Coronavirus (Covid-19) Information

Module WXC-3277:
Traethawd Hir

Module Facts

Run by School of Music, Drama and Performance

40 Credits or 20 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Mr Wyn Thomas

Overall aims and purpose

 • Datblygu ymhellach a chryfhau sgiliau ymchwil a gafwyd ym Mlwyddyn 2
 • Datblygu gwreiddioldeb a ehangder o feddwl
 • Datblygu sgiliau wrth ddelio â materion mewn cerddoriaeth, drama a/neu berfformio
 • Datblygu sgiliau mewn chwilio am materion ysgolheigaidd cynradd ac eilaidd
 • Datblygu sgiliau trafod, ysgrifennu a chyflwyno canlyniadau ymchwil

Course content

Mae'r traethawd hir yn ddarn o ysgrifennu annibynnol ar destun a ddewisir gan yr ymgeisydd mewn ymgynghoriad ag aelod staff ac a gymeradwyir gan y Bwrdd Arholi. Mae'r dewis a'r cymeradwyo hwn yn digwydd yn ystod tymor yr haf yn union cyn Blwyddyn 3.

Dylai'r ysgrifennu gymryd i ystyriaeth ymchwil flaenorol berthnasol, ond dylai ddangos gwreiddioldeb meddwl o ran dull ymdrin a dadl. Rhoddir credyd am ansawdd syniadau, eglurder a rhesymeg dadl, addasrwydd llyfryddiaeth a mireinder y cyflwyniad.

I gyd-fynd â'r traethawd hir ceir seminarau ar y sgiliau ymchwil, llyfryddiaeth a methodoleg sydd eu hangen i ysgrifennu'r traethawd hir.

Assessment Criteria

threshold

Gwaith sy'n dangos gwybodaeth sylfaenol, gyfyngedig o'r pwnc, gyda gallu elfennol i feddwl yn gysyniadol ac ymwybyddiaeth gyfyngedig o faterion, ond peth tystiolaeth o ymdriniaeth deallusol gyffredinol gyda mynegiant gweddol

good

Dylai'r gwaith ddangos gafael gadarn ar y pwnc, lefel dda o feddwl yn gysyniadol, ymwybyddiaeth o'r prif faterion gyda thystiolaeth o graffter deallusol a mynegiant da.

excellent

Gwaith sy'n dangos gafael drwyadl ar y pwnc, gyda thystiolaeth o astudio pellach, meddwl yn ddyfnach, ymdriniaeth wreiddiol a sgiliau ysgrifennu rhagorol

Learning outcomes

 1. Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, fe fydd y myfyrwyr yn gallu cyflawni ymholiadau annibynnol cynaledig.

 2. Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, fe fydd y myfyrwyr yn gallu arddangos annibyniaeth barn a dyfnder meddwl.

 3. Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, fe fydd y myfyrwyr yn gallu dyfeisio, cynllunio a chyflawni project ymchwil o ddechrau i'r diwedd.

 4. Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, fe fydd y myfyrwyr yn gallu arddangos sgiliau wrth chwilio am ddeunyddiau ysgolheigaidd gwreiddiol ac eilaidd a’u defnyddio.

 5. Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, fe fydd y myfyrwyr yn gallu arddangos sgiliau cyfathrebu treiddgar, gan ddefnyddio dulliau safonol cydnabyddedig.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
DISSERTATION Traethawd Hir 80
INDIVIDUAL PRESENTATION Cyflwyniad 10
REPORT Adroddiad interim 10

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study 388
Tutorial

• Goruchwyliaeth unigol gyda goruchwyliwr wedi’i bennu, gydag ifanswm o 4 awr dros y flwyddyn. Cyfrifoldeb y myfyriwr yw trefnu goruchwyliaeth.

8
Seminar

Pedwar seminar (50 munud yr un) yn ystod Semester 1.

4

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Resources

Resource implications for students

Nid oes unrhyw oblygiadau adnoddau penodol i fyfyrwyr.

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/wxc-3277.html

Reading list

Llyfrau cyffredinol

Trevor Herbert, Music in Words: A Guide to Researching and Writing About Music (Oxford University Press, Oxford, 2012). ISBN 978-1848491007.

Demar Irvine, Irvines Writing about Music, 3ydd arg., diw. Mark A Radice (Amadeus Press, Oregon, 1999)

Richard J. Wignell, Writing about music: an introductory guide (Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1990)

Cyngor ar ysgrifennu traethodau hir a phrosiectau

Dolores Black, 500 tips for getting published: a guide for educators, researchers and professionals (Kogan Page, London, 1996)

Stella Cottrell, The Study Skills Handbook (Macmillan, Basingstoke, 1999)

L.F. Locke, Proposals that work: a guide for planning dissertations (Sage Publications, Thousand Oaks, 2014)

Derek Swetnam, How to write your dissertation: a practical Survival guide for students (How to books, Plymouth, 1995)

K.L. Turabian, A manual for writers of term papers, theses and dissertations (University of Chicago Press, Chicago, 1987)

George Watson, Writing a thesis: a guide to long essays and dissertations (Longman, London, 1987)

Confensiynau cyfeirnodi a dyfynnu

David P. Bosworth, Citing your references: a guide for authors (Underhill Press, Thirsk, 1992)

M.L. Manheimer, Style manual: a guide for the preparation of reports and dissertations (M.Dekker, New York, 1973)

The Oxford Dictionary for Writers and Editors (Clarendon Press, Oxford, 1981)

Ffynonellau Cymraeg

Paul Griffiths, Crynodeb o hanes cerddoriaeth fodern o Debussy i Boulez (Gwasg Gwynedd, Caernarfon, 1985)

Donald J. Grout a Claude V. Palisca, Hanes Cerddoriaeth y Gorllewin (Gwasg Prifysgol Cymru, Caerdydd, 1997), gol. Wyn Thomas

Sally Harper a Wyn Thomas (goln.), Cynheiliaid y Gân (Gwasg Prifysgol Cymru, Caerdydd, 2007)

Sally Harper a Wyn Thomas (goln.), Hanes Cerddoriaeth Cymru, Cyf., 1-7 (Gwasg Prifysgol Cymru, Caerdydd, 1996-2007)

Michael Kennedy, Geiriadur Cerddoriaeth Rhydychen (Cwmni Curiad, Penygroes, 1998), addasiad Cymraeg - Delyth Prys

Wyn Thomas, Cerddoriaeth draddodiadol yng Nghymru: Llyfryddiaeth (Llanrwst, 2006)

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses: