Coronavirus (Covid-19) Information

Module JXC-2036:
Seicoleg Chwaraeon Cymhwysol

Module Facts

Run by School of Sport, Health and Exercise Sciences

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Eleri Jones

Overall aims and purpose

Ydych chi eisiau dilyn gyrfa mewn seicoleg chwaraeon neu wyddoniaeth chwaraeon cymhwysol? Yna mae'n rhaid i'r modiwl hwn fod! Nod y modiwl hwn yw rhoi cipolwg i chi ar y sgiliau sydd eu hangen i fod yn seicolegydd chwaraeon llwyddiannus yn ogystal â rhai o'r technegau y gallech eu defnyddio gydag athletwyr, timau a hyfforddwyr. Mae'r modiwl hwn hefyd yn berffaith ar gyfer y rhai sydd eisiau gweithio gydag athletwyr a hyfforddwyr gan y byddwch yn dysgu am y sgiliau ymarferol sydd eu hangen i weithio fel gwyddonydd chwaraeon

Course content

Cyflwynir y modiwl hwn gan seicolegydd a hyfforddwr chwaraeon achrededig sydd â dros 10 mlynedd o brofiad o weithio gydag athletwyr elitaidd mewn amrywiaeth o chwaraeon. Bydd y modiwl yn dechrau drwy edrych ar y sgiliau sydd eu hangen i fod yn ymarferydd gwyddoniaeth chwaraeon llwyddiannus. Yna byddwch yn edrych ar ddulliau o gynnal dadansoddiad anghenion gydag athletwyr, ac yna edrych ar y sgiliau seicolegol y gallwch eu datblygu gyda'ch athletwyr a'ch hyfforddwyr. Bydd y modiwl hwn hefyd yn eich dysgu sut i gynnal cefnogaeth seicoleg chwaraeon gyda thimau a byddwn hefyd yn edrych ar gefnogi athletwyr anabledd.

Bydd y modiwl hwn yn cynnwys amrywiaeth o ymarferion ymarferol sy'n rhoi profiadau ymarferol i chi o fod yn seicolegydd chwaraeon. Mae'r asesiad ar gyfer y modiwl hwn yn cael ei gymhwyso'n fawr ac mae'n rhoi cyfle i chi gwblhau dadansoddiad anghenion gan gynnwys defnyddio holiaduron, cyfweliadau ac arsylwadau yn ogystal â dylunio eich ymyriadau eich hun ar gyfer chwaraeon o'ch dewis chi.

Assessment Criteria

threshold

ateb digonol i'r cwestiwn, yn seiliedig i raddau helaeth ar ddeunydd y darlithoedd. Dim ddatblygiad gwirioneddol o ddadleuon.

good

sylw weddol gynhwysfawr. trefnu a'u strwythuro'n dda. Dealltwriaeth dda o'r deunydd a'r dystiolaeth o feddwl annibynnol sy'n ymestyn y tu hwnt deunyddiau darlithoedd.

excellent

Ymdriniaeth gynhwysfawr a chywir o'r ardal. Eglurder dadl a mynegiant. Dyfnder cipolwg ar faterion theoretig, a oedd yn gynhwysfawr yn ymestyn deunydd darlith.

Learning outcomes

 1. Nodi meysydd o gryfderau a gwendidau seicolegol

 2. Asesu effeithiolrwydd ymyriadau a ddefnyddir.

 3. Deall y defnydd o broffilio seicolegol;

 4. Adnabod strategaethau i wella gwendidau er mwyn gwella perfformiad;

 5. Gwneud cais ymyriadau seicolegol;

Assessment Methods

Type Name Description Weight
COURSEWORK Applied Experience Log 60
COURSEWORK Appraising / improving teams, case study 40

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study

amser astudio preifat yn cael ei ddyrannu fel y gall myfyrwyr yn cwblhau'r darllen perthnasol ar gyfer pob darlith, cwblhau'r aseiniad modiwl, a pharatoi ar gyfer diwedd arholiad modiwl.

73
Seminar

Seminarau dwyieithog ar gael

3
Lecture

Bydd y darlithoedd yn cael eu cynnal am ddwy awr bob wythnos. Bydd y rhain yn canolbwyntio ar y modd yr agweddau cymhwyso o weithio gydag athletwyr, dadansoddi anghenion a strategaethau i wella perfformiad. Er mwyn i fyfyrwyr ddeall dulliau hyn, gofynnir iddynt gwblhau nifer o dasgau ymarferol yn ystod y ddarlith, yn unigol ac mewn grwpiau.

24

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Caring - Showing concern for others; caring for children, people with disabilities and/or the elderly
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • research and assess paradigms, theories, principles, concepts and factual information, and apply such skills in explaining and solving problems
 • critically assess and evaluate data and evidence in the context of research methodologies and data sources
 • describe, synthesise, interpret, analyse and evaluate information and data relevant to a professional or vocational context
 • plan, design, execute and communicate a sustained piece of independent intellectual work, which provides evidence of critical engagement with, and interpretation of, appropriate data
 • develop a sustained reasoned argument, perhaps challenging previously held assumptions
 • demonstrate effective written and/or oral communication and presentation skills
 • work effectively independently and with others
 • take and demonstrate responsibility for their own learning and continuing personal and professional development
 • self-appraise and reflect on practice
 • recognise and respond to moral, ethical, sustainability and safety issues that directly pertain to the context of study including relevant legislation and professional codes of conduct
 • undertake fieldwork with continuous regard for safety and risk assessment.
 • demonstrate evidence of competence in the scientific methods of enquiry, and interpretation and analysis of relevant data and statistical outputs.
 • develop transferable skills of relevance to careers outside of sport, health and exercise sciences.
 • communicate succinctly at a level appropriate to different audiences.
 • develop knowledge of psychometric instruments
 • develop effective learning aids
 • demonstrate effective robust data collection methods

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: