Coronavirus (Covid-19) Information

Module UXC-3033:
Newyddiaduraeth Ddigidol Ymarf

Module Facts

Run by School of Music and Media

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Ifan Jones

Overall aims and purpose

Yn y modiwl hwn bydd disgwyl i fyfyrwyr addasu'r sgiliau ysgrifennu, darlledu a chasglu newyddion a ddysgwyd ganddynt yn y modiwl Cyflwyniad i Newyddiaduraeth a'r modiwlau ymarfer newyddiaduraeth yn yr ail flwyddyn ar gyfer yr oes ddigidol, amlgyfrwng. Yn ogystal â chynhyrchu amrywiaeth o gynnwys ar ffurf testun, fideo a sain i lwyfannau digidol, byddant hefyd yn dysgu sut i gynhyrchu cynnwys i ffrydiau'r cyfryngau cymdeithasol, gwefannau ac aps er mwyn rhannu eu gwaith gyda chynulleidfa ehangach. Bydd ystafelloedd newyddion rhithwir a gwaith maes yn meithrin y sgiliau sy'n angenrheidiol mewn diwydiant lle mae'r newyddiadurwr yn awdur, dyn camera, cyhoeddwr, darlledwr, argraffydd a chyflwynydd ei newyddion ei hun.

Course content

Bydd y cwrs yn dechrau gyda chyflwyniad i newyddiaduraeth ar-lein, dylanwad technoleg ddigidol newydd ar newyddiaduraeth a'i goblygiadau i'r cyfryngau traddodiadol. Byddwn hefyd yn trafod y materion moesegol a chyfreithiol sydd ynghlwm wrth gynhyrchu cynnwys ar-lein. Byddwch yn dysgu amrywiaeth o sgiliau yn cynnwys sut i gasglu newyddion ar-lein, ysgrifennu a chynhyrchu deunydd gweledol a sain i lwyfannau newyddion digidol a sut i sicrhau bod y cynnwys yn cyrraedd cynulleidfa eang. Bydd disgwyl i chi roi'r sgiliau hyn ar waith a chreu eich llwyfan newyddion digidol eich hun, creu cynnwys i'r llwyfan hwnnw a rhannu'r cynnwys hwnnw gyda'r gynulleidfa fwyaf eang posib.

Assessment Criteria

threshold

Trothwy (D-)

Dealltwriaeth o hanfodion creu gwefan newyddion Dealltwriaeth o gyfraith, moeseg a chyfrifoldebau newyddiadurol Dealltwriaeth o ymarferoldeb casglu newyddion ar-lein

good

Da (B/C)

Dealltwriaeth dda o hanfodion creu gwefan newyddion Dealltwriaeth dda o gyfraith, moeseg a chyfrifoldebau newyddiadurol Dealltwriaeth dda o ymarferoldeb casglu newyddion ar-lein

excellent

Rhagorol (A-)

Dealltwriaeth ragorol o hanfodion creu gwefan newyddion Dealltwriaeth ragorol o gyfraith, moeseg a chyfrifoldebau newyddiadurol Dealltwriaeth ragorol o ymarferoldeb casglu newyddion ar-lein

Learning outcomes

 1. Dysgu, ymarfer a datblygu uwch dechnegau ymchwil a chasglu newyddion ar-lein gan ddefnyddio amrywiaeth o ffynonellau academaidd ac anacademaidd mewn modd dadansoddol a beirniadol

 2. Dysgu, defnyddio a meistroli amrywiaeth o dechnegau cymhleth ar gyfer casglu a lledaenu newyddion digidol

 3. Creu a gwerthuso'n feirniadol amrywiaeth o gynnwys gwreiddiol i lwyfannau digidol amlgyfrwng, gyda'r nod o gynhyrchu portffolio o safon broffesiynol

 4. . Mewn modd beirniadol, gwerthuso, dewis a datblygu llwyfannau addas megis aps, blogiau a ffrydiau cyfryngau cymdeithasol, gyda'r nod o gynhyrchu portffolio o safon broffesiynol

 5. Dangos gwybodaeth a dealltwriaeth feirniadol o gyfraith a moesegau'r cyfryngau ym maes cymhleth newyddiaduraeth ddigidol

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Seminarau Newyddion 15
Straeon Newyddion ac URL Gwefan 85

Teaching and Learning Strategy

Hours
Practical classes and workshops
 1. Sesiwn o waith ymarferol 1 awr pob wythnos x 11 wythnos
11
Individual Project

Ymchwilio straeon newyddion a chyfweld â cysylltiadau

16
Private study

Set readings and research

162
Lecture
 1. Darlith 1 awr pob wythnos x 11 wythnos
11

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Caring - Showing concern for others; caring for children, people with disabilities and/or the elderly
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • An understanding of creative and critical processes, and of the wide range of skills inherent in creative writing. (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.1).
 • An awareness of writing and publishing contexts, opportunities and audiences in the wider world (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.1).
 • Artistic engagement and ability to articulate complex ideas in oral and written forms. (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2).
 • Ability to connect creative and critical ideas between and among forms, techniques and types of creative and critical praxis. (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.2).
 • Awareness of how different social and cultural contexts affect the nature of language and meaning (English Benchmark Statement 3.2).
 • Reflective practitioner skills, including awareness of the practice of others in collaborative learning (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.2).
 • The ability to synthesize information from various sources, choosing and applying appropriate concepts and methods (English Benchmark Statement 3.3).
 • Ability to formulate and solve problems, anticipate and accommodate change, and work within contexts of ambiguity, uncertainty and unfamiliarity (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).
 • Ability to engage in processes of drafting and redrafting texts to achieve clarity of expression and an appropriate style. (English Benchmark Statement 3.3; NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2).
 • Ability to gather information, analyse, interpret and discuss different viewpoints (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).
 • Information technology (IT) skills broadly understood and the ability to access, work with and evaluate electronic resources (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).

Resources

Resource implications for students

Dim

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/uxc-3033.html

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: