Coronavirus (Covid-19) Information

Module WXC-2233:
Cyfansoddi Blwyddyn 2

Module Facts

Run by School of Music, Drama and Performance

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Owain Brown

Overall aims and purpose

 1. Astudio technegau cyfansoddi amrywiaeth o gyfnodau cerddorol, a defnyddio'r gwersi a ddysgwyd i gyfansoddi gweithiau cerdd gwreiddiol;
 2. Ystyried materion aesthetig, athronyddol a cherddoregol sy'n berthnasol i gyfansoddi, ac edrych ar oblygiadau'r rhain trwy gyfrwng y weithred o gyfansoddi;
 3. Datblygu medrusrwydd mewn amrywiaeth o dechnegau trwy astudio'r technegau hyn yn fanwl;
 4. Annog arbrofi eofn ac arloesi creadigol wrth gyfansoddi;
 5. Cynnig profiad mewn cyfansoddi mewn arddulliau anghyweiraidd, (cyn-gyweiraidd, ôl-gyweiraidd, digywair), a defnyddio dulliau newydd o ymdrin â'r ffurfiau;
 6. Cyfrannu at ddatblygiad personol cyfansoddwyr trwy ddatblygu eu creadigrwydd fel unigolion.

Course content

Adeilada’r modiwl hwn ar astudiaethau Cyfansoddi Blwyddyn 1, ynghyd â chyflwyno syniadau a thechnegau newydd ar yr un pryd. Bydd pwyslais cyson ar arbrofi mentrus a newydd-deb creadigol, gan weithio gydag arddulliau anghyweiraidd (cyn-donyddol, ôl-donyddol ac anhonyddol), ynghyd ac ymdriniaethau newydd o ffurf. Ceir gwaith damcaniaethol (gwrando, dadansoddi a thrafod pynciau) ynghyd a gwaith ymarferol (gweithio drwy dechnegau, cyflwyno enghreifftiau, datrys problemau), gan ganolbwyntio ar dechnegau ac elfennau penodol - rhai yn newydd, a rhai yn gyfarwydd ers modiwl Cyfansoddi Lefel 1. Nid yw’r modiwl hwn yn addas ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno cyfansoddi mewn arddulliau hanesyddol neu pastiche. Yn ogystal, bydd y modiwl hwn yn gosod y seiliau ar gyfer ymgymeryd a Phrosiect Cyfansoddi yn ystod y 3ydd flwyddyn.

Assessment Criteria

threshold

Mae'r cyfansoddiad yn dangos peth dychymyg creadigol cyfyngedig, gyda rheolaeth gyfyngedig ar y deunyddiau cerddorol, ac ychydig o ddealltwriaeth o bosibiliadau adnoddau (cerddorol a lleisiol). Ychydig o dystiolaeth sydd o ymdriniaeth sy'n gyffredinol ddeallusol.

good

Mae'r cyfansoddiad yn dangos lefel dda o ddychymyg creadigol, a rheoli ac ymhelaethu'n dda ar ddeunyddiau cerddorol, hyn yn seiliedig ar allu technegol wrth ddefnyddio adnoddau (offerynnol a lleisiol). Ceir tystiolaeth hefyd o dreiddgarwch deallusol.

excellent

Mae'r cyfansoddiad yn dangos lefel uchel o ddychymyg creadigol, ac arwyddion o lais cyfansoddi unigryw yn dechrau dod i'r amlwg, rheoli ac ymhelaethu'n fedrus ar ddeunyddiau cerddorol, a meistrolaeth dechnegol ar adnoddau (offerynnol a lleisiol). Ceir tystiolaeth hefyd o lefel uchel o allu wrth feddwl yn gysyniadol, dealltwriaeth dreiddgar o faterion perthnasol, a dulliau a chanfyddiadau gwreiddiol.

Learning outcomes

 1. Erbyn cwblhau y modiwl dylai'r myfyrwyr fod yn medru gwerthuso rhagoriaethau cyfansoddiadau penodol a gyfansoddwyd mewn arddull gyfoes, gan gymhwyso y rhain o fewn ei gwaith eu hunain;

 2. Erbyn cwblhau y modiwl dylai'r myfyrwyr fod yn medru arddangos peth gwreiddioldeb gan ddechrau symud tuag at annibyniaeth creadigol;

 3. Erbyn cwblhau y modiwl dylai'r myfyrwyr fod yn medru defnyddio amryw o dechnegau cyfansoddi perthnasol;

 4. Erbyn cwblhau y modiwl dylai'r myfyrwyr fod yn hyderus yn gweithio gyda dulliau a deunydd cyfansoddi;

 5. Erbyn cwblhau y modiwl dylai'r myfyrwyr fod yn medru ysgrifennu cerddoriaeth sy’n: a) llwyddo i greu cydbwysedd o ran undod ac amrywiaeth; b) arddangos cynildeb; c) gwneud defnydd o dechnegau a astudiwyd ar y cwrs;

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Written assignment, including essay Prif Aseiniad 1

Darn wedi ei seilio ar gord penodol sydd yn gwneud defnydd o strwythur (e.e. Golden Section a'r gyfres Fibonacci)

35
COURSEWORK Gwaith Cwrs 1 15
COURSEWORK Gwaith Cwrs 2

Cyfansoddwch gyfres byr o DRI darn ar gyfer UN AI allweddell (e.e. piano, harpsicord, organ), NEU telyn, NEU offeryn taro gyda thraw (e.e. feibroffon neu marimba).

Fe ddylai’r gyfres o ddarnau bara am gyfanswm o oddeutu dau funud ac fe ddylai arddangos un neu fwy o’r technegau a astudiwyd yn y dosbarth mewn perthynas a cyfres Eirenicon Howard Skempton.

15
Written assignment, including essay Prif aseiniad 2

Dewis o un ai darn ar gyfer pedwarawd llinynnol neu osodiad o eiriau cyfoes.

35

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study 167
Lecture

11 darlith wythnosol o oddeutu 2 awr yr un. Bydd rhai dosbarthiadau ynghlwm â Gwyl Gerdd Bangor.

22
Seminar

1 seminar wythnosol o oddeutu 1 awr yr un.

11

Transferable skills

 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Creative skills – conception, elaboration, adaptation, presentation, collaboration, preservation
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Resources

Resource implications for students

Dim.

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/wxc-2233.html

Reading list

Dim rhestr ddarllen ar gyfer y modiwl yma. Darperir restr o recordiadau a sgorau ar ddechrau'r cwrs.

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses: