Coronavirus (Covid-19) Information

Module JXC-2016:
Dulliau Ymchwill

Module Facts

Run by School of Sport, Health and Exercise Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Ross Roberts

Overall aims and purpose

Pwrpas y modiwl hwn ar gyfer myfyrwyr i ddeall prosesau ymchwil mewn chwaraeon, iechyd, a gwyddorau ymarfer cwmpasu ystadegau cyfrifiadol.

The purpose of this module is for students to understand research processes in sport, health, and exercise sciences covering computational statistics.

Course content

Mae hwn yn fodiwl ddwbl sy'n cynnwys dwy ran, Rhan A (ystadegau cyfrifiadol) a Rhan B (Athroniaeth Gwyddoniaeth) Rhan A cynnwys: ANOVA Ffactor Sengl Dau Ffactor ANOVA Mesurau Ailddarllediad ANOVA Atchweliad syml Mutiple Atchweliad

Pwysig: Bydd gofyn i fyfyrwyr sy'n methu'r modiwl (farc y modiwl cyffredinol llai na 40%) neu colli asesiadau modiwl, i ymgymryd ag aseiniad ailsefyll neu gyntaf-sefyll yn yr Wythnos Asesu Atodol (SAW). Bydd y SAW yn cael ei gynnal yn yr ail wythnos Gorffennaf 2018 (union ddyddiad i'w gadarnhau yn nes at yr amser). Os ydych yn ailsefyll eich aseiniad, bydd eich marc yn cael ei gapio ar 40%

This is a double module comprising two parts, Part A (computational statistics) and Part B (Philosophy of Science) Part A content: Single Factor ANOVA Two Factor ANOVA Repeated Measures ANOVA Simple Regression Mutiple Regression

module failure that prevents you passing the year will require resit assessment and attendance at Supplementary Assessment Week (exact date TBC but expected to be second week of July 2018)

Assessment Criteria

excellent

Ymdriniaeth gynhwysfawr a chywir o ardal eglurder dadl a mynegiant. Dyfnder dda ar faterion theoretig.

threshold

lefel dderbyniol o ddealltwriaeth

good

sylw weddol gynhwysfawr. trefnu a'u strwythuro'n dda. Dealltwriaeth dda o'r deunydd.

Learning outcomes

 1. Dehongli prif nodweddion allbrint cyfrifiadurol SPSS o ANOVA a dadansoddiad atchweliad.

 2. Gwerthfawrogi sut mae gwahanol athroniaethau am ffyrdd o wybod dylanwad un ymagwedd at gynllunio ymchwil

 3. Deall gweithdrefnau samplo

 4. Deall yr egwyddorion sy'n sail mesur mewn ymchwil meintiol

 5. Deall egwyddorion dylunio arbrofol

 6. Cynnal gweithdrefnau sylfaenol yn y dadansoddiad o'r data ansoddol

 7. Trefnu data mewn taenlen SPSS.

 8. Dangos dealltwriaeth o egwyddorion sylfaenol profion amrywiant (e.e., ANOVA) a'r atchweliad (atchweliad syml a lluosog)

Assessment Methods

Type Name Description Weight
EXAM Part B Midterm Exam 20
EXAM Part B SAQ Exam (JAN) 30
COURSEWORK Part A Coursework 25
EXAM Part A Midterm Exam 25

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Rhan A 11 X 2 awr

22
Private study

Rhan B astudio preifat i gynnwys darllen, asesiadau ffurfiannol, diweddaru portffolio / nodiadau, paratoi ar gyfer arholiadau

70
Lecture

Rhan B 11 2 ddarlith awr + 5-lein darlithoedd 30 munud

25
Practical classes and workshops

Mae Rhan B 2 1 awr sesiynau ymarferol

2
Seminar

Sesiynau dwyieithog I rhoi cymorth gyda modiwl a sgiliau iaith

4
Practical classes and workshops

Rhan A 4 x 1 awr dosbarth practical yn dwyieithog Bilingual classesPart A 4 1 hour practical sessions

4
Private study

Rhan A - astudiaeth breifat i gynnwys presenoldeb mewn sesiynau gwella, darllen, diweddaru portffolio / nodiadau, paratoi ar gyfer arholiadau Part A - private study to include attendance at enhancement sessions, reading, updating portfolio/notes, exam preparation

74

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team

Subject specific skills

 • research and assess paradigms, theories, principles, concepts and factual information, and apply such skills in explaining and solving problems
 • critically assess and evaluate data and evidence in the context of research methodologies and data sources
 • describe, synthesise, interpret, analyse and evaluate information and data relevant to a professional or vocational context
 • demonstrate effective written and/or oral communication and presentation skills
 • work effectively independently and with others
 • demonstrate an understanding of the philosophical basis of scientific paradigms
 • demonstrate evidence of competence in the scientific methods of enquiry, and interpretation and analysis of relevant data and statistical outputs.
 • develop transferable skills of relevance to careers outside of sport, health and exercise sciences.
 • communicate succinctly at a level appropriate to different audiences.
 • demonstrate effective robust data collection methods

Resources

Courses including this module

Compulsory in courses: