Coronavirus (Covid-19) Information

Module DXC-1303:
Methodoleg maes

Module Facts

Run by School of Natural Sciences

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Paula Roberts

Overall aims and purpose

 1. Cyflwyno egwyddorion technegau sy'n berthnasol i astudiaethau maes ar gyfer daearyddiaeth, astudiaethau'r amgylchedd a defnydd tir.

 2. Rhoi profiad o ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau i gasglu gwybodaeth ddaearyddol, amgylcheddol ac o systemau defnydd tir.

 3. Rhoi hyfforddiant mewn dadansoddi a chrynhoi canlyniadau o astudiaethau maes.

 4. Meithrin dealltwriaeth o arwyddocâd canlyniadau o astudiaethau maes yng nghyd destun systemau, amgylcheddau a chymunedau (ecolegol a dynol).

 5. Rhoi profiad o gyflwyno canlyniadau ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Course content

Mae'r cwrs yn cyflwyno egwyddorion technegau sy'n berthnasol i astudiaethau maes ar gyfer daearyddiaeth, astudiaethau'r amgylchedd a defnydd tir. Mae'n cynnwys technegau addas ar gyfer amrediad eang o sefyllfaoedd gan gynnwys agweddau ecolegol, ffisegol a daearyddol. Erbyn diwedd y cwrs bydd y rhai sy'n ei ddilyn wedi cael profiad o ddefnyddio nifer o dechnegau ac o ddehongli'r canlyniadau. Bydd y cwrs yn cael ei redeg dros benwythnos hir. Bydd y cwrs yn cynnwys astudiaethau mewn nifer o feysydd gwahanol, a allai gynnwys y canlynol:

a) Dadansoddi newidiadau yng ngorlifdir afon gan ddefnyddio ffynonellau hanesyddol a mesuriadau cyfoes. b) Asesu dylanwad ac addasrwydd melinau gwynt ar gyfer ardal benodol gan ystyried oblygiadau amgylcheddol ac ystyriaethau cynllunio. c) Astudio'r prosesau sy'n gwahardd pobl o leoedd penodol gan ganolbwyntio ar brosesau ffurfiol ac anffurfiol mewn trefi. d) Dehongli'r ffactorau sy'n dylanwadau ar ddefnydd tir mewn ardal benodol gan ystyried effeithiau daearyddol a dynol. e) Astudio'r modd y mae cymunedau'n datblygu mewn ardaloedd gwledig a threfol a'r ffactorau hanesyddol a phresennol sy'n dylanwadu arnynt. f) Dehongli effeithiau rhewlifau ar dirwedd ac ardal benodol gan ystyried damcaniaethau gwahanol

Assessment Criteria

good

Adroddiadau ar bob un o'r sesiynau maes. Defnyddio technegau yn gywir yn y maes. Dilyn cyfarwyddiadau yngl¿n â sut i grynhoi a dadansoddi'r canlyniadau. Cyflwyno'r canlyniadau mewn adroddiad gyda strwythur synhwyrol a threfnus gan gynnwys rhai enghreifftiau o ddulliau cyflwyno gwreiddiol. Disgrifio arwyddocâd canlyniadau o astudiaethau maes yng nghyd destun systemau, amgylcheddau a chymunedau (ecolegol a dynol) gan ganolbwyntio ar bob astudiaeth oedd yn rhan o'r cwrs. Rhoi sylwadau ar ystyr y canlyniadau gan ystyried cryfderau a gwendidau'r technegau a ddefnyddiwyd. Disgwylir trafodaeth o'r canlyniadau gyda thystiolaeth o ddarllen cefndir. Seminar Rhoi disgrifiad manwl o'r dulliau a ddefnyddiwyd i gasglu gwybodaeth a chyflwyno crynodeb syml o'r canlyniadau gyda dehongliad o'u harwyddocâd.

threshold

Adroddiadau ar bob un o'r sesiynau maes. Defnyddio technegau yn gywir yn y maes. Dilyn cyfarwyddiadau yngl¿n â sut i grynhoi a dadansoddi'r canlyniadau. Cyflwyno'r canlyniadau mewn adroddiad gyda strwythur synhwyrol a threfnus. Disgrifio arwyddocâd canlyniadau o astudiaethau maes yng nghyd destun systemau, amgylcheddau a chymunedau (ecolegol a dynol) gan ganolbwyntio ar bob astudiaeth oedd yn rhan o'r cwrs. Rhoi sylwadau ar ystyr y canlyniadau. Seminar Rhoi disgrifiad o'r dulliau a ddefnyddiwyd i gasglu gwybodaeth a chyflwyno crynodeb syml o'r canlyniadau.

excellent

Adroddiadau ar bob un o'r sesiynau maes. Defnyddio technegau yn gywir yn y maes. Dilyn cyfarwyddiadau yngl¿n â sut i grynhoi a dadansoddi'r canlyniadau. Cyflwyno'r canlyniadau mewn adroddiad gyda strwythur synhwyrol a threfnus gan gynnwys rhai enghreifftiau o ddulliau cyflwyno gwreiddiol. Disgrifio arwyddocâd canlyniadau o astudiaethau maes yng nghyd destun systemau, amgylcheddau a chymunedau (ecolegol a dynol) gan gynnwys bob astudiaeth oedd yn rhan o'r cwrs a sefyllfaoedd tebyg. Rhoi sylwadau ar ystyr y canlyniadau gan ystyried cryfderau a gwendidau'r technegau a ddefnyddiwyd. Disgwylir trafodaeth o'r canlyniadau gyda thystiolaeth o ddarllen cefndir. Disgrifio cysylltiadau rhwng yr astudiaethau i arddangos dealltwriaeth o'r syniadau a gyflwynwyd yn ystod y cwrs. Seminar Rhoi disgrifiad manwl o'r dulliau a ddefnyddiwyd i gasglu gwybodaeth gan drafod anawsterau defnyddio'r technegau. Cyflwyno crynodeb manwl, ond dealladwy, o'r canlyniadau gyda dehongliad trylwyr o'u harwyddocâd.

Learning outcomes

 1. Esbonio egwyddorion technegau penodol sy'n berthnasol i astudiaethau maes.

 2. Defnyddio technegau penodol i gasglu gwybodaeth yn y maes.

 3. Dadansoddi a chrynhoi canlyniadau o astudiaethau maes.

 4. Deall o arwyddocâd canlyniadau o astudiaethau maes yng nghyd destun systemau, amgylcheddau a chymunedau (ecolegol a dynol).

 5. Cyflwyno canlyniadau ar lafar gan esbonio a dehongli eu prif nodweddion

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Traethawd Dynol 45
Cyflwyniad Grwp 10
Poster Gwyddonol 45

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study

Astudio preifat a chwblhau aseiniadau

78
Fieldwork

Gwaith Maes: 2 x 8awr; 1 x 4awr

20
Seminar

Seminarau cyflwyno - 2 x 1awr

2

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team

Resources

Resource implications for students

None. All costs are covered by the CCC

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/dxc-1303.html

Courses including this module

Compulsory in courses: