Coronavirus (Covid-19) Information

Module LCS-3030:
Iaith Sbaeneg 2

Module Facts

Run by School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

30 Credits or 15 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Prof Helena Miguelez-Carballeira

Overall aims and purpose

 1. Cyfnerthu elfennau gramadegol penodol.
 2. Meithrin sgiliau cyfieithu i ac o'r Sbaeneg ar lefel uwch.
 3. Meithrin sgiliau llafar a gwrando o safon uchel trwy wylio a gwrando ar amrywiaeth eang o ddeunydd .
 4. Hyrwyddo defnydd priodol o arddulliau a chyweiriau mewn gwaith ysgrifenedig a llafar.
 5. Datblygu a mireinio sgiliau ysgrifennu ar gyfer traethodau a thasgau aralleirio.

Bydd myfyrwyr sy'n dilyn y modiwl hwn yn gweithio tuag at gyrraedd lefel C1/C2 y Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer Ieithoedd (CEFR).

Course content

Nod y modiwl 30 credyd hwn sy'n para trwy'r flwyddyn yw hyrwyddo defnydd priodol o arddull a chywair ym mhob darn o waith ysgrifenedig a sicrhau bod myfyrwyr yn gallu ymdrin ag amrywiadau cywair a mynegiant idiomatig mewn modd hyderus a chywir. Trwy ddarllen testunau amrywiol a gweld strwythurau gramadegol cymhleth, disgwylir i fyfyrwyr feithrin sgiliau darllen ac ysgrifennu sy'n cyfateb i safon myfyrwyr yn eu blwyddyn olaf.

Nid oes gwerslyfr ar gyfer y modiwl iaith hwn, ond anogir myfyrwyr i brynu'r llyfrau canlynol ar gyfer gwaith unigol:

Butt, John and Carmen Benjamin (2011) A New Reference Grammar of Modern Spanish, London and Oxford: Arnold.

Pountain, Christopher, Teresa de Carlos and Angela Howkins (2011) Practicing Spanish Grammar: A Workbook, London & Oxford: Arnold.

Adnoddau dysgu eraill:

Ar ddechrau'r flwyddyn rhoddir dau lyfryn modiwl i fyfyrwyr, mae'r rhain yn cynnwys yr holl ddeunyddiau sydd eu hangen mewn gwersi.

Disgwylir i fyfyrwyr gwblhau Portffolio Gwaith Unigol (ar gael ar wefan yr Ysgol).

Assessment Criteria

threshold

Trothwy: 40-49% Gafael gyfyngedig ar eirfa a gramadeg a gallu cyfyngedig i gyfieithu ac aralleirio amrywiaeth o destunau gosod. Gallu llafar a chlywedol sylfaenol.

good

Da: 50-69% Gafael gadarn ar eirfa a gramadeg a’r gallu i gyfieithu ac aralleirio’r amrywiaeth testunau gosod yn fedrus. Gallu llafar a chlywedol da.

excellent

Rhagorol: 70+% Gafael ragorol ar eirfa a gramadeg a gallu rhagorol i gyfieithu ac aralleirio amrywiaeth o destunau gosod. Gallu llafar a chlywedol rhagorol.

Learning outcomes

 1. Dangos meistrolaeth o'r Sbaeneg a'r Gymraeg / Saesneg mewn traethodau a chyfieithiadau.

 2. Darllen testunau / gwrando ar ddarnau cymhleth mewn amrywiol arddulliau a chyweiriau ac ysgrifennu sylwadau cryno a rhugl am y deunyddiau hynny.

 3. Dangos y gallu i gyfathrebu’n rhugl ac yn gywir yn yr iaith darged.

 4. Dangos y gallu i gyflwyno dadleuon mewn Sbaeneg llafar rhugl mewn modd sy'n ddealladwy i siaradwyr mamiaith.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Gwrando a Deall 13.33
Crynodeb Erthygl 13.33
Traethawd 13.34
Arholiad 30
Arholiad Llafar 30

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study 234
Seminar

1 awr yn seiliedig ar destun am 11 wythnos ymhob semester

22
Lecture

1 awr gramadeg / cyfieithu pob wythnos am 11 wythnos ymhob semester

22
Seminar

1 awr gwaith llafar am 11 wythnos ymhob semester

22

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.

Courses including this module

Compulsory in courses: