Coronavirus (Covid-19) Information

Module LCS-1003:
Sbaeneg i Ddechreuwyr 1

Module Facts

Run by School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Overall aims and purpose

 1. Dod i ddeall gramadeg Sbaeneg sylfaenol.
 2. Datblygu'r gallu i wrando ar Sbaeneg a'i deall mewn cyd-destunau cyfathrebu sylfaenol.
 3. Dysgu mynegi eu hunain mewn Sbaeneg sylfaenol.
 4. Datblygu'r gallu i ddarllen, deall a chreu testunau mewn Ffraneg sylfaenol a dysgu ac ehangu geirfa.

Bydd myfyrwyr ar y modiwl hwn yn anelu at gyrraedd safon B1 ar y Fframwaith Ewropeaidd Cyffredinol ar gyfer Ieithoedd (CEFR).

Course content

Mae'r modiwl hwn wedi ei anelu at ddechreuwyr a myfyrwyr sydd wedi astudio TGAU Sbaeneg ac mae'n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau cyfathrebu llafar, clywedol ac ysgrifenedig sylfaenol. Mae'r modiwl yn cynnwys cyflwyniad ac (yn achos myfyrwyr sydd wedi astudio TGAU Sbaeneg) adolygiad o elfennau gramadegol allweddol (yr amser presennol a'r gorffennol, y dyfodol a'r amodol, enwau, ansoddeiriau, arddodiaid) a geirfa ac ymadroddion cyffredin sy'n ymwneud â'r hunan, y teulu, bywyd pob dydd, hobïau, hoff bethau a chas bethau a chwarae rôl. Trwy gymhorthion clywedol/gweledol cyflwynir myfyrwyr hefyd i ddiwylliant a chymdeithas Sbaen.

Llyfr cwrs: Kattán, Juan, and Angela Howkins, Spanish Grammar in Context, 3rd edn (New York: Routledge, 2014)

Assessment Criteria

threshold

40-49%: Trothwy Gafael gyfyngedig ar eirfa a gramadeg a gallu cyfyngedig i gyfieithu ac aralleirio amrywiaeth o destunau gosod. Gallu llafar a chlywedol sylfaenol.

good

50-69%: Da Gafael gadarn ar eirfa a gramadeg a’r gallu i gyfieithu ac aralleirio’r amrywiaeth testunau gosod yn fedrus. Gallu llafar a chlywedol da.

excellent

70+%: Rhagorol Gafael ragorol ar eirfa a gramadeg a gallu rhagorol i gyfieithu ac aralleirio amrywiaeth o destunau gosod. Gallu llafar a chlywedol rhagorol.

Learning outcomes

 1. Dangos y gallu i ysgrifennu darnau creadigol byr a llythyrau anffurfiol yn Sbaeneg gan ddefnyddio amseroedd sylfaenol berfau a geirfa a chystrawennau sylfaenol.

 2. Darllen ac ynganu tesun Sbaeneg yn hyderus.

 3. Cyfathrebu am faterion sylfaenol yn hyfedr.

 4. Dangos dealltwriaeth o wybodaeth a chyfarwyddiadau syml yn yr iaith darged mewn cywair ffurfiol ac anffurfiol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Assignment 20
Test 20
Oral Exam 20
Written Exam 40

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Gramadeg 2 x 1 awr a sgwrsio 2 x 1 awr pob wythnos am 11 wythnos.

48
Private study 152

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: