Coronavirus (Covid-19) Information

Module LCS-3302:
Patagonia Gyfoes

Module Facts

Run by School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr David Miranda-Barreiro

Overall aims and purpose

Bwriad y modiwl hwn yw cyflwyno prif elfennau cymdeithas a diwylliant Patagonia gyfoes i fyfyrwyr israddedig drwy ddeunyddiau llenyddiaeth, ffilm a chyfryngau amrywiol. Edrychir ar gerrig milltir hanes yr ardal mewn perthynas â'r Ariannin ac America Ladin yn gyffredinol er mwyn meithrin dealltwriaeth feirniadol o ddatblygiad Patagonia hyd at y presennol.

NB: Nid oes rhaid medru Sbaeneg er mwyn dilyn y modiwl hwn.

Course content

Bwriad y modiwl hwn yw cyflwyno prif elfennau cymdeithas a diwylliant Patagonia gyfoes i fyfyrwyr israddedig drwy ddeunyddiau llenyddiaeth, ffilm a chyfryngau amrywiol. Edrychir ar gerrig milltir hanes yr ardal mewn perthynas â'r Ariannin ac America Ladin yn gyffredinol er mwyn meithrin dealltwriaeth feirniadol o ddatblygiad Patagonia hyd at y presennol. Trafodir yn y darlithoedd pynciau megis: hanes De America a'r Ariannin - o'r ymerodraeth i'r weriniaeth; 'Darganfod', mapio ac etymoleg; Patagonia a'i thrigolion yn y 19eg ganrif: brodorion, 'Conquista del Desierto', y polisi mewnfudo; Portreadau eiconig yn Saesneg; Portreadau eiconig yn Gymraeg - llenyddiaeth deithio, ffuglen, barddoniaeth, rhaglennu dogfen, ffilmiau; Canmlwyddiant a hanner y Wladfa; Patagonia yn yr 21ain ganrif: brodorion a'r frwydr rhwng 'tir' a 'thiriogaethau'.

Assessment Criteria

threshold

D- - D+: I ennill y credyd dylai myfyrwyr arddangos dealltwriaeth foddhaol o’r pynciau penodol a astudiwyd, gyda dealltwriaeth sylfaenol o’r cydberthnasau amlwg.

good

C- - B+: I ennill graddau uwch dylai myfyrwyr arddangos dealltwriaeth gadarn o’r pynciau penodol a astudiwyd, gyda dealltwriaeth eglur o’r cydberthnasau amlwg sy’n cynnwys dadansoddi a dehongli ffynonellau allweddol.

excellent

A- - A*: I ennill y radd uchaf dylai myfyrwyr arddangos dealltwriaeth fanwl o’r pynciau penodol a astudiwyd, gyda dealltwriaeth ddyfnach o’r cydberthnasau amlwg sy’n cynnwys dadansoddi a dehongli ffynonellau allweddol yn drylwyr.

Learning outcomes

 1. Ar ddiwedd y modiwl hwn, dylai myfyrwyr allu dangos eu bod nhw wedi meithrin dealltwriaeth ac yn gallu gwerthuso prif elfennau cymdeithas a diwylliant Patagonia, nid yn unig o ran yr ardal ei hun ond hefyd o fewn y cyd-destun ehangach (mewn perthynas â'r Ariannin ac America Ladin yn gyffredinol);

 2. Ar ddiwedd y modiwl hwn, dylai myfyrwyr allu dangos eu bod nhw'n yn gyfarwydd â cherrig milltir hanes Patagonia a gallu gwneud cysylltiadau ac adnabod patrymau cyffredinol;

 3. Ar ddiwedd y modiwl hwn, dylai myfyrwyr allu dangos eu bod nhw'n gallu dadansoddi elfennau o hanes cyfredol yr ardal a'u cysylltu â digwyddiadau'r gorffennol;

 4. Ar ddiwedd y modiwl hwn, dylai myfyrwyr allu dangos eu bod nhw wedi datblygu ystod o sgiliau perthnasol sydd yn eu galluogi i ystyried deunyddiau llenyddiaeth a ffilm yn feirniadol ac yn ddadansoddol er mwyn ffurfio barn.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Cyflwyniad 40
Traethawd 60

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Dwy awr yr wythnos am 11 wythnos: Darlithoedd: 20 awr Seminarau: 2 awr

20
Seminar 2
Private study 178

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Courses including this module

Optional in courses: