o wybodaeth a dealltwriaeth o agweddau damcaniaethol seicoleg chwaraeon a ffisioleg perfformiad. Gallu cyfyngedig i gymhwyso dealltwriaeth wyddonol at yr arfer o gefnogi athletwyr. Gallu cyfyngedig i fyfyrio ar arfer personol.

excellent

A- wedi dangos gwybodaeth a dealltwriaeth ardderchog o agweddau damcaniaethol seicoleg chwaraeon a ffisioleg perfformiad. gallu ardderchog i wneud cais dealltwriaeth wyddonol at yr arfer o gefnogi athletwyr. gallu ardderchog i fyfyrio ar arfer personol. Tystiolaeth o ddarllen annibynnol a meddwl.

good

B- wedi dangos gwybodaeth a dealltwriaeth dda iawn o agweddau damcaniaethol seicoleg chwaraeon a ffisioleg perfformiad. gallu da iawn i gymhwyso dealltwriaeth wyddonol at yr arfer o gefnogi athletwyr. gallu da iawn i fyfyrio ar arferion personol.

C- to C+

A fydd C- wedi dangos gwybodaeth a dealltwriaeth dda o agweddau damcaniaethol seicoleg chwaraeon a ffisioleg perfformiad. Gallu da i gymhwyso dealltwriaeth wyddonol at yr arfer o gefnogi athletwyr. Gallu da i fyfyrio ar arferion personol.

Learning outcomes

 1. Dangos cymhwysedd adfyfyrio beirniadol.

 2. Deall agweddau damcaniaethol sylfaenol gwyddor chwaraeon cymhwysol

 3. Gwneud cais egwyddorion gwyddor chwaraeon i'r amgylchedd chwaraeon proffesiynol.

 4. Dangos cymhwysedd mewn cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
EXAM Arholiad ar-lein canol tymor 30
COURSEWORK Astudiaeth Achos - Gwyddoniaeth Chwaraeon Gymhwysol 70

Teaching and Learning Strategy

Hours
Seminar

Bydd dwy seminar un awr (dewisol) y gall myfyrwyr eu mynychu yn rhoi cymorth ychwanegol i gynorthwyo â deall cynnwys darlithio neu i helpu gyda'u paratoi astudiaethau achos.

4
Lecture

Bydd pob un o'r sesiynnau dwy awr (cyfanswm o 11) yn cynnwys darlith un awr i ledaenu gwybodaeth.

22
Private study

Bydd myfyrwyr yn defnyddio'r astudiaeth breifat hon i gwblhau tasgau gwaith cartref yn seiliedig ar gymhwyso egwyddorion gwyddor chwaraeon yn ymarferol, darllen ychwanegol ac astudio tuag at y prawf ar-lein.

74

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting

Subject specific skills

 • research and assess paradigms, theories, principles, concepts and factual information, and apply such skills in explaining and solving problems
 • describe, synthesise, interpret, analyse and evaluate information and data relevant to a professional or vocational context
 • apply knowledge to the solution of familiar and unfamiliar problems
 • demonstrate effective written and/or oral communication and presentation skills
 • work effectively independently and with others
 • take and demonstrate responsibility for their own learning and continuing personal and professional development
 • develop transferable skills of relevance to careers outside of sport, health and exercise sciences.
 • accurately interpret case study data
 • develop justifiable and/or evidence-based interventions

Resources

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/jxc-1040.html

Reading list

Exercise physiology: theory and application to fitness and performance - Scott K. Powers, Edward T. Howley, 2015

Sport and exercise physiology testing : guidelines : the British Association of Sport and Exercise Sciences guide - Edward M Winter; British Association of Sport and Exercise Sciences.; British Association of Sports Sciences, 2006

Physiological tests for elite athletes - Christopher John Gore 1959-; Australian SportsCommission., 2000

Monitoring Training and Performance in Athletes - Mike McGuigan, 2017

Essentials of strength training and conditioning - Thomas R. Baechle 1943-; National Strength & Conditioning Association (U.S.), 1994

Physiology of sports - Thomas Reilly 1941-2009., 1990

Sport physiology for coaches - Brian J. Sharkey, Steven E. Gaskill, c2006

The Development of a Model for the Provision of Psychological Support to a National Squad - Lew Hardy, Gaynor Parfitt, 1994

Periodization: theory and methodology of training - Tudor O. Bompa, Greg Haff, ©2009

Professional Practice The Performance Profile: Theory and Application - Richard J. Butler, 2010-04-21

Understanding psychological preparation for sport: theory and practice of elite performers - Lew Hardy, J. Graham Jones, Daniel Gould, 1996

Applied sport psychology: personal growth to peak performance - 2015

Courses including this module