Coronavirus (Covid-19) Information

Module WXC-1011:
Cyfansoddi Blwyddyn 1

Module Facts

Run by School of Music, Drama and Performance

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Guto Puw

Overall aims and purpose

 1. Addysgu myfyrwyr sut i gyfansoddi mewn modd strwythuredig a than gyfarwyddyd, gan ddefnyddio enghreifftiau o ddechrau’r 20fed ganrif fel arweiniad.

 2. Dangos sut yr esblygodd prif egwyddorion cyfansoddi, sef harmoni, rhythm, datblygiad motifaidd ac adeiledd, yn ystod rhan gyntaf yr 20fed ganrif a dangos eu perthnasedd i gyfansoddi yn y 21ain ganrif.

 3. Cyflwyno offer cyfansoddi i fyfyrwyr, fel y gallant eu defnyddio fel y mynnont.

 4. Addysgu myfyrwyr sylfeini offeryniaeth a cherddorfäaeth, ac edrych ar ysgrifennu lleisiol.

 5. Trafod materion cysylltiedig â gosodiad a chyflwyniad sgôr, p’un a fo wedi’i phrosesu neu wedi’i hysgrifennu â llaw.

Course content

Bydd y cwrs hwn yn cyflwyno’r myfyriwr i rai o’r technegau cyfansoddi a ddefnyddiwyd yn yr 20fed ganrif, gan ddangos sut mae harmoni, rhythm, adeiledd, offeryniaeth a thraw wedi datblygu. Rhoddir y cyfryngau sylfaenol i’r myfyrwyr ar gyfer cyfansoddi. Bydd y cwrs hefyd yn ystyried offerynnau penodol a’u nodweddion arbennig, yn ogystal ag ysgrifennu ar gyfer y llais. Yna anogir y myfyrwyr i roi cynnig ar y technegau yn eu cyfansoddiadau hwy eu hunain.

Assessment Criteria

excellent

Cyfansoddi gan ddefnyddio defnydd dychmygus ac arloesol ar elfennau harmonig, rhythmig ac adeileddol, a’r gallu i ysgrifennu, yn ymarferol ac yn idiomatig, ar gyfer yr offerynnau, gan osod sgorau yn ôl egwyddorion cyhoeddi.

threshold

Cyfansoddi, gan ddangos rhywfaint o ddefnydd ar elfennau sylfaenol yr 20fed ganrif, yn harmonig, yn rhythmig ac yn adeileddol, ynghyd â dealltwriaeth o offerynnau a gosodiad.

good

Cyfansoddi rhywbeth gan ddangos dealltwriaeth glir o elfennau harmonig, rhythmig ac adeileddol yr 20fed ganrif, a’r gallu i ysgrifennu’n ymarferol ar gyfer yr offerynnau a ddefnyddir, a gosod sgorau yn gywir.

Learning outcomes

 1. Erbyn cwblhau y modiwl dylai'r myfyrwyr fod yn adnabod a dirnad darnau penodol o repertoire cerddorol yr 20fed ganrif gan fedru gwahaniaethu rhwng gwahanol idiomau ac arddulliau o fewn y cyfnod hwn.

 2. Erbyn cwblhau y modiwl dylai'r myfyrwyr fod yn medru cyfansoddi mewn arddull bersonol, wedi ei seilio ar fodelau’r ugeinfed a'r unfed ganrif ar hugain;

 3. Erbyn cwblhau y modiwl dylai'r myfyrwyr fod yn medru ymdrin gyda chysyniadau sylfaenol ynglyn ag offeryniaeth/cerddorfaeth, trwy ysgrifennu’n idiomatig ar gyfer offerynnau/lleisiau penodol;

 4. Erbyn cwblhau y modiwl dylai'r myfyrwyr fod yn medru datblygu syniadau a deunydd cerddorol yn hyderus i greu cyfansoddiadau sy'n arddangos elfennau dychmygus a chysondeb mewn arddull a ffurf.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
COURSEWORK Prif Aseiniad

Gweler Llyfryn y Modiwl

50
COURSEWORK Gwaith Cwrs 2

Gweler Llyfryn y Modiwl.

25
COURSEWORK Gwaith Cwrs 1

Gweler llyfryn y modiwl.

15
CLASS TEST Prawf Repertoire 10

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study 167
Lecture

11 darlith (2 awr yr un), yn wythnosol

22
Seminar

11 seminar (awr o hyd), yn wythnosol

11

Transferable skills

 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Creative skills – conception, elaboration, adaptation, presentation, collaboration, preservation
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Technological skills – digital capture, digital expression, digital innovation
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Resources

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: