Coronavirus (Covid-19) Information

Module LCS-2040:
Iaith Sbaeneg 1

Module Facts

Run by School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

40 Credits or 20 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Prof Helena Miguelez-Carballeira

Overall aims and purpose

 1. Cyfnerthu ac ehangu gwybodaeth myfyrwyr o ramadeg a geirfa.
 2. Meithrin sgiliau cyfieithu i'r iaith darged ac o'r iaith darged, a sgiliau ysgrifennu yn Sbaeneg.
 3. Meithrin sgiliau llafar a gwrando a deall.
 4. Datblygu geirfa sy'n berthnasol i'r flwyddyn dramor a chyd-destunau cymdeithasol a diwylliannol eraill.

Bydd myfyrwyr sy'n dilyn y modiwl hwn yn gweithio tuag at gyrraedd lefel B2/C1 y Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer Ieithoedd (CEFR).

Course content

Mae'r modiwl hwn yn cynnwys dau ddosbarth ysgrifennu sy'n seiliedig ar destunau ac un dosbarth sy'n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau cyfathrebu llafar a chlywedol. Yn y dosbarth ysgrifennu cyntaf, bydd myfyrwyr yn canolbwyntio ar gyfieithu, aralleirio, darllen a deall ac ysgrifennu adroddiadau. Bydd yr ail ddosbarth yn canolbwyntio ar adolygu a chyfnerthu elfennau gramadegol. Yn y trydydd dosbarth, bydd myfyrwyr yn gwylio a gwrando ar amrywiaeth o ddeunydd a bydd gofyn iddynt gymryd rhan mewn trafodaethau dosbarth.

Nid oes gwerslyfr ar gyfer y modiwl iaith hwn.

Ar ddechrau'r flwyddyn rhoddir dau lyfryn modiwl i fyfyrwyr, mae'r rhain yn cynnwys yr holl ddeunyddiau sydd eu hangen mewn gwersi. Disgwylir i fyfyrwyr gwblhau Portffolio Gwaith Unigol (ar gael ar wefan yr Ysgol).

Assessment Criteria

threshold

40-49%: Trothwy Gafael gyfyngedig ar eirfa a gramadeg a gallu cyfyngedig i gyfieithu ac aralleirio amrywiaeth o destunau gosod. Gallu llafar a chlywedol sylfaenol.

good

50-69%: Da Gafael gadarn ar eirfa a gramadeg a’r gallu i gyfieithu ac aralleirio’r amrywiaeth testunau gosod yn fedrus. Gallu llafar a chlywedol da.

excellent

70+%: Rhagorol Gafael ragorol ar eirfa a gramadeg a gallu rhagorol i gyfieithu ac aralleirio amrywiaeth o destunau gosod. Gallu llafar a chlywedol rhagorol.

Learning outcomes

 1. Cyflwyno myfyrwyr i sgiliau ysgrifennu adroddiadau.

 2. Ymestyn dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth myfyrwyr o bwnc penodol sy'n ymwneud â diwylliant a chymdeithas Sbaenaidd.

 3. Dangos mwy o hyfedredd yn y grefft o aralleirio a sgiliau darllen a deall.

 4. Dangos y gallu i gyfieithu testunau yn fedrus gan sicrhau bod yr arddull a'r cywair yn cyd-fynd â'r gwreiddiol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Crynodeb & prawf ysgrifennu 15
Gwrando a deall 15
Cyfieithu 20
Arholiad 30
Arholiad llafar 20

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Gramadeg - 1 awr yr wythnos am 11 wythnos ymhob semester.

22
Seminar

Sgiliau ysgrifennu - 1 awr yr wythnos am 11 wythnos ymhob semester.

22
Private study 334
Seminar

Sgiliau llafar - 1 awr yr wythnos am 11 wythnos ymhob semester.

22

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information

Courses including this module

Compulsory in courses: