Coronavirus (Covid-19) Information

Module CXC-1034:
Cymraeg Llafar Dwys 1

Module Facts

Run by School of Welsh and Celtic Studies

50 Credits or 25 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Ms Bethan Glyn

Overall aims and purpose

Mae Cymraeg Llafar Dwys 1 yn un o dri modiwl sy'n ymffurfio'n flwyddyn sylfaen Cymraeg (i Ddechreuwyr) a baratoir gan Ysgol y Gymraeg a'r Ganolfan Cymraeg i Oedolion. Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno holl batrymau sylfaenol yr iaith lafar i’r myfyriwr, gan roi cyfle iddo/iddi eu hymarfer yn gyson mewn gweithgareddau ymarferol. Erbyn diwedd y modiwl, disgwylir y bydd y myfyriwr yn medru sgwrsio’n rhydd a hyderus am arferion a phrofiadau pob dydd.

Course content

Mae Cymraeg Llafar Dwys 1 yn un o dri modiwl sy'n ymffurfio'n flwyddyn sylfaen Cymraeg (i Ddechreuwyr) a baratoir gan Ysgol y Gymraeg a'r Ganolfan Cymraeg i Oedolion. Bydd y cwrs yn cyflwyno prif batrymau’r iaith lafar ac yn darparu cyfleoedd i’r myfyriwr eu rhoi ar waith trwy gyfrwng gweithgareddau cyfathrebol amrywiol. Bydd sylw cyson yn cael ei roi i ynganu cywir, trefn geiriau, treigladau, ac ati, a bydd pob un o brif amserau’r ferf –presennol, amherffaith, perffaith, gorffennol syml, dyfodol, amodol, gorchmynion – yn cael ei ymarfer. Rhoddir sylw priodol hefyd i ddatblygu sgiliau gwrando, darllen ac ysgrifennu sylfaenol.

Assessment Criteria

good

Da: 60% Ynganu a goslefu’n gywir. Llwyddo i gyfathrebu ar lafar, gan ddefnyddio ystod o batrymau sylfaenol yn gywir ar y cyfan. Deall sgyrsiau a thestunau sylfaenol yn dda. Ysgrifennu’n gywir ar y cyfan, gan ddangos ymwybyddiaeth dda o deithi’r iaith.

threshold

Trothwy: 40% Ynganu a goslefu lled-gywir Llwyddo i gyfathrebu ar lafar, gan ddefnyddio ystod cyfyng o batrymau sylfaenol ac heb fod gwallau’n ymyrryd yn ormodol. Deall rhediad sgyrsiau a thestunau sylfaenol. Ysgrifennu’n ddealladwy ar y cyfan, gan ddangos peth ymwybyddiaeth o deithi’r iaith.

excellent

Rhagorol: 90% Ynganu’n gywir gydag acen dda, a goslefu’n naturiol. Cyfathrebu’n hyderus ar lafar, gan ddefnyddio ystod o batrymau‘n gywir. Deall sgyrsiau a thestunau sylfaenol yn ddidrafferth. Ysgrifennu’n gywir iawn, gan ddangos ymwybyddiaeth gadarn o deithi’r iaith.

Learning outcomes

 1. Medru deall rhediad testunau llafar ac ysgrifenedig sy’n ymdrin ag arferion a phrofiadau pob dydd.

 2. Deall teithi’r iaith Gymraeg lafar, o ran trefn geiriau, rhediadau berfau ac arddodiaid, treigladau, cymharu ansoddeiriau, cymalau, berfau gweithredol a goddefol, ac ati.

 3. Medru ysgrifennu darnau ymarferol byrion mewn cywair anffurfiol (e.e. negeseuon e-bost, deialogau, portreadau)

 4. Medru sgwrsio’n rhydd am arferion a phrofiadau pob dydd, gan ddefnyddio patrymau iaith cywir ac amrywio amserau’r ferf yn briodol.

 5. Ynganu a goslefu’r Gymraeg yn briodol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Ysgrifenedig 40
Llafar 40
Gwrando 20

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

23 awr o ddosbarthiadau bob wythnos, lle bydd y pwyslais ar ddysgu ac ymarfer patrymau’r iaith lafar trwy gyfrwng gweithgareddau rhyngweithiol. Rhoddir sylw hefyd i feithrin sgiliau gwrando, yn ogystal â sgiliau darllen ac ysgrifennu sylfaenol.

230
Private study 270

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Resources

Resource implications for students

(1) Gwerslyfr Cwrs Wlpan y Gogledd. (2) 5 cryno-ddisg Cwrs Wlpan y Gogledd

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses: