Coronavirus (COVID-19) update

Module UXC-2401:
Newyddiaduraeth Ymarferol: MCD

Module Facts

Run by School of Music and Media

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Ifan Jones

Overall aims and purpose

Yn y modiwl hwn bydd disgwyl i fyfyrwyr feithrin y sgiliau ysgrifennu, darlledu a chasglu newyddion a ddysgwyd ganddynt yn y modiwl Cyflwyniad i Newyddiaduraeth. Bydd y modiwl hwn yn canolbwyntio'n fwy penodol ar gasglu newyddion mewn cyfarfodydd cyngor, mewn achosion llys a chwestau. Dysgir cyfraith newyddiaduraeth a gweithdrefnau llywodraeth leol, llywodraeth genedlaethol a llywodraeth ddatganoledig i fyfyrwyr ac yna bydd rhaid iddynt ddefnyddio'r hyn maent wedi ei ddysgu i ysgrifennu erthyglau am y meysydd hyn. Byddant hefyd yn datblygu ymhellach y sgiliau ysgrifennu a chasglu newyddion a ddysgwyd ganddynt eisoes.

Course content

Bydd y modiwl yn dysgu myfyrwyr am gyfraith y cyfryngau a sut i ohebu am brosesau'r llywodraeth. Byddant yn cael profiad ymarferol o ohebu am achosion llys, cwestau a chyfarfodydd cyngor. Byddant hefyd yn dysgu sut i ymchwilio ac ysgrifennu erthyglau newyddion ac erthyglau nodwedd, technegau cyfweld a sut i ymdrin â straeon parhaol ac etholiadau.

Assessment Criteria

excellent

Rhagorol (A+ to A*)

 • Dealltwriaeth ragorol o hanfodion y gyfraith i newyddiadurwyr
 • Dealltwriaeth ragorol o foeseg a chyfrifoldebau newyddiadurol
 • Dealltwriaeth ragorol o ymarferoldeb gohebu yn wrthrychol

good

Da (C- to B+)

 • Dealltwriaeth dda o hanfodion y gyfraith i newyddiadurwyr
 • Dealltwriaeth gadarn o foeseg a chyfrifoldebau newyddiadurol
 • Dealltwriaeth dda o ymarferoldeb gohebu yn wrthrychol

threshold

D- to D+

 • Dealltwriaeth o hanfodion y gyfraith i newyddiadurwyr
 • Dealltwriaeth o foeseg a chyfrifoldebau newyddiadurol
 • Dealltwriaeth o ymarferoldeb gohebu yn wrthrychol

Learning outcomes

 1. Dangos dealltwriaeth ymarferol o gyfraith y cyfryngau a phrosesau llywodraeth leol a'r llywodraeth genedlaethol, etc.
 2. Cyflawni gofynion cyfathrebu personol mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd newyddiadurol
 3. Dangos tystiolaeth o sgiliau cyfryngol technegol sylweddol sy'n addas i faes newyddiaduraeth
 4. Dangos dealltwriaeth graff o'r gofynion er mwyn cynhyrchu eitemau i'r wasg a'r cyfryngau
 5. Dangos tystiolaeth bod eu sgiliau ysgrifennu newyddiadurol wedi datblygu'n sylweddol
 6. Erbyn diwedd y modiwl, bydd myfyrwyr yn gallu dangos bod eu sgiliau casglu a gwerthuso newyddion wedi datblygu'n sylweddol.

Assessment Methods

Teaching and Learning Strategy

Hours
Practical classes and workshops

Sesiwn o waith ymarferol 1 awr pob wythnos x 11 wythnos

11
Fieldwork

Taith maes 5 awr x 1

5
Private study 173
Lecture

Darlith 1 awr pob wythnos x 11 wythnos

11

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: