Modules for course MC98 | BA/CRP
BA Criminology/Psychology

These were the modules for this course in the 2018–19 academic year.

You can also view the modules offered in the years: 2019–20; 2020–21.

Find out more about studying and applying for this degree.

Use the buttons after the module titles (where available) to see a brief description of the content, or:
Show all descriptions
Hide all descriptions

Year 1 Modules

Compulsory Modules

Semester 1

  • PPP-1001: Psychology as a Science (10)
    Recommended reading for this module is as follows: Dienes, Z. (2008). Understanding Psychology as a Science. London: Pan-McMillan. ISBN: 9780230542310 Gleitman, H., Reisberg, J., & Gross, D. (2010). Psychology (8th Edition). New York, US: W W Norton & Company. ISBN: 9780393116823 British Psychological Association. (2004). Guidelines for minimum standard of ethical approval in psychological research. http://www.bps.org.uk/the-society/code-of-conduct/code-of-conduct_home.cfm Goldacre, B. (2009). Bad Science. UK: Harper Perennial. ISBN: 978-0007284870
  • PPP-1002: Stress & Distress (10)
    Reading List Health Psychology. Core text: Morrison, V., & Bennett, P. (2012). An Introduction to Health Psychology (3rd ed.). Essex: Pearson. The first edition of this text will be suitable. Clinical Psychology. Core text: Kring, A. M., Johnson, S. L., Davison, G. C., & Neale, J. M., (2010/2012). Abnormal Psychology (11th/12th ed.). Hoboken, NJ: Wiley. Previous editions of the core text and other Abnormal Psychology texts will be suitable.
  • SXU-1002: Doing Social Research (20)
    The course will cover the following topics: • What is Social Research? • Research design • The importance of ethics in social science research • Quantitative data collection, analysis and presentation (sampling, surveys, interviews, questionnaire research, content analysis and the use of secondary data in social research). • Qualitative data collection, analysis and presentation (ethnographies, qualitative interviews, observational research, focus groups, the uses of documents in social research. • An introduction to multi-method research. • Preparing for your dissertation
    or
    SCU-1001: Ymchwil Cymdeithasol (20)
    Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau ymchwil ar lefel gyffredinol a fydd yn sail i waith mwy ymarferol yn yr ail flwyddyn. Byddwch yn dysgu am seiliau cysyniadol a methodoleg ymchwil yn gyffredinol, a'r dewisiadau sydd ynghlwm wrth ddewis dull ymchwil arbennig. Bydd hyn yn eich paratoi ar gyfer sgiliau ar lefel mwy ymarferol ar draws y cwricwlwm ac yn enwedig parthad gwaith Treathawd Hir yn yr ail flwyddyn.
  • PPP-1003: Scientific Writing & Comm I (10)
    Recommended reading for this module is as follows: American Psychological Association. (2010). The Publication Manual of the American Psychological Association (6th Edition).Washington, DC: Author. The general online handbook: Essay Writing Guide; APA & Writing Research Reports; Edit, acknowledgements & choosing resources. Further reading materials and guidance will be provided in class and additional resources will be accessible on Blackboard.
    or
    PCC-1001: Ysgrifennu Gwyddonol I (10)
    Dyma'r deunydd darllen a argymhellir ar gyfer y modiwl hwn: American Psychological Association. (2010). The Publication Manual of the American Psychological Association (6th Edition). Washington, DC: Awdur. Y llawlyfr ar-lein cyffredinol: Arweiniad ar Ysgrifennu Traethodau; APA ac Ysgrifennu Adroddiadau Ymchwil, cydnabyddiaethau a dewis adnoddau. Bydd deunyddiau darllen pellach yn cael eu darparu yn y dosbarth a bydd adnoddau ychwanegol i'w cael ar Blackboard.
  • SXU-1003: Understanding Society (20)
    This module introduces students to Sociology. The module runs over two semesters giving students a comprehensive sociological foundation to some of the key sociological issues and debates. The module introduces following aspects of social sciences: Semester 1 The nature of social sciences and relations between key disciplines and methods (2 weeks). Interaction and communication (2 weeks) Life course and the family (2 weeks) Gender and socialisation (2 weeks) Culture and media (2 weeks) Semester 2 Social stratification, Education and work (2 weeks) Organisations and institutions (2 weeks) The environment, urbanisation (2 weeks) Political Sociology and social movements (2 weeks) Globalisation (2 weeks)
    or
    SCS-1004: Cymdeithaseg a'r Byd Cyfoes (20)
    Ceir cyflwyniad i'r prif theorïau cymdeithasegol, gan ganolbwyntio ar bersbectifau ffwythiannaeth a theori gwrthdaro. Edrychir ar waith Emile Durkheim a Karl Marx a'u gwaith arloesol mewn ffurfio theorïau cymdeithasegol cynnar. Yna edrychir ar sefydliadau cymdeithasol yn y gymdeithas gyfoes, gan gymhwyso'r theorïau a'r persbectifau at ddadansoddi sefydliadau fel y teulu, addysg, gwaith a dosbarth cymdeithasol.
  • SXY-1007: Intro to Crmnlgy & Crim'l Just (20)
    Part One of this module is intended to provide Level One students with a sound understanding of the ways in which in England and Wales, crime comes to the attention of the authorities, how crime is measured and investigated, how accused persons are brought to trial, and those who are convicted are sentenced and punished. This module takes an historical view of criminal law, the police, the criminal courts and the prision system, examining the significant social, economic, and philosophical changes that have helped to shape the modern criminal justice and penal systems. It examines the functions of the criminal justice agencies, explores some of the predominant ideas and theories about how the system operates and raises critical questions about the ways in which criminal justice is done and punishment is delivered. In Part Two the aim is to provide students with a thorough familiarity of major ways of thinking about crime, with reference to some of the main theoretical perspectives within criminology. This module provides an introduction to a range of criminological thought. Theoretical perspectives have been developed in an attempt to explain why people commit crime, and the history of thought on this question will be examined. The module considers the shifting definitions of crime and to offenders. Empirical concerns are likely to include to role of the media in crime construction, the use and abuse of drugs, the experiences of victims of crime and attitudes towards white-collar and organised crime.
    or
    SCY-1004: Cyfl. i Drosedd a Chyfiawnder (20)
    Mae'r fodiwl yn eich cyflwyno at faes trosedd a chyfiawnder troseddol. Trafodir theorïau a themau allweddol a ddefnyddir i egluro ymddygiad droseddol sy'n cynnwys esboniadau clasurol i'r rhai mwyaf cyfoes; y mesurau a ddatblygwyd i atal trosedd, ynghyd â gorolwg o'r system gyfiawnder troseddol sy'n cynnwys prif asiantaethau cyfiawnder troseddol, datblygiad hanesyddol, strwythur ac atebolrwydd y system.

Semester 2

  • SXU-1002: Doing Social Research
    The course will cover the following topics: • What is Social Research? • Research design • The importance of ethics in social science research • Quantitative data collection, analysis and presentation (sampling, surveys, interviews, questionnaire research, content analysis and the use of secondary data in social research). • Qualitative data collection, analysis and presentation (ethnographies, qualitative interviews, observational research, focus groups, the uses of documents in social research. • An introduction to multi-method research. • Preparing for your dissertation
    or
    SCU-1001: Ymchwil Cymdeithasol
    Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau ymchwil ar lefel gyffredinol a fydd yn sail i waith mwy ymarferol yn yr ail flwyddyn. Byddwch yn dysgu am seiliau cysyniadol a methodoleg ymchwil yn gyffredinol, a'r dewisiadau sydd ynghlwm wrth ddewis dull ymchwil arbennig. Bydd hyn yn eich paratoi ar gyfer sgiliau ar lefel mwy ymarferol ar draws y cwricwlwm ac yn enwedig parthad gwaith Treathawd Hir yn yr ail flwyddyn.
  • SXU-1003: Understanding Society
    This module introduces students to Sociology. The module runs over two semesters giving students a comprehensive sociological foundation to some of the key sociological issues and debates. The module introduces following aspects of social sciences: Semester 1 The nature of social sciences and relations between key disciplines and methods (2 weeks). Interaction and communication (2 weeks) Life course and the family (2 weeks) Gender and socialisation (2 weeks) Culture and media (2 weeks) Semester 2 Social stratification, Education and work (2 weeks) Organisations and institutions (2 weeks) The environment, urbanisation (2 weeks) Political Sociology and social movements (2 weeks) Globalisation (2 weeks)
  • PPP-1005: Brain & Mind (10)
    Recommended reading for this module is as follows: Carlson N. R. Physiology of Behaviour (10th Edition) London: Allyn and Bacon. ISBN 9781408227992
  • PPP-1006: Scientific Writing & Comm II (10)
    Recommended reading for this module is as follows: American Psychological Association. (2010). The Publication Manual of the American Psychological Association (6th Edition).Washington, DC: Author. POPPS handbook Further guidance will be provided in class, and additional resources will be made accessible on Blackboard.
    or
    PCC-1003: Ysgrifennu Gwyddonol II (10)
    Dyma'r deunydd darllen a argymhellir ar gyfer y modiwl hwn: American Psychological Association. (2010). The Publication Manual of the American Psychological Association (6th Edition).Washington, DC: Author. Llawlyfr Sgiliau Ymarfer Cyflwyniadau Llafar Seicoleg (POPPS) Rhoddir rhagor o gyfarwyddyd yn y dosbarth, a threfnir i adnoddau ychwanegol fod ar gael ar Blackboard.
  • PPP-1007: Learning to be Happy (10)
    Recommended reading for this module is as follows: Carr A (2003) Positive Psychology: The Science of Happiness and Human Strengths. Brunner-Routledge ISBN-10: 1583919910 Miltenberger, R.G. (2007). Behaviour Modification: Principles and Procedures. (5th edition). Wadsworth. (4th edition also fine). can be brought by chapter.
  • SXY-1007: Intro to Crmnlgy & Crim'l Just
    Part One of this module is intended to provide Level One students with a sound understanding of the ways in which in England and Wales, crime comes to the attention of the authorities, how crime is measured and investigated, how accused persons are brought to trial, and those who are convicted are sentenced and punished. This module takes an historical view of criminal law, the police, the criminal courts and the prision system, examining the significant social, economic, and philosophical changes that have helped to shape the modern criminal justice and penal systems. It examines the functions of the criminal justice agencies, explores some of the predominant ideas and theories about how the system operates and raises critical questions about the ways in which criminal justice is done and punishment is delivered. In Part Two the aim is to provide students with a thorough familiarity of major ways of thinking about crime, with reference to some of the main theoretical perspectives within criminology. This module provides an introduction to a range of criminological thought. Theoretical perspectives have been developed in an attempt to explain why people commit crime, and the history of thought on this question will be examined. The module considers the shifting definitions of crime and to offenders. Empirical concerns are likely to include to role of the media in crime construction, the use and abuse of drugs, the experiences of victims of crime and attitudes towards white-collar and organised crime.
    or
    SCY-1004: Cyfl. i Drosedd a Chyfiawnder
    Mae'r fodiwl yn eich cyflwyno at faes trosedd a chyfiawnder troseddol. Trafodir theorïau a themau allweddol a ddefnyddir i egluro ymddygiad droseddol sy'n cynnwys esboniadau clasurol i'r rhai mwyaf cyfoes; y mesurau a ddatblygwyd i atal trosedd, ynghyd â gorolwg o'r system gyfiawnder troseddol sy'n cynnwys prif asiantaethau cyfiawnder troseddol, datblygiad hanesyddol, strwythur ac atebolrwydd y system.

Year 2 Modules

Compulsory Modules

Semester 1

  • SXY-2001: Criminological Theory (20)
    SXY2001 is a 20-credit module, taught over the course of a single semester. It focuses on the main theoretical approaches and ideas in the contemporary study of crime, deviance and social control. The time period runs from the late 18 hundreds to the present day. The approaches and ideas are situated in their intellectual and historical contexts, and the writings of key thinkers will be critically examined. The chief purpose of the module is to show the relevance of criminological ideas to a range of current crime/criminal justice issues. Among the perspectives and topics covered are the following: Merton’s theory of anomie; subcultural theory; neutralization and disengagement techniques; symbolic interactionism; labelling and stigma; moral crusade; critical criminology; shaming; rational choice theory; and crime and the emotions.
  • PPP-2010: Social Psychology (10)
    ONE of the following textbooks will provide you with a basic overview of the topic to support your learning through this course. However, please remember that it is expected that you will read original papers (research or review articles from peer reviewed journals) rather than relying on the textbook whenever possible. Please refer to the word documents that accompany each lecture to see a comprehensive list of original sources in the reference sections – consider these references as your reading lists for each topic. Sutton, R. & Douglas, K. (2013). Social Psychology. London: Palgrave MacMillan. ISBN-10: 0230218032 ISBN-13: 978-0230218031 Hogg, M.A. & G.M. Vaughan. (2011). Social Psychology 6th Edition. London: Prentice Hall. ISBN-10: 0273741144 ISBN-13: 978-0273741145 Please note that the most recent edition of the above textbook is preferred, but the previous edition (5th) is acceptable Aronson, E. (2008). The Social Animal 10th Edition. New York: Worth. ISBN-10: 1429203161 ISBN-13: 978-1429203166
  • PPP-2012: Cognitive Psychology (10)
    Ashcraft, M. H., & Radvansky, G. A. (2010). Cognition. NJ, US: Pearson Education. ISBN 10: 0-13-508168-8 ISBN 13: 978-0-13-508168 Core textbook for the whole module Baddeley. A, D. (1999). Essentials of Human Memory. Hove, England: Psychology Press. ISBN 0863775454 (pbk.) 0863775446 Alternative core textbook for the topic of Memory Styles, E. A. (1997). The Psychology of Attention. Hove UK: Psychology Press. ISBN 0863774652 (PBK) 0863774644 Alternative core textbook for the topic of Attention Goldstein, E.B. (1999). Sensation and Perception. Belmont, CA: Wadsworth Publishing. ISBN 0534346804 (alk. paper) Alternative core textbook for the topic of Perception Harley, T. (2009). Talking the talk. Hoboken: Taylor & Francis Alternative core textbook for the topic of Language; ~15 hard copies available in the library, also available as an e-book. The author’s The Psychology of Language textbook offers more advanced coverage of the same topics, for those who wish to delve deeper.
  • PPP-2014: Personality & Indiv Diffs (10)
    Recommended reading for this module includes the following text, however additional texts may be also be given prior to the module and during the module. Maltby, J., Day, L., Macaskill, A. (2013). Personality, Individual Differences and Intelligence. Pearson Education Limited.

Semester 2

  • SXY-2002: Crime & Justice in Mod Britain (20)
    This module aims to build on the introduction to the criminal justice system in England and Wales provided in Year 1 through SXY1007. It will reinforce and advance students' understanding of various measures of crime, and how the main criminal justice agencies operate in particular circumstances and under the demands of increasing international concerns about certain types of crime. Thus, the role, responsibilities and levels of accountability of the main criminal justice agencies will be reviewed in the context of contemporary concerns about specific types of crimes and criminals, such as youth crime, terrorism and state crime, white collar, cyber and organised crime. The module will focus on advancing the discussion of the most dominant debates in criminal justice and penology. In doing so the module aims to advance students’ understanding of criminal justice statistics as well as the value of comparative analysis of criminal justice practices and procedures. Indicative Course content: - Understanding crime and criminal justice by numbers – breaking the back of crime statistics - Controlling youth crime - Controlling ‘clean’ crime – cyber-crime, business crime and white collar crime - Controlling ‘terror’ – state crime, organised crime and terrorism Underpinning these different topics will be an engagement with concepts of social harm and how criminal justice agencies are adapting to control the different types of crimes and criminals, nationally as well as internationally.
    or
    SCY-2003: Trosedd a Chyfiawnder (20)
  • PPP-2011: Developmental Psychology (10)
    Recommended reading for this module is as follows: Shaffer, D.R., & Kipp, K. (2012). Developmental Psychology: Childhood and Adolescence. (9th Ed.) International Edition. London: Thompson. (Previous edition is also acceptable as they cover much the same ground.) Additional reading will be made available to students through Blackboard. Required reading for each lecture topic will be presented in class.
  • PPP-2013: Biological Psychology (10)
    Reading List All readings Carlson (10th edition) – Physiology of Behavior K & W=Kolb and Whishaw Fundamentals of Human Neuropsychology, 6th edition (in parenthesis page numbers from the 5th edition)
  • PPP-2016: Aspects of Clinical Psychology (10)
    Reading List Core Textbooks Davey, G. (2014). Psychopathology: Research, Assessment and Treatment in Clinical Psychology (BPS Textbooks in Psychology Series). BPS Blackwell The 1st Edition (2008) is also fine, but it may not be completely in line with the 2nd Edition (2014). Journal Articles and additional book chapter readings: A number of core readings will be posted on Blackboard for each module topic, when required. You can also use your Year 1 'Abnormal Psychology' textbook by Kring, Johnson, Davison and Neal (2013).

Optional Modules

20 credits from:

  • SXU-2002: Cont. Social and Political Deb (20) (Semester 1)
    There will be no set curriculum - rather this will emerge each time the module is taught depending on staff and student interests. The approach adopted will be to devote the first workshop to identifying themes and issues to be addressed, and to draw up the curriculum for that academic session in collaboration between staff and students. The workshop style of teaching and learning will allow emerging issues and contemporary debates to be addressed. Possible topics to be covered: Should drugs be legalised? Social control and the media Thinking critically about criminology Should there be a sociology of the environment? Exploring disaster capitalism Girls will be girls and boys will be boys – debunking the myth of gender. Exploring the relationship between inequality and capitalism Radicalisation, immigration, identity and racism. The Arab Spring Riots and civil liberties Thinking beyond the norm – the rationalization of ‘them’ and ‘us’
  • SXY-2004: Crime & the Media (20) (Semester 2)
    Media stories on crime and law are numerous. They form an object of inexhaustible interest to audiences. Many people learn about crime and law from the media, especially from newspapers, books and films. Media portrayals often contributed decisively to changes in public opinion and politics. Also, deviant behaviour can be influenced by media. Media construct deviance (e.g. by identifying `folk devils`), but media also offer cultural templates for people involved in deviant activities. The class deals with the cultural and political significance of media portrayals of crime and law. Students learn about economic, political, legal and other backgrounds. Major narratives employed by the media will be identified. The standard patterns of telling and other technical means of the media are analysed. The audience's reaction to media portrayals and its use of media also form a topic for the class.
  • SXS-2009: Sociology of Health (20) (Semester 2)
    This module will introduce students to the main sociological perspectives on health and medicine, and will explore current debates concerning the nature and role of biomedicine. Lay experiences and health beliefs will be studied, and lay/professional interactions explored. The role of the professions, and changing power relationships within the health services will be put under scrutiny. The medicalization of birth, death and society will be considered. Students will evaluate the changing profile of health and illness in contemporary society, and consider the experience of chronic illness and disability. The social patterning of health according to class, gender and ethnicity will be analyzed, and competing explanations considered. Geographic inequalities in health status will be explored as well as social differences relating to age and the life course.
    or
    SCS-2011: Cymdeithaseg Iechyd (20) (Semester 2)
  • SXP-2010: World Poverty and Inequality (20) (Semester 2)
    This module will examine the explanations for, and the experience of, poverty in the UK and in comparative perspective. It will aim to address the following aspects: 1. Defining poverty – how is poverty defined? What is social exclusion? How important is inequality? 2. Explaining poverty - how has the persistence of poverty been explained? This will look particularly at ‘pathological’ explanations involving a ‘culture of poverty’ or the existence of an ‘underclass’ 3. The risk of poverty – who is most at risk of being poor, and what are the possible consequences? 4. Experiencing poverty - what does it mean to be poor in the UK today? 5. Dimensions of poverty - what are the various dimensions of poverty, including income, wealth, health, education and housing. 6. International issues – can we ‘make poverty history’? 7. Confronting poverty – what policies are most effective against poverty? Is poverty or inequality the real problem?
  • SXS-2011: Identity & Diversity (20) (Semester 2)
    The structure of the module covers following topics: 1. The nature of social diversity and identies. 2. The scope of social inequalities in the global, national and local contexts; 3. the class and economic inequalities; 4. Gender inequalities and sexualities; 5. Race and ethnicities; 6. Nationality; 7. Consumer culture and subcultures 8. New types of inequalities in global age.
  • SXP-2020: Personal Social Services (20) (Semester 1)
    This module traces the development of the Personal Social Services in Wales and England , and analyzes the organisation of the services.Consideration is given to the importance of values in social work and social care and in particular the emphasis given to anti-discriminatory and anti-oppresive practice.The contemporary social framework is explored, and the module also examines the personal social needs of groups such as children and families, older people , people with disabilities, and people who experience mental health problems.The module examines how these needs can be met by implementing policies such as Care in the Community and the Mixed Economy of Care.Consideration is given to developments and provision within some other European Union countries.The future of the Personal Social Services is also considered in view of current government policies. Lecture Programme: Lecture 1: An introduction to the module- what is the Personal Social Services? Lecture 2: The development of the Personal Social Services Lecture 3: The values of social care and social work Lecture 4: Poverty, Social Exclusion and Social Work Lecture 5: Child Protection: Definitions and significant developments /Theories of child abuse Lecture 6: Looked After Children (Foster Care, Adoption and Group Care) Lecture 7: Reading week Lecture 8: Community Care Policy and the Mixed Economy of Care Lecture 9: Older People in Society (including Dementia) Lecture 10: Physical Disability and Learning Disability – developments in policy and practice Lecture 11: Mental Illness – models of causation Lecture 12: The Future of the Personal Social Services /Review and Revision
    or
    SCP-2001: Gwasanaethu Cymdeithasol (20) (Semester 1)
    Mae'r modiwl yma yn olrhain datblygiad y Gwasanaethau Cymdeithasol Personol yng Nghymru a Lloegr. Ystyrir pwysigrwydd gwerthoedd ym maes gwaith a gofal cymdeithasol ac yn arbennig y pwyslais ar ymarfer gwrth wahaniaethol a gwrthormesol. Ceir cyfle i gyfarwyddo gyda'r fframwaith cymdeithasol cyfoes ac i ymdrin ag anghenion cymdeithasol personol grwpiau amrywiol megis plant a'u teuluoedd pobl hyn, pobl ag anableddau, a phobl sy'n profi afiechyd meddwl. Mae'r modiwl yn archwilio sut y ceisir diwallu'r anghenion cymdeithasol drwy weithredu polisiau megis 'Gofal yn y Gymuned' a datblygu 'Economi Lles Cymysg'. Rhoddir ystyriaeth hefyd i ddyfodol y Gwasanaethau Cymdeithasol Personolyng ngoleuni polisiau cyfredol y llywodraeth.
  • SXP-2040: Social Work Perspectives (20) (Semester 2)
    1. What is Social Work? Describing and defining Social Work. 2. You and Social Work. What do Social Workers do and where do they work? 3. Values and Ethics for Social Work. Codes of Practice for Social Work Practice. 4. The Legal and Organisational context in which the Social Work process occurs. 5. Research and service user and carer experiences – analysing serious case reviews in social work and how they inform current social work practice. 6. Anti -oppressive practice. Identity and understanding oppression and the many faces of oppression in society. 7. Social work process: Assessment: Theories and Models (Questioning model, Procedural model, Exchange model and Narrative) Assessment of Risk and Need; Assessment and Oppression; Multi-disciplinary assessment. 8. Social Work process: Systems Theory as an underpinning approach to social work interventions; User participation; Theories of Empowerment; Advocacy, Negotiation and Partnership. 9. Social Work processes: Communication- Interviewing skills and structure; Questioning; Responding; Barriers; Using interpreters; Interviewing children. 10. Social Work processes: Reflective practice; Review stages in social work; Endings.
    or
    SCP-2040: Safbwyntiau GC (20) (Semester 2)
    1. What is Social Work? Describing and defining Social Work. 2. You and Social Work. What do Social Workers do and where do they work? 3. Values and Ethics for Social Work. Codes of Practice for Social Work Practice. 4. The Legal and Organisational context in which the Social Work process occurs. 5. Research and service user and carer experiences – analysing serious case reviews in social work and how they inform current social work practice. 6. Anti -oppressive practice. Identity and understanding oppression and the many faces of oppression in society. 7. Social work process: Assessment: Theories and Models (Questioning model, Procedural model, Exchange model and Narrative) Assessment of Risk and Need; Assessment and Oppression; Multi-disciplinary assessment. 8. Social Work process: Systems Theory as an underpinning approach to social work interventions; User participation; Theories of Empowerment; Advocacy, Negotiation and Partnership. 9. Social Work processes: Communication- Interviewing skills and structure; Questioning; Responding; Barriers; Using interpreters; Interviewing children. 10. Social Work processes: Reflective practice; Review stages in social work; Endings.
  • SXP-2050: Social Problems (20) (Semester 1)
    Workshop topics include: How to help young people who are not in education, employment or training needs (NEETS); Encouraging more men into in care related professions; How to create inclusive work places for transgender employees and understanding/tackling hate crime.
  • SXL-2113: Criminal Law (20) (Semester 1 + 2)
    The module will allow the student to study the modern English criminal law, in particular the law relating to: Introduction; Actus Reus; Mens Rea; Negligence and Strict Liability; General Defences; Parties to Crime; Inchoate Offences; Homicide; Non-fatal Offences against the Person; Offences under the Theft Acts 1968 and 1978: Theft and Related Offences; Offences involving Deception; Further Offences under the Theft Act; Criminal Damage; Sexual Offences.
  • HTW-2133: Global Wales (20) (Semester 2)
  • HGH-2138: Europe 1945-1992 (20) (Semester 1)
  • HTC-2150: Cenedlaetholdeb yn Sbaen (20) (Semester 1)
    1. Sbaen: un gwlad neu nifer? 2. Rhyfel Cartref Sbaen a’r cenhedloedd bach 3. Cenedlaetholdeb Ffasgaidd 4. Ailymddangosiad cenedlaetholdeb lleiafrifol yn yr 1960au 5. Gwlad y Basg (1): iaith a diwylliant 6. Gwlad y Basg (2): terfysgaeth a hunan-lywodraeth 7. Catalwnia (1): 8. Catalwnia (2): 9. Galisia: y brawd tlawd? 10. Yr Undeb Ewropeaidd; Crash Ariannol 2008
  • VPR-2220: Political Philosophy (20) (Semester 2)

Year 3 Modules

Optional Modules

60 credits from:

  • PLP-3001: Applied Behaviour Analysis (20) (Semester 2)
    Recommended reading for this module is as follows: Skinner, B. F. (1974). About Behaviorism. New York: Alfred Knopf. Daniels, A. C. (2000). Other People's Habits: How to Use Positive Reinforcement to Bring Out the Best in People Around You. New York: McGraw-Hill. www.behavior.org Additional readings will be placed on Blackboard for students to download, or given out in class.
  • PMP-3001: Intro to MBA (20) (Semester 2)
    The following reading is recommended for this module. We will put handouts and key articles on blackboard. Essential reading Williams M., Penman D., Mindfulness 2011 – Finding Peace in a Frantic World Kabat-Zinn, J. 1990, Full Catastrophe Living: Using the Wisdom of Your Body and Mind to Face Stress, Pain and Illness, Delta. Williams, J.M.G, Teasdale, J., Segal, Z.V., Kabat-Zinn, J, 2007, The Mindful Way Through Depression: freeing yourself from chronic unhappiness. Guilford Press. Crane, R.S., 2009, Mindfulness-Based Cognitive Therapy: Distinctive features. Routledge. Suggested reading Baer, R. E., 2005, Mindfulness-Based Treatment Approaches, First Edition: Clinician's Guide to Evidence Base and Applications (Practical Resources for the Mental Health Professional); Academic Press. Santorelli, S, 1999, Heal Thyself: Lessons on Mindfulness in Medicine, Bell Tower. Segal, Z.V., Williams, J.M.G. & Teasdale, J.D, 2002, Mindfulness–based Cognitive Therapy for Depression. A New Approach to Preventing Relapse. Guilford Press. Sarah, S., 2012, The Mindfulness Breakthrough, Watkins Publishing
  • PHP-3002: Psyc of Addictive Behaviours (20) (Semester 1)
    Reading List A reading list will be distributed at the start of the course.
  • PLP-3002: Brain and Language (20) (Semester 2)
    Reading List The following is a list of recommended course reference books for use as background/supplementary reading. There is no assigned textbook. A detailed week-by-week list of readings for the weekly seminars will be distributed in Week 1. Readings will be available through the library (either in hard copy or electronically) and/or via the module Blackboard site. Goldrick, Ferreira, & Miozzo (2014). The oxford Handbook of Language Production. Oxford University Press. Harley, T. A. (2014). The Psychology of Language (4th edition). Psychology Press. Hillis, A. E. (2002). The handbook of adult language disorders. Psychology press. http://aalfredoardila.files.wordpress.com/2013/07/ardila-a-2014-aphasia-handbook-miami-fl-florida-international-university1.pdf
  • PSP-3002: Evolution & Human Soc Beh (20) (Semester 1)
    Reading List Required texts are: The Selfish Gene by Richard Dawkins, and The Mating Mind, by Geoffrey Miller Students will be provided with reading lists for each lecture. Other required and recommended readings include approximately 0-4 journal articles per week, all freely available through the university library website. Students may find the book In Your Face, by David Perrett helpful for the second half of the course.
  • PLP-3003: Evidence-based Ed. Methods (20) (Semester 1)
    Recommended reading for this module is as follows: All reading for this module will be available in Blackboard using Talis Aspire. Additionally, there will be readings made available as PDF publications as well as web links to useful resources from within Blackboard. Following is a list of all library books purchased for this module, though you may choose to not read all of them: Barrett, B. H. (2002). The technology of teaching revisited: A reader's companion to B. F. Skinner's book. Concord, MA: Cambridge Centre for Behavioral Studies. Flesch, R. (1986). Why Johnny can't read: And what you can do about it: Harper Paperbacks. Johnson, K. R., & Street, E. M. (2004). The Morningside model of generative instruction: What it means to leave no child behind. Concord, MA: Cambridge Centre for Behavioral Studies. Johnson, K. R., & Street, E. M. (2013). Response to Intervention and Precision Teaching: Creating synergy in the classroom. London: The Guilford Press. (Available as e-book in our library). Johnston, J. M., & Pennypacker, H. S. (2004). Strategies and tactics of behavioral research (3rd ed.): Routledge. Kubina, R. M., & Yurich, K. K. L. (2012). The Precision Teaching Book. Lemont, PA: Greatness Achieved. Lindsley, O. R. (2010). Skinner on measurement. Kansas City: KA: Behavior Research Company. Maloney, M. (1998). Teach your children well: A solution to some of North America's educational problems. Cambridge, MA: Cambridge Center for Behavioral Studies. Moran, D. J., & Malott, R. W. (Eds.). (2004). Evidence-based educational methods. California: Elsevier Academic Press. (Available as e-book in our library). Peal, R. (2014). Progressively worse: The burden of bad ideas in British schools. London: Civitas. Pennypacker, H. S., Gutierrez Jr, A., & Lindsley, O. R. (2003). Handbook of the Standard Celeration Chart: Deluxe edition. Concord, MA: Cambridge Center for the Behavioral Sciences. Skinner, B. F. (1968). The technology of teaching: Appleton Century Crofts. Snider, V. E. (2006). Myths and misconceptions about teaching: What really happens in the classroom. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Education. Stein, M., Silbert, J., & Carnine, D. (2005). Designing effective mathematics instruction: A direct instruction approach (4th ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall. Vargas, J. S. (2009). Behavior analysis for effective teaching. New York: Routledge.
  • PCP-3004: Cognitive Neuroscience (20) (Semester 2)
    Reading List Many of the topics covered are discussed in Gazzaniga, M., Ivry, R., & Mangun, G., (2008), Cognitive Neuroscience: The biology of Mind (3rd Edition). MIT Press. Shallice, T. & Cooper, R.P. (2011). The organization of mind. Oxford University Press. Additional readings will be given in class.
  • PCP-3005: Consumer & Applied Psychology (20) (Semester 2)
    Readings Possibly Required (still TBD): Blackwell, R.D., Miniard, P.W., & Engel, J.F (2006). Consumer Behavior, 10th edition. International Student Edition. Mason, Ohio: Thomson Higher Education. ISBN: 0324271972 Possibly Required (still TBD): Case studies (About 1 per week – mostly included in required text). Scientific Papers (About 1 per week - distributed during the course). Recommended: Strunk and White, The Elements of Style. Available for ~£6 or online at: http://www.bartleby.com/141/
  • PHP-3008: Counselling Skills (20) (Semester 2)
    The following textbook will provide you with a core overview of the topic to support your learning through this course. However, please remember that it is expected that you will read original papers (research or review articles from peer reviewed journals) rather than relying on the textbook whenever possible. Short, F. E., & Thomas, P. (2014). Core Approaches in Counselling and Psychotherapy. Routledge: UK. Additional readings for those who are interested in this topic are as follows: British Association for Counselling and Psychotherapy. (1992). Ethical Framework for Good Practice in Counselling and Psychotherapy. Guidelines available online at the BACP website: http://www.bacp.co.uk/ethical_framework British Psychological Association. (2006). Code of Ethics and Conduct. Guidelines available online at the BPS website: http://www.bps.org.uk/the-society/code-of-conduct/code-of-conduct_home.cfm Rogers, C. (1951). Client Centred Therapy: Its Current Practice, Implications and Theory. Boston, MA: Houghton Mifflin College. ISBN-13 978-1841198408 ISBN-10: 1841198404 Recommended book for Person-Centred Therapy Freud, S. (1949). The Ego and the Id. London: The Hogarth Press Ltd. ISBN-10: 1578988675 ISBN-13: 978-1578988679 Recommended book for Psychoanalytic Therapy Beck, A. T. (1975). Cognitive Therapy and the Emotional Disorders. Oxford, England: International Universities Press. ISBN-10: 0140156895 ISBN-13: 978-0140156898 Recommended book for Cognitive Therapy Egan, G. (2007). The Skilled Helper. Belmont, CA: Brooks/Cole. ISBN-10: 0495604313 ISBN-13: 978- 0495604313 Recommended book for Therapeutic Models Ellis, A. (1997). A Guide to Rational Living. US: Albert Ellis Institute. ISBN-10: 0879800429 ISBN-13: 978-0879800420 Recommended book for Rational Emotive Behaviour Therapy Berne, E. (1964). Games People Play. New York, US: Ballantine Books. ISBN-10: 0141040270 ISBN-13: 978-0141040271 Recommended book for TA Bandler, R. & Grinder, J. (1979). Frogs into Princes: Neuro Linguistic Programming. Moab, UT: Real People Press. ISBN-10: 0911226192 ISBN-13: 978-0911226195 Recommended book for NLP James, L. (2007). Tigger on the Couch. ISBN-13 978-0007248957 ISBN-10: 0007248954 Recommended book for a little bit of fun If you would like more information about this module (content or teaching methods), please do not hesitate to contact Dr Fay Short.

60 credits from:

  • SXY-3007: Policing, Security & The State (20) (Semester 2)
    • Introduction: The nature and functions of policing • Historical developments of modern policing in England and Wales • Police Governance and Accountability • Police Occupational Sub-Cultures • Globalising and Policing • Commodification of policing • Policing different communities • Structures of security – surveillance and architecture • The Future of Policing?
    or
    SCY-3004: Yr Heddlu a Chymdeithas Gyfoes (20) (Semester 1)
    Amcan pennaf y fodiwl yw trafod ein dealltwriaeth o'r heddlu, ac yn ehangach, eu swyddogaeth mewn cymdeithas gyfoes. Yn y blynyddoedd diweddar, mae'r heddlu fel sefydliad wedi profi newid sylweddol a bydd y pwysau gan y Llywodraeth am ddiwygiadau pellach yn parhau. Ystyriwn polisiau ac ymarfer gwaith cyfoes yr heddlu a'r fframwaith statudol y maent yn gweithredu. Trafodir y newid yng nghyd-destun polisi cyfiawnder troseddol:- eu prif swyddogaethau; yr heddlu a'r cyfryngau; atal trosedd a gweithio mewn partneriaeth; datblygiadau mewn polisi cyffuriau; yr heddlu; trefn gyhoeddus ac iawnderau dynol; asesu cyfrifoldeb, ansawdd a pherfformiad; cyfle cyfartal a rheoli i'r dyfodol.
  • SXY-3014: Crime and Punishment (20) (Semester 1)
    SXY3014 is a 20-credit module, taught over the course of a single semester. It focuses on the use or threat of punitive control and violence as a response to serious criminal wrongdoing and perceived security threats. Punitive control refers to the different ways in state or non-state political agents respond coercively to behaviour and people they regard as criminal, deviant, problematic, worrying, threatening, troublesome or undesirable in some way or another. The main emphasis of the course will be on violent punitive control: control that works through inflicting physical harm and destruction on human bodies. Focusing on a number of topical case-studies, the course deals centrally with the moral question of how (if at all) punitive control can be morally justified. What is punitive control and how can it be justified? What is punishment and is it necessarily a good thing? What should be done about - or to - people who commit terrible crimes? Should murderers be maimed or killed? What would be a just punishment for rape? Can torture ever be justified? Is terrorism ever right or morally understandable? When is it right to fight? What is pre-emptive war, and when (if ever) is it necessary? One of the key objectives of the course will be to provide a framework for thinking clearly about these kinds of questions.
  • SXY-3015: Crime & Power (20) (Semester 2)
    State crimes: from ghettos to genocide. How does criminology and criminal justice respond when it is the formal State who offends? How do we define crime, justice and victimisation in this context? Transnational and organised crimes: human trafficking and the international trade in sexual services and illegal substances are examples of crimes which transcend national boundaries. Interpersonal levels of crime and power: examples may include ‘honour’-based violence and coercion; homophobic hate crimes; gender violence in intimate relationships; what happens when the victim becomes the offender as in the case of battered women who kill? How do the law, society and criminal justice system respond to these forms of crime?
  • SXY-3021: Perspectives on Youth Crime (20) (Semester 1)
    Indicative content • Introduction: Youth crime and youth justice – reasons for a separate category • Theoretical perspectives on youth justice • Nature and prevalence of youth crime • Young people as folk devils • Youth justice in a devolved nation • International perspectives on youth justice • Effect of crime control on young people • Youth justice policy – historical and comparative perspectives • The future of youth justice
  • HTW-3133: Global Wales (20) (Semester 2)
  • HGH-3138: Europe 1945-1992 (20) (Semester 1)
  • HTC-3150: Cenedlaetholdeb yn Sbaen (20) (Semester 1)
    1. Sbaen: un gwlad neu nifer? 2. Rhyfel Cartref Sbaen a’r cenhedloedd bach 3. Cenedlaetholdeb Ffasgaidd 4. Ailymddangosiad cenedlaetholdeb lleiafrifol yn yr 1960au 5. Gwlad y Basg (1): iaith a diwylliant 6. Gwlad y Basg (2): terfysgaeth a hunan-lywodraeth 7. Catalwnia (1): 8. Catalwnia (2): 9. Galisia: y brawd tlawd? 10. Yr Undeb Ewropeaidd; Crash Ariannol 2008
  • SXP-3210: Issues in Housing (20) (Semester 1)
    This module introduces students to some of the key current issues in housing policy, concentrating on the three key areas of quantity, quality and affordability. It examines the factors affecting the supply of, and demand for, housing, and explores the characteristics of the different tenures people may experience during their housing careers, looking at contemporary issues in each housing tenure. The module will also examine housing standards, and the policies for maintaining housing quality, together issues of housing finance. It will explore the managerial context of social rented housing which has undergone considerable change both governmentally [through devolution] and administratively [through a changing mix of local authorities, housing associations and other social rented housing agencies].