Coronavirus (Covid-19) Information

Module SCU-3010:
Traethawd Hir

Module Facts

Run by School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Mari Wiliam

Overall aims and purpose

Nod y modiwl traethawd hir yw i baratoi myfyrwyr i gynnal prosiect astudio annibynnol llwyddiannus ar bwnc o'i dewis.

Nodau'r modiwl yw: 1. Darparu fframwaith a chanllawiau ar gyfer cynnal astudiaeth annibynnol unigol. 2. Cynorthwyo myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau dadansoddol ac ysgrifenedig. 3. Galluogi myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth o'r materion methodolegol sy'n gysylltiedig â chynnal darn o ymchwil o fewn y gwyddorau cymdeithasol.

Course content

Mae Traethawd Hir yn ddarn sylweddol o waith, yn cael ei gwblhau yn ystod y 3 flwyddyn. Mae'r traethawd terfynol tua 6,000 o eiriau.

Bydd gofyn i fyfyrwyr datblygu'r adolygiad llenyddiaeth trylwyr ym maes eich astudiaeth, sy'n trafod prif themâu eich testun. Mae'n bosib y byddwch wedi cwblhau rhywfaint o ymchwil gwreiddiol (ond mae hyn yn opsiynol) - er enghraifft, peth gwaith ymchwil meintiol neu ansoddol gwreiddiol y byddwch wedi ei gynnal gyda chymorth a chyfarwyddyd eich goruchwyliwr/aig. Drwy gydol y modiwl, byddwch yn datblygu eich dadansoddiad o'r lenyddiaeth ac unrhyw ddata a gasglwyd, ac yn ysgrifennu eich traethawd.

Assessment Criteria

threshold

Er mwyn llwyddo ar y lefel hon, bydd y myfyriwr/aig wedi cyflwyno Traethawd Hir sy'n trafod un neu fwy o faterion perthnasol; disgrifio rhai o'r prif faterion empeiraidd ac/neu fethodolegol sy'n codi o'r lenyddiaeth ac unrhyw ddata arall a gasglwyd yn ystod yr ymchwil; cyflwyno darn estynedig o waith ysgrifenedig gyda chyfeiriadaeth a llyfryddiaeth sylfaenol

good

Er mwyn llwyddo ar y lefel hon, bydd y myfyriwr/aig wedi cyflwyno Traethawd Hir deallus a medrus; dadansoddi cyfres o faterion empeiraidd, theoretaidd, a methodolegol sy'n berthnasol i'r ymchwil; dangos ymwybyddiaeth gadarn o safle'r testun dan sylw oddi mewn i'r ddisgyblaeth; cyflwyno cyfeiriadaeth a llyfryddiaeth briodol a chywir.

excellent

Er mwyn llwyddo ar y lefel hon, bydd y myfyriwr/aig wedi cyflwyno Traethawd Hir hynod fedrus; dangos ymwybyddiaeth feirniadol o'r dadleuon a gyflwynir i gefnogi'r dadleuon creiddiol; dangos ymwybyddiaeth aeddfed o safle'r testun dan sylw oddi mewn i'r ddisgyblaeth, ynghyd a'r gallu i drafod yn feirniadol y dadleuon cyfoes yn y lenyddiaeth berthnasol; cyflwyno cyfeiriadaeth a llyfryddiaeth drefnus a thrylwyr.

Learning outcomes

 1. Cyflwyno gwaith ysgrifenedig sylweddol (6,000 o eiriau) wedi ei seilio ar ei waith ymchwil ei hun yn ystod y modiwl presennol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Traethawd Hir 6,000 (Sem2) 100

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study 195
Tutorial

2 sesiwn galw heibio 2 awr yn ystod pythefnos cyntaf semester 1 gyda'r tiwtor traethawd hir. 9 sesiwn galw heibio o 20 munud yr un gyda'r tiwtor traethawd hir wedi'i wasgaru dros semester 1 a 2

5

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Caring - Showing concern for others; caring for children, people with disabilities and/or the elderly
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Courses including this module