Coronavirus (Covid-19) Information

Module WXC-3189:
Ligeti (Cymraeg)

Module Facts

Run by School of Music, Drama and Performance

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Guto Puw

Overall aims and purpose

 1. Meithrin dealltwriaeth eang o gerddoriaeth Ligeti

 2. Archwilio arddulliau, dylanwadau a phrif nodweddion cyfansoddi croestoriad eang o’i gyfansoddiadau

 3. Medru lleoli ei bwysigrwydd o fewn y datblygiadau cerddorol yn ystod yr ugeinfed ar dechrau’r unfed ganrif ar hugain.

Course content

Mae’r cyfansoddwr Hwngaraidd György Ligeti wedi sefydlu ei hun fel un o ffigyrau mwyaf blaenllaw o ail hanner yr ugeinfed ganrif. Canolbwyntia’r modiwl hwn ar astudio detholiad o’i weithiau enwocaf (sy’n cynnwys y darnau cerddorfaol Atmosphères a Melodien, ei Goncerto i’r Ffidil, yr opera Le Grand Macabre, yr Études i’r piano ac ambell i waith siambr a lleisiol), gan asesu ei gyfraniad artistig o fewn datblygiadau celfyddydol Ewropeaidd ei gyfnod. Gosodir eu harwyddocâd o fewn cefndir creadigol a hanesyddol y cyfansoddwr gan fanylu ar ei arddull unigryw a’i dechnegau cyfansoddi a sut y bu iddynt siapio ei allbwn annibynnol a digyfaddawd.

Assessment Criteria

threshold

Trothwy Y mae’r gwaith yn arddangos peth dealltwriaeth a gwybodaeth am y pwnc gyda mynegiant gweddol deg, er ychydig yn gyfyng, o syniadau. Meddir ar ymwybyddiaeth gyfyng o ran pynciau a gallu syml o syniadaeth gysyniadol.

good

Da Y mae’r gwaith yn arddangos dealltwriaeth dda o’r pwnc gyda mynegiant safonol o syniadau. Meddir ar ymwybyddiaeth dda o bynciau ynghyd a gallu deallusol craff.

excellent

Rhagorol Mae’r gwaith yn dangos dealltwriaeth drylwyr o’r pwnc gyda thystiolaeth o ymchwil pellach, syniadaeth ehangach a gwreiddiol gyda’r mynegiant yn rhagorol.

Learning outcomes

 1. Erbyn cwblhau y modiwl dylai'r myfyrwyr fod yn medru arddangos sgiliau effeithiol mewn cyfathebu syniadau a mynegi barn (ar lafar).

 2. Erbyn cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fod yn medru asesu arwyddocâd hanesyddol gyrfa’r cyfansoddwr, gan ei osod o fewn cyd-destun datblygiadau celfyddydol Ewropeaidd.

 3. Erbyn cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fod yn medru gwerthuso technegau cyfansoddi Ligeti.

 4. Erbyn cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fod yn medru trafod agweddau ar gerddoriaeth a gyrfa Ligeti

 5. Erbyn cwblhau y modiwl dylai'r myfyrwyr fod yn medru arddangos sgiliau effeithiol mewn cyfathebu syniadau a mynegi barn (gwaith ysgrifenedig).

Assessment Methods

Type Name Description Weight
ESSAY Traethawd

Darperir pynciau y traethawd o fewn llyfryn y modiwl.

75
INDIVIDUAL PRESENTATION Cyflwyniad Llafar

Cyfle i'r myfyrwyr ymchwilio ymhellach i unai un o gyfansoddiadau neu agwedd ar fywyd Ligeti, gan gyflwyno y wybodaeth mewn cyflwyniad o flaen y dosbarth.

25

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study 78
Lecture

11 o ddarlithoedd, hyd at ddwy awr yr un, yn wythnosol. Ceir Wythnos Ddarllen yn ystod y semester.

22

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.

Resources

Courses including this module

Optional in courses: