Coronavirus (Covid-19) Information

Module SCU-3010:
Traethawd Hir

Module Facts

Run by School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Mari Wiliam

Overall aims and purpose

Nod y modiwl traethawd hir yw i baratoi myfyrwyr i gynnal prosiect astudio annibynnol llwyddiannus ar bwnc o'i dewis.

Nodau'r modiwl yw: 1. Darparu fframwaith a chanllawiau ar gyfer cynnal astudiaeth annibynnol unigol. 2. Cynorthwyo myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau dadansoddol ac ysgrifenedig. 3. Galluogi myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth o'r materion methodolegol sy'n gysylltiedig â chynnal darn o ymchwil o fewn y gwyddorau cymdeithasol.

Course content

Mae Traethawd Hir yn ddarn sylweddol o waith, yn cael ei gwblhau yn ystod y 3 flwyddyn. Mae'r traethawd terfynol tua 6,000 o eiriau.

Bydd gofyn i fyfyrwyr datblygu'r adolygiad llenyddiaeth trylwyr ym maes eich astudiaeth, sy'n trafod prif themâu eich testun. Mae'n bosib y byddwch wedi cwblhau rhywfaint o ymchwil gwreiddiol (ond mae hyn yn opsiynol) - er enghraifft, peth gwaith ymchwil meintiol neu ansoddol gwreiddiol y byddwch wedi ei gynnal gyda chymorth a chyfarwyddyd eich goruchwyliwr/aig. Drwy gydol y modiwl, byddwch yn datblygu eich dadansoddiad o'r lenyddiaeth ac unrhyw ddata a gasglwyd, ac yn ysgrifennu eich traethawd.

Assessment Criteria

threshold

Er mwyn llwyddo ar y lefel hon, bydd y myfyriwr/aig wedi cyflwyno Traethawd Hir sy'n trafod un neu fwy o faterion perthnasol; disgrifio rhai o'r prif faterion empeiraidd ac/neu fethodolegol sy'n codi o'r lenyddiaeth ac unrhyw ddata arall a gasglwyd yn ystod yr ymchwil; cyflwyno darn estynedig o waith ysgrifenedig gyda chyfeiriadaeth a llyfryddiaeth sylfaenol

good

Er mwyn llwyddo ar y lefel hon, bydd y myfyriwr/aig wedi cyflwyno Traethawd Hir deallus a medrus; dadansoddi cyfres o faterion empeiraidd, theoretaidd, a methodolegol sy'n berthnasol i'r ymchwil; dangos ymwybyddiaeth gadarn o safle'r testun dan sylw oddi mewn i'r ddisgyblaeth; cyflwyno cyfeiriadaeth a llyfryddiaeth briodol a chywir.

excellent

Er mwyn llwyddo ar y lefel hon, bydd y myfyriwr/aig wedi cyflwyno Traethawd Hir hynod fedrus; dangos ymwybyddiaeth feirniadol o'r dadleuon a gyflwynir i gefnogi'r dadleuon creiddiol; dangos ymwybyddiaeth aeddfed o safle'r testun dan sylw oddi mewn i'r ddisgyblaeth, ynghyd a'r gallu i drafod yn feirniadol y dadleuon cyfoes yn y lenyddiaeth berthnasol; cyflwyno cyfeiriadaeth a llyfryddiaeth drefnus a thrylwyr.

Learning outcomes

 1. Cyflwyno gwaith ysgrifenedig sylweddol (6,000 o eiriau) wedi ei seilio ar ei waith ymchwil ei hun yn ystod y modiwl presennol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Traethawd Hir 6,000 (Sem2) 100

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study 195
Tutorial

2 sesiwn galw heibio 2 awr yn ystod pythefnos cyntaf semester 1 gyda'r tiwtor traethawd hir. 9 sesiwn galw heibio o 20 munud yr un gyda'r tiwtor traethawd hir wedi'i wasgaru dros semester 1 a 2

5

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Caring - Showing concern for others; caring for children, people with disabilities and/or the elderly
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: