Coronavirus (Covid-19) Information

Module WXC-1301:
Cerddoriaeth 1550 - 1850

Module Facts

Run by School of Music, Drama and Performance

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Mr Stephen Rees

Overall aims and purpose

Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i astudiaethau cerddolegol trwy arolwg o hanes cerddoriaeth rhwng 1550 a 1850, ynghyd â chyfres o weithdai ar sgiliau astudio uwch.

Mae'r modiwl yn gwneud arolwg o weithiau mewn amrywiaeth o genres 'clasurol', a rhai poblogaidd, yn ystod y cyfnod 1550–1850. Gosodir newidiadau a datblygiadau mewn arddull gerddorol yn eu cyd-destunau hanesyddol, diwylliannol, cymdeithasol, daearyddol ac esthetaidd. Yn ogystal, mae myfyrwyr yn edrych ar nifer o weithiau yn fanwl mewn seminarau, gan eu hastudio fel testunau cerddorol drwy ddadansoddiad, ac ymchwilio i amgylchiadau eu cyfansoddi.

Course content

 • Gallai rhestr o bwnciau darlith gynnwys:
  • Palestrina ac Oes Aur Poliffoni
  • Monteverdi: Yr Hen a'r Newydd
  • Cerddoriaeth yng Nghymru hyd at 1600
  • Cerddoriaeth yn Llundain Elisabeth I
  • Gwreiddiau opera yn yr Eidal
  • Twf cerddoriaeth offerynnol yn yr 17eg ganrif
  • Y concerto yn y cyfnod Baróc
  • Cerddoriaeth ym Mhrydain yng nghyfnod yr Adferiad
  • Hegemoni ffurf sonata
  • Bach
  • Vivaldi
  • Handel: Opera yn y cyfnod Baróc uchel
  • Opera yn y Cyfnod Clasurol
  • Operâu Mozart
  • Y concerto Clasurol
  • Pedwarawdau llinynnol a Symffonïau
  • Beethoven
  • Schubert a'r Lied
  • Fanny a Felix Mendelssohn
  • Y virtuosi: Paganini, Chopin, a Liszt
  • Opera yn y Cyfnod Rhamantaidd Cynnar
  • Verdi

Assessment Criteria

good

C– i B+: Gwaith sy’n dangos gafael gadarn ar y pwnc, meddwl cysyniadol da, tystiolaeth o graffter deallusol, ac wedi ei fynegi’n glir a diddorol.

excellent

A– i A**: Gwaith sy’n dangos gafael drwyadl ar y pwnc, gyda thystiolaeth o astudio pellach a meddwl cysyniadol dyfnach, gyda pheth gwreiddioldeb mewn dull ymdrin, ac wedi ei fynegi’n drefnus ac argyhoeddiadol.

threshold

D– i D+: Gwaith sy’n ddangos gwybodaeth gyfyngedig o’r pwnc, gyda gallu syml i feddwl yn gysyniadol, ychydig dystiolaeth o ymdriniaeth ddeallusol wirioneddol, ond a fynegir yn ddealladwy serch hynny.

Learning outcomes

 1. Wedi cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyriwr allu arddangos gwybodaeth o amgylchiadau hanesyddol a diwylliannol sydd wedi effeithio ar gerddoriaeth a gyfansoddwyd rhwng 1550 a 1850.

 2. Wedi cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyriwr allu cyfathrebu syniadau yn effeithiol.

 3. Wedi cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyriwr allu adnabod repertoire penodol wrth y glust.

 4. Wedi cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyriwr allu arddangos gwybodaeth o weithiau, arddullau, genres, ac arweddion cerddorol mewn repertoire a gyfansoddwyd rhwng 1550 a 1850.

 5. Wedi cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyriwr allu dadansoddi cerddoriaeth o berfformiadau a sgoriau.

 6. Wedi cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyriwr allu ymchwilio testunau ar hanes cerddoriaeth ar ei b/phen ei hunain.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
ESSAY Traethawd 2 (hirach)

Diswgylir i fyfyrwyr ysgrifennu traethawd hirach ar bwnc cerddorol hanesyddol; gosodir cwestiynau fydd yn archwilio'r themâu a'r testunau a astudiwyd oddi mewn i'r cyfnod 1550–1850. Disgwylir bod myfyrwyr yn dilyn canllawiau penodol mewn perthynas ag ysgrifennu academaidd: cyferinodi ffynonellau'n gywir, cywflwyno'r gwaith yn daclus, defnyddio enghreifftiau cerddorol lle bo'n briodol, cynnwys llyfryddiaeth addas, ayb. Rhoddir canllawiau eglur ar hyn i'r myfyrwyr ymlaen llaw, gan gynnwys gwybodaeth gyflawn ar yr arddull cyfeirnodi. Mae'r traethawd hwn yn rhoi cyfle i'r myfyrwyr ddangos cynnydd yn eu sgiliau ysgrifennu academaidd, yn enwedig mewn perthynas a'r adborth a roddwyd ar y traethawd cyntaf.

40
CLASS PARTICIPATION Cyfranogi yn y seminarau

Disgwylir i bob aelod o'r dosbarth baratoi ar gyfer seminarau, gan hefyd gyfranagi i drafodaethau strwythuriedig ar y gweithiau a'r darlleniadau a osodir. Bydd parodrywdd i gyfranogi, ynghyd â thystiolaeth bod yr unigolyn wedi paratoi gwaith ymlaen llaw, yn cyfrannua at radd uwch.

20
CLASS TEST Prawf Repertoire 2

Cyhoeddir rhestr o repertoire penodol ar ddechrau'r semester. Bydd y prawf yn gofyn i fyfyrwyr adnabod darnau o'r rhestr (a'u cyfansoddwyr) wrth y glust, gan hefyd ateb cwestiynau byrion ar strwythur, cyfnod cyfansoddi, cyd-destun y darnau, perfformwyr arwyddocaol, ayb.

10
CLASS TEST Prawf repertoire 1

Cyhoeddir rhestr o repertoire penodol ar ddechrau'r semester. Bydd y prawf yn gofyn i fyfyrwyr adnabod darnau o'r rhestr (a'u cyfansoddwyr) wrth y glust, gan hefyd ateb cwestiynau byrion ar strwythur cerddorol, cyfnod cyfansoddi, cyd-destun y darnau, perfformiadau arwyddocaol, ayb.

10
ESSAY Traethawd 1 (byr)

Diswgylir i fyfyrwyr ysgrifennu traethawd byr ar bwnc cerddorol hanesyddol; gosodir cwestiynau fydd yn archwilio'r themâu a'r thestunau a astudiwyd oddi mewn i'r cyfnod 1550–1850. Disgwylir bod myfyrwyr yn dilyn canllawiau penodol mewn perthynas ag ysgrifennu academaidd: cyferinodi'u ffynonellau'n gywir, cywflwyno'r gwaith yn daclus, defnyddio enghreifftiau cerddorol lle bo'n briodol, cynnwys llyfryddiaeth addas, ayb. Rhoddir canllawiau eglur i'r myfyrwyr ymlaen llaw, gan gynnwys gwybodaeth gyflawn ar yr arddull cyfeirnodi.

20

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

22 o ddarlithoedd, 2 yr wythnos, awr yr un.

22
Seminar

6 seminar, 1 pob pythefnos, awr yr un.

6
Workshop

5 gweithdy sgiliau astudio uwch, 1 pob pythefnos, gan edrych ar sgiliau pwnc penodol a sgiliau trosglwyddadwy.

5
Private study

Gwrando paratoawl cyn y darlithoedd, darllen a gwrando paratoawl cyn y seminarau, ymchwil ar gyfer traethodau.

167

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.

Resources

Resource implications for students

Nid oes goblygiadau ar gyfer myfyrwyr o ran adnoddau.

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/wxc-1301.html

Reading list

Mae'r rhestr ddarllen ar gael drwy Talis.

Courses including this module

Compulsory in courses: