Coronavirus (Covid-19) Information

Module WXC-3297:
Project Perfformio Unawdol

Module Facts

Run by School of Music, Drama and Performance

30 Credits or 15 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Mr Richard Craig

Overall aims and purpose

 1. datblygu ymhellach a chryfhau'r sgiliau a gafwyd wrth wneud y modiwl Blwyddyn 2 Perfformiad Unigol
 2. datblygu a mireinio techneg offerynnol neu leisiol y myfyriwwr
 3. galluogi'r myfyriwr i ymwneud a materion arddull hanesyddol, cyd-destun a pherfformiad sy'n tynnu ar arddull hanesyddol yn gysylltiedig a'i offeryn neu ei lais

Course content

Bydd y rhai sy’n dilyn y modiwl yn paratoi a pherfformio datganiad cyhoeddus yn para am 30 munud, yn cynnwys repertoire unawdol mewn arddulliau amrywiol o gyfnodau gwahanol. Caiff myfyrwyr hyfforddiant offerynnol neu leisiol unigol ochr yn ochr â gweithdai, lle bydd y myfyrwyr yn gweithio ar gwestiynau uwch ar repertoire, strategaethau ymarfer, ymarfer ar gyfer perfformio, a pherfformio dan ddylanwad hanesyddol. Amserlenir y gweithdai ymlaen llaw gan ganolbwyntio ar bynciau penodol fel nodiadau rhaglen a sgiliau cyflwyno.

Assessment Criteria

threshold

Dylai'r perfformiad ddangos cerddgarwch a thechneg sylfaenol; rhoddir sylw cyfyngedig i ofynion nodiannol ac arddull perthnasol a sylw cyfyngedig i werthoedd deongliadol. Mae'r gwaith testunol yn dangos gwybodaeth gyfyngedig o'r pwnc, gyda pheth gallu syml i feddwl yn gysyniadol, ac ymwybyddaieth gyfyngedig o faterion, ond gwelir peth tystiolaeth o ddull deallusol cyffredinol o ymdrin a'r mater, a mynegiant gweddol.

good

Dylai'r perfformiad fod yn berswadiol, gan ddangos lefelau da o allu deongliadol, cerddgarwch a thechneg, gan roi sylw drwodd a thro i ofynion nodiannol ac arddull perthnasol. Dylai'r gwaith testunol ddangos gafael gadarn ar y pwnc, meddwl cysyniadol da, ymwybyddiaeth o'r prif faterion, a thystiolaeth o grafter deallusol a mynegiant da.

excellent

Dylai'r perfformiad fod yn ysgogol ac argyhoeddiadol, gan ddangos lefelau eithriadol o allu deongliadol, cerddgarwch a thechneg, ynghyd a thystiolaeth o sylw gofalus i ofynion nodiannol ac arddull perthnasol. Dylai'r gwaith testunol ddangos gafael drwyadl ar y pwnc, gyda thystiolaeth o astudio pellach, meddwl yn ddyfnach, gwreiddioldeb a sgiliau ysgrifenedig rhagorol.

Learning outcomes

 1. Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, bydd y myfyrwyr yn gallu dangos gallu i fynd i'r afael ag ymarferion perfformio sy'n berthnasol yn y repertoire: sylw cyson i fynegiant, ystod deinamig a nodiannau mynegiannol.

 2. Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai myfyrwyr allu dangos gallu i lunio datganiad sy'n dangos cysyniad neu thema gerddolegol mewn ffordd gyson.

 3. Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai myfyrwyr allu dangos gallu i gyfiawnhau dewisiadau cerddorol o repertoire, ymarfer perfformiad a datrys problemau drwy gyflwyniad a/neu nodiadau rhaglen.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
INDIVIDUAL PRESENTATION Perfformio a thrafod mewn gweithdy Semester 2

Perfformio darn 5-6 munud a thrafod y perfformiad. Asesir y perfformiad yn ol y Gofynion Perfformio.

10
WRITTEN PLAN nodiadau rhaglen

Nodiadau rhaglen ar y repertoire a ddewisiwyd ar gyfer y datganiad cyhoeddus.

5
INDIVIDUAL PRESENTATION Prosiect perfformio Unawdol

Datganiad cyhoeddus yn para 30 munud (gan gynnwys cerdded ymlaen ac oddiar y llwyfan).

75
INDIVIDUAL PRESENTATION Cyflwyniad ar lafar Semester 1

Cyflwyniad ar lafar yn trafod y repertoire a ddewisiwyd ar gyfer y perfformiad terfynol.

10

Teaching and Learning Strategy

Hours
Practical classes and workshops

• Gwersi unigol am gyfanswm o 20 awr • Lle bo’n angenrheidiol a phriodol, 90 munud o amser ymarfer gyda chyfeilydd piano proffesiynol. • .Gweithdai perfformio (22 dosbarth o ddwy awr) fel arfer yn wythnosol yn Semesterau 1 a 2. Ymarfer preifat

300

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Mentoring - Able to support, help, guide, inspire and/or coach others
 • Caring - Showing concern for others; caring for children, people with disabilities and/or the elderly
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others
 • Leadership - Able to lead and manage, develop action plans and objectives, offer guidance and direction to others, and cope with the related pressures such authority can result in

Subject specific skills

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Re-creative skills – interpretation, innovation, versatility, and other skills relating to performance
 • Creative skills – conception, elaboration, adaptation, presentation, collaboration, preservation
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses: