Coronavirus (Covid-19) Information

Module SCS-3010:
Hawliau Ieithyddol

Module Facts

Run by School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Cynog Prys

Overall aims and purpose

 1. Cyflwynir y ddadl ynghylch hawliau ieithyddol a chynnig cyd-destun polisi hanesyddol, trylwyr i'r maes.
 2. Rhoddir cyfle i bwyso a mesur hawliau'r unigolyn a hawliau grwp yn drylwyr a'r damcaniaethau allweddol ynghlwm wrthynt.
 3. Gosodir y ddadl ynghylch hawliau ieithyddol o fewn fframwaith hawliau dinasyddion a hawliau lleiafrifol cyffredinol rhyngwladol
 4. Cynhelir astudiaeth benodol o hawliau ieithyddol yr iaith Gymraeg yng Nghymru
 5. Gosodir prif elfennau maes hawliau ieithyddol o fewn cyd destun Ewropeaidd ac Americanaidd ehangach a'u cymhwyso at y sefyllfa yng Nghymru.

Course content

Ceir ymdriniaeth drylwyr o faes hawliau ieithyddol yn ystod y modiwl hon. Mae'n cynnwys ymdrin â'r ddadl ynghylch hawliau ieithyddol a gosod yr hawliau hyn o fewn fframwaith polisi hanesyddol y maes ac yn ogystal o fewn cyd-destun ehangach hawliau lleiafrifol. Mae'r modiwl yn pwyso a mesur hawliau'r unigolyn a hawliau grwp a'r damcaniaethau allweddol sydd ynghlwm wrthynt. Bydd y modiwl hefyd yn cynnwys trafodaeth ynglyn â sicrhau hawliau ieithyddol mewn perthynas â'r iaith Gymraeg yng Nghymru, ac yn ogystal, yn tynnu ar ddatblygiadau ar lefel Ewropeaidd yn y maes.

Assessment Criteria

threshold

Trothwy Dangos ymwybyddiaeth sylfaenol o theorïau a phersbectifau cymdeithasegol. Dangos ymwybyddiaeth sylfaenol o rôl sefydliadau cymdeithasol yn y gymdeithas gyfoes.

good

Da Dangos dealltwriaeth dda o theoriau a phersbectifau cymdeithasegol. Dangos dealltwriaeth dda o rôl sefydliadau cymdeithasol yn y gymdeithas gyfoes

excellent

Rhagorol Medru ymdrin yn feirniadol â theoriau a phersbectifau cymdeithasegol. Medru dadansoddi ac egluro rôl sefydliadau cymdeithasol yn y gymdeithas gyfoes

Learning outcomes

 1. Dangos dealltwriaeth ddatblygedig ac egluro yn allweddol gwreiddiau hawliau ieithyddol.
 2. Defnyddio cysyniadau priodol i drafod a dadansoddi maes hawliau ieithyddol penodol o fewn fframwaith polisi hawliau dinasyddion a hawliau lleiafrifol cyffredinol
 3. Dangos dealltwriaeth uwch a blaengar ynglyn â datblygiad y ddadl ynghylch hawliau'r unigolyn a hawliau grwp a chymhwyso damcaniaethau nodedig ac allweddol at y ddadl hon.
 4. Dangos dealltwriaeth ddwys a datblygedig amlwg o gynnydd yn hawliau ieithyddol a statws yr iaith Gymraeg yng Nghymru.
 5. Cymharu a dadansoddi'n feirniadol prif elfennau hawliau ieithyddol allweddol o fewn cyd-destun Ewropeaidd ac Americanaidd ehangach â'r sefyllfa yng Nghymru.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Aseiniad 2,500-3000 o eiriau 50
Arholiad 2 awr 50

Teaching and Learning Strategy

Hours
 
 1. Darlithoedd - 1 awr yr wythnos am 12 wythnos

 2. Seminarau - 1 awr yr wythnos am 10 wythnos

Bydd gwaith darllen yn cael ei osod ar gyfer pob seminar. Mae disgwyl i bawb ddarllen y deunydd a pharatoi yn drylwyr ar gyfer trafod y gwaith.

200

Courses including this module

Optional in courses: