Coronavirus (Covid-19) Information

Module JXC-3001:
Prosiect Ymchwil

Module Facts

Run by School of Sport, Health and Exercise Sciences

40 Credits or 20 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Dr Jennifer Cooney

Overall aims and purpose

Mae'r modiwl prosiect ymchwil wedi'i ddatblygu i roi'r cyfle i chi gyflawni'r prosiect ymchwil a gynigiwyd gennych ym Mlwyddyn 2. Bydd gennych oruchwyliwr ac amlinelliad o'ch prosiect ymchwil eisoes ac felly pwrpas y modiwl hwn yw rhoi'r cyfle i astudio’n annibynnol, lle byddwch yn cyflawni pob agwedd ar eich prosiect ymchwil eich hun - o gymeradwyaeth foesegol, casglu data a dadansoddi data i gyflwyno canfyddiadau eich ymchwil a chyflwyno eich gwaith ysgrifenedig terfynol. Mae'r modiwlau hyn yn caniatáu i chi gynhyrchu darn gwreiddiol o waith ymchwil ac integreiddio gwybodaeth a sgiliau a ddatblygwyd trwy gydol eich astudiaethau israddedig.

Course content

Bydd cefnogaeth oruchwylio yn rhan bwysig o'r dull addysgu, ond yn y pen draw, bydd y rhan fwyaf o'r dysgu'n canolbwyntio ar y myfyriwr. Yn y modiwl hwn byddwch yn ennill profiad o gael cymeradwyaeth foesegol ar eich prosiect, cyn casglu data sylfaenol, wedi'i gynllunio i helpu i ateb cwestiwn ymchwil sydd o ddiddordeb arbennig i chi a'r maes. Yn ogystal â'r gefnogaeth oruchwylio a gewch, bydd staff addysgu'r modiwl yn darparu gweithdai ar sicrhau cymeradwyaeth foesegol, sut i baratoi cyflwyniad llafar / poster a sut i gyflwyno'ch data yn eich cyflwyniad a'ch adroddiad ysgrifenedig terfynol. Bydd cymorth ystadegau un i un hefyd yn cael ei ddarparu gan fyfyriwr ôl-raddedig. Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyfle i roi'r cymwyseddau rydych chi wedi'u hennill trwy gydol eich astudiaethau israddedig ac ar draws ystod o ddisgyblaethau e.e. arbenigedd pwnc-benodol a sgiliau dadansoddi ystadegol, ynghyd â sgiliau trosglwyddadwy fel meddwl beirniadol a gallu lledaenu canfyddiadau yn effeithiol.

Assessment Criteria

threshold

Ateb digonol i'r cwestiwn, Dim datblygiad go iawn o ddadleuon.

excellent

Darpariaeth gynhwysfawr a chywir o'r ardal yn eglur o ddadl a mynegiant.

good

Darllediad rhy gynhwysfawr. Wedi'i drefnu'n dda a'i strwythuro. Dealltwriaeth dda o'r deunydd.

Learning outcomes

 1. Ennill ymwybyddiaeth sylfaenol o faterion moesegol;

 2. Dewis, gweithredu a dehongli profion ystadegol priodol;

 3. Cyflwyno adroddiad ysgrifenedig sy'n cyfathrebu'n effeithiol y prosiect ymchwil gorffenedig, hyfyw, a'u dealltwriaeth ohoni.

 4. Dehongli eu canfyddiadau ymchwil mewn perthynas â gwybodaeth gyfredol a dangos sut y gallai'r rhain roi gwybod i ymarfer;

 5. Bydd myfyrwyr sy'n cwblhau'r modiwl hwn yn llwyddiannus, gyda chymorth goruchwyliwr, yn gallu:

  Dangos gallu i ddefnyddio llenyddiaeth berthnasol i gyfiawnhau cwestiwn ymchwil penodol a rhagdybiaethau cysylltiedig;

 6. Cynllunio a chynnal dyluniadau astudio sy'n profi cwestiynau a damcaniaethau ymchwil penodol;

 7. Cyfathrebu eu prosiect ymchwil mewn poster neu fformat llafar, gan ddangos gallu i ateb cwestiynau am y prosiect yn dilyn y cyflwyniad;

Assessment Methods

Type Name Description Weight
INDIVIDUAL PRESENTATION poster/verbal presentation - Content 10
Written assignment, including essay Written Project 80
INDIVIDUAL PRESENTATION poster/verbal presentation - Presentation 10

Teaching and Learning Strategy

Hours
Individual Project

Bydd cefnogaeth oruchwylio yn rhan bwysig o'r dull addysgu, ond yn y pen draw, bydd y rhan fwyaf o'r dysgu yn canolbwyntio ar fyfyrwyr. Bydd trefnwyr y modiwlau hefyd yn darparu darlithoedd a gweithdai ar gyfer canllawiau prosiect, haniaethol, poster a chyfathrebu llafar. Mae cefnogaeth ystadegau ar gael gan fyfyrwyr ôl-raddedig. Ar gyfer Medi 2020 byddwn yn dechrau'r flwyddyn academaidd gyda dull dysgu cyfunol mewn ymateb i Covid 19. I gael y wybodaeth ddiweddaraf am hyn, edrychwch ar https://www.bangor.ac.uk/courses/september-faqs .php.en.

400

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • research and assess paradigms, theories, principles, concepts and factual information, and apply such skills in explaining and solving problems
 • critically assess and evaluate data and evidence in the context of research methodologies and data sources
 • describe, synthesise, interpret, analyse and evaluate information and data relevant to a professional or vocational context
 • plan, design, execute and communicate a sustained piece of independent intellectual work, which provides evidence of critical engagement with, and interpretation of, appropriate data
 • develop a sustained reasoned argument, perhaps challenging previously held assumptions
 • demonstrate effective written and/or oral communication and presentation skills
 • work effectively independently and with others
 • take and demonstrate responsibility for their own learning and continuing personal and professional development
 • undertake fieldwork with continuous regard for safety and risk assessment.
 • demonstrate evidence of competence in the scientific methods of enquiry, and interpretation and analysis of relevant data and statistical outputs.
 • communicate succinctly at a level appropriate to different audiences.
 • demonstrate effective robust data collection methods

Courses including this module

Compulsory in courses: