Coronavirus (Covid-19) Information

Module SCU-3001:
Methodoleg Ymchwil

Module Facts

Run by School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Cynog Prys

Overall aims and purpose

  1. Dysgu sut i ddadansoddi holiaduron a phrosesu data.
  2. Dysgu sut i gynhyrchu ystadegau meintiol dibynadwy trwy ddefnyddio rhaglen gyfrifiadurol addas.
  3. Dysgu sut i gyflwyno casgliadau ymchwil ar ffurf adroddiad.

Course content

Yn y modiwl hwn, parheir i ddatblygu'r sgiliau ymchwil a ddysgwyd ar lefel 2. Rhoddir hyfforddiant benodol ar ddefnyddio cyfrifiaduron in gynhyrchu data meintiol. Ystyrir hefyd sut i gyflwyno ffrwyth ymchwil maes ar ffurf ddarllenadwy a chymen mewn adroddiad ymchwil.

Assessment Criteria

threshold

Er mwyn llwyddo yn y modiwl hwn, bydd disgwyl i'r myfyrwyr gyflawni'r deilliannau ar y lefel sylfaenol, h.y. bydd gofyn iddynt ddangos sut y cymhwysir y wybodaeth theoretaidd a ddysgwyd ganddynt ar lefel 2; sut i ddefnyddio rhaglenni cyfrifiadurol i ddadansoddi data; a pharatoi adroddiad ymchwil gan ddefnyddio gwahanol fathau o graffiau.

good

Bydd myfyrwyr da yn gallu dangos dealltwriaeth a barn aeddfed, yn gallu gweld perthnasedd y dulliau ar gyfer gwahanol broblemau, ac yn gallu cyflwyno gwybodaeth ymchwil yn glir a rhesymegol.

excellent

Bydd myfyrwyr rhagorol yn gallu defnyddio'r wybodaeth yn ddadansoddol a beirniadol, yn gallu cymhwyso'r dulliau yn ddeheuig a rhesymegol, a dangos gwreiddioldeb a dychymug creadigol wrth ysgrifennu.

Learning outcomes

  1. Cymhwyso'r wybodaeth theoretaidd a ddysgwyd ar lefel 2 yn Dulliau Ymchwil.
  2. Dadansoddi data trwy ddefnyddio rhaglen gyfrifadurol.
  3. Paratoi adroddiad ymchwil.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Ymarferion 20
Aseiniad 80

Teaching and Learning Strategy

Hours
 

Byddwn yn cyfarfod am 2 awr bob wythnos ar gyfer gweithdai Excel.

200
  Bydd gan fyfyrwyr amgylchedd dysgu hyblyg, i gynnwys myfyrwyr o wahanol gefndiroedd (Meincnod 6.2).  
  Bydd myfyrwyr yn cael amrywiaeth o fformatau dysgu yn cynnwys gweithdai, darlithoedd, gweithio¿n annibynnol, a dysgu hyblyg Blackboard (Meincnod 6.3.).  
  Anogir myfyrwyr i ddatblygu sgiliau fel gwrando, cymryd nodiadau a myfyrio ar gynnwys mewn darlithoedd (Meincnod 6.4.).  
  Bydd y gweithdai yn rhoi cyfle ar gyfer dysgu rhyngweithiol, myfyriwr-ganolog (Meincnod 6.5.)  

Courses including this module

Compulsory in courses: