Coronavirus (Covid-19) Information

Module LCS-3020:
Iaith Sbaeneg 2 (Is Bwnc)

Module Facts

Run by School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Prof Helena Miguelez-Carballeira

Overall aims and purpose

 1. Atgyfnerthu meysydd allweddol gramadeg uwch.
 2. Datblygu ymhellach sgiliau cyfieithu uwch mewn profion i'r iaith darged ac o'r iaith darged.
 3. Hyrwyddo defnydd priodol o arddull a chywair mewn gwaith ysgrifenedig.
 4. Datblygu a mireinio sgiliau uwch wrth wneud tasgau aralleirio ac ysgrifennu traethodau ffurfiol strwythuredig. Bydd myfyrwyr ar y modiwl hwn yn gweithio tuag at ennill C1/C2 ar y Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer Ieithoedd.

Course content

Mae'r modiwl 20 credyd hwn sy'n para trwy'r flwyddyn yn hyrwyddo defnydd priodol o arddull a chywair ym mhob darn o waith ysgrifenedig ac yn sicrhau bod myfyrwyr yn gallu ymdrin ag amrywiadau cywair a mynegiant idiomatig mewn modd hyderus a chywir. Trwy ddarllen testunau amrywiol a gweld strwythurau gramadegol cymhleth, mae myfyrwyr yn meithrin sgiliau darllen ac ysgrifennu sy'n cyfateb i safon myfyrwyr iaith yn eu blwyddyn olaf.

Nid oes testun gosod ar gyfer y modiwl iaith hwn, ond caiff myfyrwyr eu hannog yn gryf i brynu copi o'r llyfrau canlynol i'w hastudio'n annibynnol: Butt, John and Carmen Benjamin (2011) A New Reference Grammar of Modern Spanish, London and Oxford: Arnold. Pountain, Christopher, Teresa de Carlos and Angela Howkins (2011) Practicing Spanish Grammar: A Workbook, London & Oxford: Arnold. Unrhyw adnoddau dysgu eraill. Rhoddir dwy ffeil modiwl i'r myfyrwyr ar ddechrau'r flwyddyn sy'n cynnwys yr holl ddeunyddiau sydd eu hangen ar gyfer eu dosbarthiadau. Anogir myfyrwyr i gwblhau Portffolio Hunan-astudio'r Ysgol (sydd ar gael o wefan yr Ysgol)

Assessment Criteria

threshold

40-49%: I ennill credyd, rhaid i'r myfyrwyr ddangos gallu cyffredinol ym mhob un o'r sgiliau a brofir.

good

50-69%: Bydd y myfyrwyr yn dangos ystod dda o eirfa, gallu gramadegol eang a'r gallu i'w mynegi eu hunain yn effeithiol ymhob un o'r sgiliau angenrheidiol.

excellent

70+%: Bydd yr ymgeiswyr gorau yn dangos galluoedd sy'n ymylu ar fod yn rhai siaradwr brodorol ym mhob un o'r sgiliau a brofir, gyda lefel uchel o hyder a dawn wrth eu mynegi eu hunain, ac yn defnyddio'r agweddau technegol ar yr iaith mewn modd sydd, i raddau helaeth, yn naturiol.

Learning outcomes

  1. Darllen a deall testunau cymhleth mewn amrywiol arddulliau, tonau a chyweiriau ac ysgrifennu sylwadau cryno a rhugl am y testunau hynny.
  1. Dangos yn y traethodau a'r gwaith cyfieithu afael soffistigedig ar Sbaeneg a Chymraeg/Saesneg sy'n effro i ystod rethregol y ddwy iaith.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Essay 17.5
Translation into Welsh 17.5
Translation into Spanish 17.5
Article Summary/paraphrasing 17.5
Translation Exam 30

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study 156
Lecture

1 x 1 awr dosbarth cyfieithu bob wythnos am 11 wythnos (pob tymor)

1 x 1 awr dosbarth sgiliau iaith cymhwysol bob wythnos am 11 wythnos (pob tymor)

44

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Courses including this module