Coronavirus (Covid-19) Information

Module JXC-3033:
Ymchwil mewn Sgiliau Seicolego

Module Facts

Run by School of Sport, Health and Exercise Sciences

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr James Hardy

Overall aims and purpose

Yn y modiwl hwn fe gewch werthfawrogiad beirniadol ar gyfer llenyddiaeth ymchwil gyfoes sy'n ymwneud â hunan-sgwrs a delweddau yn bennaf. Fodd bynnag, y rhesymeg dros wneud hynny yw gallu cymhwyso'r wybodaeth hon ar ffurf ymyriadau athletaidd effeithiol.

Course content

Yn seiliedig ar yr syniad nad oes ddim mor ymarferol â theori dda , bydd y modiwl hwn yn rhoi pwyslais ar ddamcaniaethau perthnasol a llenyddiaeth ymchwil sy'n berthnasol i'r pynciau canlynol:

- Gwahaniaethau prosesu gwybodaeth   - Hunan-sgwrs   - Delwedd

Assessment Criteria

excellent

Bydd wedi dangos gallu rhagorol i ddadansoddi a dehongli data astudiaeth achos. Bydd ganddo hefyd ddealltwriaeth ardderchog a beirniadol o'r theorïau sydd wedi'u cynnwys yn y modiwl yn ogystal â gallu cryf i ddatblygu ymyriadau seicolegol sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Dangosir sgiliau cyfathrebu / cyflwyno rhagorol.

threshold

Bydd wedi dangos rhywfaint o allu i ddadansoddi a dehongli data astudiaeth achos. Hefyd bydd ganddo rywfaint o ddealltwriaeth o theorïau sy'n cael eu cynnwys yn y modiwl yn ogystal â rhywfaint o allu i ddatblygu ymyriadau seicolegol sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Dangosir sgiliau cyfathrebu / cyflwyno rhesymol.

good

A fydd wedi dangos gallu da i ddadansoddi a dehongli data astudiaeth achos. Hefyd, bydd ganddyn nhw syniadau da o ddealltwriaeth feirniadol o ddamcaniaethau sy'n cael eu cynnwys yn y modiwl yn ogystal â gallu da i ddatblygu ymyriadau seicolegol sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Dangosir sgiliau cyfathrebu / cyflwyno da.

Learning outcomes

 1. Deall a chymhwyso llenyddiaeth sgiliau meddwl cyfoes yn feirniadol

 2. Dangos ymgysylltiad hir, gweithredol a beirniadol â deunydd modiwl

 3. Dyfeisio rhaglen ymyrryd sgiliau seicolegol effeithiol a chyfiawnadwy

Assessment Methods

Type Name Description Weight
LOGBOOK OR PORTFOLIO Poster 70
EXAM Goblygiadau cymhwysol 10
Critical Engagement 20

Teaching and Learning Strategy

Hours
Practical classes and workshops 4
Lecture 20
Seminar 4
Private study 72

Transferable skills

 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team

Subject specific skills

 • demonstrate effective written and/or oral communication and presentation skills
 • work effectively independently and with others
 • accurately interpret case study data
 • develop justifiable and/or evidence-based interventions
 • develop effective learning aids

Resources

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: