Coronavirus (Covid-19) Information

Module HAC-1006:
Sgiliau Hanfodol ar gyfer LLAC

Module Facts

Run by School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Cynog Prys

Overall aims and purpose

Nod y modiwl yw meithrin sgiliau academaidd a chyflogadwyedd myfyrwyr. Bydd myfyrwyr yn cael sgiliau a fydd yn eu helpu i gynhyrchu gwaith academaidd da, megis sgiliau ysgrifennu traethodau, sgiliau ymchwil sylfaenol, sgiliau ar gyfer cyflawni chwiliad llenyddiaeth a sgiliau cyflwyno syml ymhlith eraill. Bydd gwella sylfaen sgiliau myfyrwyr hefyd yn helpu i wella cyflogadwyedd myfyrwyr a'u sgiliau mewn gwaith.

Bydd myfyrwyr yn meithrin tair sgil cyflogadwyedd allweddol:

· Cyfathrebu

· Meddwl yn feirniadol

· Rheoli amser

Strategaeth Dysgu ac addysgu: Darlithoedd a seminarau wythnosol. Bydd y darlithoedd yn cael eu cynnig i holl fyfyrwyr y modiwl. Bydd y seminarau yn cael eu dysgu mewn grwpiau bach o fyfyrwyr o ddisgyblaethau penodol yr adran.

Course content

Gall pynciau gynnwys y canlynol, ond nid ydynt yn gyfyngedig iddynt chwaith: - Sut i ysgrifennu traethawd da - Sut i gynnal chwiliad llenyddiaeth - Am beth mae'ch marcwyr yn chwilio? - Beth yw ymarfer annheg? - Gwella fy nghyflogadwyedd - Hanesyddiaeth/defnyddio llenyddiaeth feirniadol - Dulliau o ymdrin ag ymchwil hanesyddol a chymdeithasol - Sut i gydnabod ffynonellau a chyfeirio'n dda - Sut y gall astudio dramor wella fy sgiliau? - Beth i'w wneud pan fydd bywyd yn ymyrryd ag astudio.

Assessment Criteria

excellent

Meddu ar ddealltwriaeth feirniadol o natur gwybodaeth yn y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithas. Arddangos sgiliau rheoli amser rhagorol a chyda sgiliau cyfathrebu rhagorol o bob math

threshold

Meddu ar ddealltwriaeth sylfaenol o natur gwybodaeth yn y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithas. Arddangos sgiliau rheoli amser sylfaenol a chyda sgiliau cyfathrebu sylfaenol o bob math.

good

Meddu ar ddealltwriaeth dda o natur gwybodaeth yn y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithas. Gallu cyfathrebu'n effeithiol mewn sawl dull a chyda sgiliau rheoli amser da

Learning outcomes

 1. Datblygu dealltwriaeth feirniadol o ffynonellau academaidd

 2. Datblygu strategaethau effeithiol i rheoli amser tra'n astudio

 3. Datblygu sgiliau cyfathrebu effeithiol

 4. Deall yr hyn a olygir wrth Gwyddorau Cymdeithas a'r Dyniaethau a'r hyn a olygir wrth ystyried gwybodaeth academaidd yn y meysydd hyn

Assessment Methods

Type Name Description Weight
ESSAY Traethawd 50
INDIVIDUAL PRESENTATION Cyflwyniad 50

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

12 darlith awr o hyd dros y semester

12
Seminar

12 Seminar awr o hyd dros gyfnod y modiwl

12
Private study

Darllen annibynnol ac ymchwilio.

176

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: