Coronavirus (Covid-19) Information

Module WXC-2191:
Ysgrifennu Caneuon

Module Facts

Run by School of Music and Media

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Prof Pwyll ap Sion

Overall aims and purpose

Amcan y modiwl Sgiliau Ysgrifennu Caneuon yw cyflwyno’r myfyriwr i elfennau technegol a chreadigol bwysig y grefft o gyfansoddi a threfnu cân dda, tra ar yr un pryd yn cynnig cipolwg ar ddatblygiadau ffurfiol y gân boblogaidd yn ystod ail hanner yr ugeinfed ganrif drwy ddadansoddi enghreifftiau penodol. Cyflwynir sgiliau sylfaenol ynghŷd â rhai mwy soffistigedig o gyfansoddi a threfnu caneuon mewn nifer o genres gwahanol, gan gyfeirio yn arbennig at elfennau megis gwrthbwynt rhythmig, geirfa harmonig, siapio alawol, ffurfiau set, a gwead a lliwio cerddorol. Dangosir hyn mewn perthynas a nifer o arddulliau caneuon, o Gwerin at Jazz a Roc. Disgwylir i’r myfyriwr feithrin sgiliau’r cyfarwyddwr cerdd yn yr ail semester, gan ddangos y gallu i drawsgrifio recordiad o gân bop a’i threfnu yn gywir ar gyfer gitâr fas ac un chwe thant, drymiau, piano, allweddellau, ac yn y blaen.

Ar ddiwedd y cwrs fe fydd y myfyriwr yn medru cyfansoddi mewn nifer o arddulliau gwahanol, ac wedi meithrin ar y sgiliau o gyflwyno gwaith i safon boddhâol un ai’n electronaidd (ar ffeil MP3, CD, neu debyg) neu mewn nodiant cerddorol ar feddalwedd Sibelius.

Course content

Amcan y modiwl Sgiliau Ysgrifennu Caneuon yw cyflwyno’r myfyriwr i elfennau technegol a chreadigol bwysig y grefft o gyfansoddi a threfnu cân dda, tra ar yr un pryd yn cynnig cipolwg ar ddatblygiadau ffurfiol y gân boblogaidd yn ystod ail hanner yr ugeinfed ganrif drwy ddadansoddi enghreifftiau penodol. Cyflwynir sgiliau sylfaenol ynghŷd â rhai mwy soffistigedig o gyfansoddi a threfnu caneuon mewn nifer o genres gwahanol, gan gyfeirio yn arbennig at elfennau megis gwrthbwynt rhythmig, geirfa harmonig, siapio alawol, ffurfiau set, a gwead a lliwio cerddorol. Dangosir hyn mewn perthynas a nifer o arddulliau caneuon, o Gwerin at Jazz a Roc. Disgwylir i’r myfyriwr feithrin sgiliau’r cyfarwyddwr cerdd yn yr ail semester, gan ddangos y gallu i drawsgrifio recordiad o gân bop a’i threfnu yn gywir ar gyfer gitâr fas ac un chwe thant, drymiau, piano, allweddellau, ac yn y blaen.

Ar ddiwedd y cwrs fe fydd y myfyriwr yn medru cyfansoddi mewn nifer o arddulliau gwahanol, ac wedi meithrin ar y sgiliau o gyflwyno gwaith i safon boddhâol un ai’n electronaidd (ar ffeil MP3, CD, neu debyg) neu mewn nodiant cerddorol ar feddalwedd Sibelius.

Assessment Criteria

threshold

Trothwy: D- - D+

Bydd yr ymarferiadau a gyflwynir yn dangos dychymyg creadigol cyfyngedig, rheolaeth gyfyngedig ar ddeunyddiau cerddorol, y ddealltwriaeth leiaf o’r hyn y gall yr adnoddau (p’un a fyddent yn offerynnol neu’n lleisiol) ei wneud, a thystiolaeth brin o feddwl deallusol. Mae’r cyflwyniad yn dangos diffyg ymchwil, ac ynddo’i hun yn wael.

good

Da: C- - B+

Bydd yr ymarferiadau a’r aseiniadau yn dangos lefel ddymunol o ddychymyg creadigol, gyda rheolaeth a datblygiad da ar ddeunyddiau cerddorol, ar sail hyfedredd technegol yn nefnydd adnoddau (offerynnol a/neu leisiol). Ceir hefyd dystiolaeth o graffter deallusol. Mae’r cyflwyniad yn dangos ôl ymchwil drylwyr, ac ynddo’i hun yn dda.

excellent

Ardderchog: A- - A*

Mae’r ymarferiadau a’r aseiniadau yn dangos lefel uchel o ddychymyg creadigol, gyda nodweddion unigol yn ymddangos o ran llais cyfansoddiadol a thelynegol, rheolaeth a datblygiad medrus ar ddeunyddiau cerddorol, a meistrolaeth dechnegol ar adnoddau (offerynnol a/neu leisiol). Ceir hefyd dystiolaeth o lefel uchel o allu o ran meddwl yn gysyniadol, craffu ar faterion perthnasol, gwreiddioldeb o ran ymdriniaeth a dealltwriaeth. Mae’r cyflwyniad yn dangos ôl ymchwil fanwl, ac ynddo’i hun o safon uchel.

Learning outcomes

 1. Meithrin y sgiliau technegol a cherddorol i gyfansoddi a chynhyrchu caneuon o safon boddhâol mewn nifer o arddulliau gwahanol gan ddatblygu a dyfnhau eu gwybodaeth o arddulliau a thechnegau yn y maes;

 2. Datblygu’r sgiliau angenrheidiol ym maes technoleg cerddoriaeth (recordio, cymysgu, cynhyrchu caneuon), a / neu nodiant cerddorol (prosesu, gosod a golygu cerddoriaeth gan ddefnyddio meddalwedd perthnasol) gan gyflwyno gwaith o safon boddhâol;

 3. Y gallu i gyfathrebu syniadau ynglŷn ag arddulliau caneuon a’u datblygiad hanesyddol yn glir a phwrpasol yn y dosbarth;

 4. Arddangos dealltwriaeth o nodweddion offerynnau arferol ym maes canu pop, megis drymiau / drum kit, gitar drydan, gitar fâs, llais a sut i drefnu cerddoriaeth yn addas ar eu cyfer fel rhan o waith cyfarwyddwr cerdd.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
INDIVIDUAL PRESENTATION Can Gweithdy 10
COURSEWORK Prif Aseiniad 1 30
COURSEWORK Cyflwyniad 20
INDIVIDUAL PRESENTATION Prif Aseiniad 2 40

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

22 darlith yn para oddeutu dwy awr trwy’r flwyddyn. Cynhelir Wythnos Ddarllen – yn wythnos 6 (semester 1 a 2).

44
Private study 156

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Creative skills – conception, elaboration, adaptation, presentation, collaboration, preservation
 • Technological skills – digital capture, digital expression, digital innovation
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Resources

Resource implications for students

Yn ddelfrydol, meddalwedd Sibelius neu raglen recordio megis Logic.

Reading list

Dim rhestr ddarllen ar gyfer y modiwl yma.

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: