Coronavirus (Covid-19) Information

Module HXC-1006:
Cymru yn y Byd Modern

Module Facts

Run by School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Owain Jones

Overall aims and purpose

Yn y modiwl hwn cyflwynir rhai o brif nodweddion hanes Cymru yn y cyfnod modern i'r myfyrwyr. Mae’n dangos sut mae datblygiadau cymdeithasol, diwylliannol, gwleidyddol ac economaidd Prydeinig a rhyngwladol wedi dylanwadu ar Gymru. Mae’n olrhain trawsnewidiad Cymru o gyfnod y chwyldro diwydiannol ymlaen i ddyfodiad datganoli ddiwedd yr ugeinfed ganrif, a thu hwnt i hynny.

Course content

Wythnos 1: Darlith: Deall Cymru fodern ac amcanion y modiwl Dim seminar Wythnos 2: Darlith: Meithrin Cymru fodern (i): Diwydiant ac economi Seminar: Siartiaeth a Beca Wythnos 3: Darlith: Meithrin Cymru fodern (ii): Trosedd, cosb a moesoldeb Seminar: Y Gymru fywgraffiadol: David Lloyd George fel astudiaeth achos Wythnos 4: Darlith: Themâu (i): Mewnfudo ac allfudo
Seminar: Mewnfudo Wythnos 5: Darlith: Themâu (ii): Iaith, addysg a chrefydd yn y 19eg ganrif
Seminar: Cenedlaetholdeb, Tynged yr Iaith Wythnos 6: Darlith: Themâu (iii): Effaith y ddau ryfel byd
Seminar: Y Gymru Lafurol Gweithdy: Eidalwyr yng Nghymru

Wythnos 7: WYTHNOS DDARLLEN

Wythnos 8: Darlith: Themâu (iv): Merched a llunio Cymru fodern Seminar: Cerddoriaeth boblogaidd Wythnos 9: Darlith: Themâu (v): Diwylliant poblogaidd a newid cymdeithasol
Seminar: Merched mewn llenyddiaeth Gymreig Wythnos 10: Darlith: Themâu (vi): Chwaraeon a hunaniaeth Seminar: Hunaniaeth Wythnos 11: Darlith: Materion (i): Y frwydr am hunan-reolaeth Seminar: Y Cwestiwn Cenedlaethol Wythnos 12: Darlith: Materion (ii): Creu Cymru newydd? Seminar: Sesiwn adolygu

Assessment Criteria

threshold

Ffiniol Bydd myfyriwr ffiniol (yng ngwaelodion y 40au) yn dangos gwybodaeth sylfaenol o rannau o'r maes perthnasol o leiaf, a bydd yn gallu llunio dadl sydd o leiaf yn rhannol lwyddiannus yn cydnabod y gwahaniaethau yn y ffyrdd y deholnglir hanes.

good

Da Bydd y myfyriwr da (yn y 60au) yn arddangos camp sicr ym mhob un o'r nodweddion a nodir yn y paragraff uchod.

excellent

Ardderchog Bydd y myfyriwr ardderchog (70au ac uwch) yn arddangos camp sicr ym mhob un o'r nodweddion ynghyd â gwybodaeth arbennig o sylweddol yn ogystal / neu a dadansoddiad cywrain.

Learning outcomes

 1. Dangos gwybodaeth sylfaenol am rai o’r prif ddigwyddiadau, cysyniadau a phroblemau yn hanes Cymru fodern;

 2. Dangos ymwybyddiaeth y gellir dehonglir hanes mewn gwahanol ffyrdd;

 3. Dangos meistrolaeth dros sgiliau astudio sylfaenol, yn arbennig y gallu i ddilyn cwrs o waith darllen, gwneud nodiadau effeithiol a manteisio oddi wrth drafodaethau seminar;

 4. Cyflwyno dadleuon hanesyddol mewn traethodau ac arholiadau a’u hategu â thystiolaeth.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Blog 30
Cyflwyniad 30
Arholiad 2 awr 40

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Dysgir y cwrs hwn drwy gyfuniad o ddarllen dan gyfarwyddyd, darlithoedd, seminarau a thraethodau.

20
Seminar 10
Private study 170

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • problem solving to develop solutions to understand the past
 • understanding the complexity of change over time; in specific contexts and chronologies
 • being sensitive to the differences, or the "otherness" of the past, and the difficulty to using it as a guide to present or future action
 • being sensitive to the role of perceptions of the past in contemporary cultures
 • producing logical and structured arguments supported by relevant evidence
 • planning, designing, executing and documenting a programme of research, working independently
 • marshalling and critically appraising other people's arguments, including listening and questioning
 • demonstrating a positive and can-do approach to practical problems
 • demonstrating an innovative approach, creativity, collaboration and risk taking
 • presenting effective oral presentations for different kinds of audiences, including academic and/or audiences with little knowledge of history
 • preparing effective written communications for different readerships
 • making effective and appropriate forms of visual presentation
 • making effective and appropriate use of relevant information technology
 • making critical and effective use of information retrieval skills using paper-based and electronic resources
 • collaborating effectively in a team via experience of working in a group
 • appreciating and being sensitive to different cultures and dealing with unfamiliar situations
 • critical evaluation of one's own and others' opinions
 • engaging with relevant aspects of current agendas such as global perspectives, public engagement, employability, enterprise, and creativity

Resources

Reading list

DARLLEN CYCHWYNNOL John Davies, Hanes Cymru/A History of Wales (2007). Russell Davies, Hope and Heartbreak: a social history of Wales and the Welsh, 1776-1871(2005). D. G. Evans, A history of Wales, 1815-1906 (1996) and 1906-2000 (2000). Vaughan Hughes, Cymru Fawr: pan oedd gwlad fach yn arwain y byd (2014). M. Johnes, Wales since 1939 (2012). G. E. Jones, Modern Wales: A Concise History (Cambridge, 1984; 2nd edn 1994). K. O. Morgan, Rebirth of a Nation: A history of modern Wales (1982). R. Merfyn Jones, Cymru 2000 (2000). Gwyn A. Williams, When Was Wales? (1985).

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: