Coronavirus (Covid-19) Information

Module UXC-2033:
Newyddiaduraeth Ddigidol Ymarf

Module Facts

Run by School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Dyfrig Jones

Overall aims and purpose

Yn y modiwl hwn bydd disgwyl i fyfyrwyr addasu'r sgiliau ysgrifennu, darlledu a chasglu newyddion a ddysgwyd ganddynt yn y modiwl Cyflwyniad i Newyddiaduraeth a'r modiwlau ymarfer newyddiaduraeth yn yr ail flwyddyn ar gyfer yr oes ddigidol, amlgyfrwng. Yn ogystal â chynhyrchu amrywiaeth o gynnwys ar ffurf testun, fideo a sain i lwyfannau digidol, byddant hefyd yn dysgu sut i gynhyrchu cynnwys i ffrydiau'r cyfryngau cymdeithasol, gwefannau ac aps er mwyn rhannu eu gwaith gyda chynulleidfa ehangach. Bydd ystafelloedd newyddion rhithwir a gwaith maes yn meithrin y sgiliau sy'n angenrheidiol mewn diwydiant lle mae'r newyddiadurwr yn awdur, dyn camera, cyhoeddwr, darlledwr, argraffydd a chyflwynydd ei newyddion ei hun.

Course content

Bydd y cwrs yn dechrau gyda chyflwyniad i newyddiaduraeth ar-lein, dylanwad technoleg ddigidol newydd ar newyddiaduraeth a'i goblygiadau i'r cyfryngau traddodiadol. Byddwn hefyd yn trafod y materion moesegol a chyfreithiol sydd ynghlwm wrth gynhyrchu cynnwys ar-lein. Byddwch yn dysgu amrywiaeth o sgiliau yn cynnwys sut i gasglu newyddion ar-lein, ysgrifennu a chynhyrchu deunydd gweledol a sain i lwyfannau newyddion digidol a sut i sicrhau bod y cynnwys yn cyrraedd cynulleidfa eang. Bydd disgwyl i chi roi'r sgiliau hyn ar waith a chreu eich llwyfan newyddion digidol eich hun, creu cynnwys i'r llwyfan hwnnw a rhannu'r cynnwys hwnnw gyda'r gynulleidfa fwyaf eang posib.

Assessment Criteria

excellent

A • Gwybodaeth gynhwysfawr • Dealltwriaeth fanwl • Astudio cefndirol helaeth • Ateb â chanolbwynt clir iawn, ac wedi’i strwythuro’n dda • Dadleuon wedi eu cyflwyno a’u hamddiffyn yn rhesymegol • Dim gwallau ffeithiol / cyfrifiadurol • Dehongliad gwreiddiol • Datblygu cysylltiadau newydd rhwng testunau • Dull newydd o ymdrin â phroblem • Cyflwyniad rhagorol gyda chyfathrebu cywir iawn

threshold

D • Gwybodaeth am brif feysydd / egwyddorion yn unig • Gwendidau o ran dealltwriaeth o brif feysydd • Tystiolaeth gyfyngedig o astudio cefndirol • Nid yw’r ateb yn canolbwyntio’n ddigonol ar y cwestiwn ac mae peth deunydd amherthnasol a strwythur gwael • Cyflwynir y dadleuon ond nid ydynt yn gydlynol • Nifer o wallau ffeithiol / cyfrifiadurol • Dim dehongli gwreiddiol • Disgrifir dim ond y prif gysylltiadau rhwng testunau • Peth datrys problemau • Nifer fawr o wendidau mewn cyflwyno a chywirdeb

good

C • Gwybodaeth am feysydd/egwyddorion allweddol • Yn deall y prif feysydd • Tystiolaeth gyfyngedig o astudio cefndirol • Ateb yn canolbwyntio ar y cwestiwn ond hefyd mae peth deunydd amherthnasol a gwendidau yn y fframwaith • Cyflwynir y dadleuon ond nid ydynt yn gydlynol • Nifer o wallau ffeithiol/ cyfrifiadurol • Dim dehongli gwreiddiol • Disgrifir dim ond y prif gysylltiadau rhwng testunau • Peth datrys problemau • Rhywfaint o wendid o ran cyflwyniad a chywirdeb

B • Gwybodaeth gref • Deall y rhan fwyaf ond nid y cyfan • Tystiolaeth o astudio cefndirol • Ateb pwrpasol gyda strwythur da • Dadleuon wedi’u cyflwyno’n gydlynol • Dim gwallau ffeithiol / cyfrifiadurol ar y cyfan • Rhywfaint o ddehongliad gwreiddiol cyfyngedig • Disgrifir cysylltiadau adnabyddus rhwng testunau • Ymdrinnir â phroblemau drwy ddulliau presennol • Cyflwyniad da, gyda chyfathrebu cywir

Learning outcomes

 1. Dangos tystiolaeth o ddatblygiad technegau ymchwil a chasglu newyddion ar-lein gan ddefnyddio amrywiaeth o ffynonellau academaidd ac anacademaidd mewn modd dadansoddol a beirniadol

 2. Dysgu a defnyddio amrywiaeth o dechnegau ar gyfer casglu a lledaenu newyddion digidol

 3. Creu a gwerthuso amrywiaeth o gynnwys gwreiddiol i lwyfannau digidol amlgyfrwng

 4. Gwerthuso, dewis a datblygu llwyfannau addas megis aps, blogiau a ffrydiau cyfryngau cymdeithasol

 5. Deall hanfodion cynhyrchu portffolio o safon broffesiynol

Assessment Methods

Teaching and Learning Strategy

Hours
Practical classes and workshops
 1. Sesiwn o waith ymarferol 1 awr pob wythnos x 11 wythnos
11
Individual Project

Ymchwilio straeon newyddion a chyfweld â cysylltiadau

16
Lecture
 1. Darlith 1 awr pob wythnos x 11 wythnos
11
Private study

Set readings and research

162

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Caring - Showing concern for others; caring for children, people with disabilities and/or the elderly
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • An understanding of creative and critical processes, and of the wide range of skills inherent in creative writing. (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.1).
 • An awareness of writing and publishing contexts, opportunities and audiences in the wider world (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.1).
 • Artistic engagement and ability to articulate complex ideas in oral and written forms. (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2).
 • Ability to connect creative and critical ideas between and among forms, techniques and types of creative and critical praxis. (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.2).
 • Awareness of how different social and cultural contexts affect the nature of language and meaning (English Benchmark Statement 3.2).
 • Reflective practitioner skills, including awareness of the practice of others in collaborative learning (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.2).
 • The ability to synthesize information from various sources, choosing and applying appropriate concepts and methods (English Benchmark Statement 3.3).
 • Ability to formulate and solve problems, anticipate and accommodate change, and work within contexts of ambiguity, uncertainty and unfamiliarity (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).
 • Ability to engage in processes of drafting and redrafting texts to achieve clarity of expression and an appropriate style. (English Benchmark Statement 3.3; NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2).
 • Ability to gather information, analyse, interpret and discuss different viewpoints (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).
 • Information technology (IT) skills broadly understood and the ability to access, work with and evaluate electronic resources (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).

Resources

Resource implications for students

Dim

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/uxc-2033.html

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: