Coronavirus (Covid-19) Information

Module WXC-3298:
Project Perfformio Unawdol

Module Facts

Run by School of Music, Drama and Performance

40 Credits or 20 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Overall aims and purpose

 • Adeiladu ar y sgiliau a ddatblygwyd ym modiwl Perfformio Unigol Blwyddyn 2.
 • Ehangu a mireinio techneg offerynnol neu lleisiol y myfyriwr/wraig.
 • Rhoi cyfle i'r myfyriwr/wraig ymdrin â materion megis arddull, cyd-destun, a thechnegau perfformio hanesyddol sy'n berthnasol i'w (h)offeryn neu ei (l)lais.

Course content

Bydd y rhai sy’n dilyn y modiwl yn paratoi a pherfformio datganiad cyhoeddus hyd at 40 munud, yn cynnwys repertoire unawdol mewn arddulliau amrywiol o gyfnodau gwahanol. Caiff myfyrwyr hyfforddiant offerynnol neu leisiol unigol ochr yn ochr â gweithdai, lle byddent yn trin a thrafod elfennau estynedig o berfformio fel dewisiadau repertoire, strategaethau ymarfer, arddulliau perfformio (yn cynnwys technegau perfformio hanesyddol), sgiliau cyflwyno a'r ddarpariaeth o nodiadau rhaglen.

Assessment Criteria

excellent

Mae'r perfformiad yn ysgogol ac argyhoeddiadol, gan ddangos lefelau uwch o allu deongliadol, cerddoroldeb a thechneg, ynghyd a thystiolaeth o sylw gofalus i ofynion nodiannol ac arddull berthnasol. Mae'r cyflwyniad unigol/nodiadau rhaglen yn adlewyrchu dealltwriaeth drwyadl o'r pwnc, gyda thystiolaeth o astudiaeth ehangach, meddwl dyfnach, gwreiddioldeb a sgiliau ysgrifenedig rhagorol.

threshold

Mae'r perfformiad yn adlewyrchu cerddoroldeb a thechneg sylfaenol; rhoddir sylw cyfyngedig i ofynion nodiannol ac arddulliadol, a gwerthoedd deongliadol. Mae'r cyflwyniad/nodiadau rhaglen yn dangos gwybodaeth elfennol o'r pwnc; prin yw'r gallu i feddwl yn gysyniadol, ynghyd â ymwybyddiaeth gyfyngedig o'r cyd-destun. Serch hyn, gwelir peth tystiolaeth o ddull deallusol cyffredinol o ymdrin a'r testun gyda mynegiant gweddol.

good

Mae'r perfformiad yn berswadiol, gan ddangos lefelau boddhaol o allu deongliadol, cerddoroldeb a thechneg. Rhoddir sylw priodol i ofynion nodiannol ac arddull perthnasol. Mae'r cyflwyniad unigol/nodiadau rhaglen yn adlewyrchu dealltwriaeth gadarn o'r pwnc, meddwl cysyniadol da, ymwybyddiaeth o'r prif faterion, gyda thystiolaeth o grafter deallusol a mynegiant da.

Learning outcomes

 1. Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, bydd y myfyrwyr yn gallu mynd i'r afael ag ymarferion perfformio sy'n berthnasol i'w repertoire gan dalu sylw cyson a thrylwyr i gyffyrddiadau, cwmpawd deinamig a arwyddion mynegiadol.

 2. Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai myfyrwyr allu llunio rhaglen datganiad sy'n gytbwys ac yn adlewyrchu cysyniad neu thema gerddoregol mewn ffordd synhwyrol.

 3. Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai myfyrwyr allu cyfiawnhau eu dewisiadau cerddorol o repertoire, ymarferion perfformio, a datrys problemau drwy gyfrwng cyflwyniad unigol a nodiadau rhaglen.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Written assignment, including essay Nodiadau rhaglen

Nodiadau rhaglen i gyd-fynd å'r datganiad cyhoeddus. I'w cyflwyno ar Blackboard erbyn hanner dydd, Dydd Iau Wythnos 10 (Mawrth 25 2021).

10
DEMONSTRATION Perfformiad Cyhoeddus

Datganiad cyhoeddus hyd at 35-40 munud. I gymryd lle yng Nghyfnod Asesu Semester 2 (Mai 2021).

80
ORAL Cyflwyniad ar Lafar

Cyflwyniad ar lafar ar y repertoire a ddewisiwyd ar gyfer y datganiad cyhoeddus. I gymryd lle yng Nghyfnod Asesu Semester 1 (Ionawr 2021).

10

Teaching and Learning Strategy

Hours
Tutorial

Gwersi unigol am gyfanswm o 24 awr. Lle bo'n addas, 2 awr o ymarfer gyda chyfeilydd piano proffesiynol.

24
Practical classes and workshops

Gweithdai perfformio wythnosol (2 awr yr un) yn Semesterau 1 a 2.

44
Private study

Cymryd yr adborth o'r gwersi offerynol/lleisiol a'r gweithdai a cymhwyso hyn i ymarfer dyddiol. Ymchwil cerddoregol/pedagogol er mwyn darparu'r cyflwyniad unigol a'r nodiadau rhaglen.

332

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Mentoring - Able to support, help, guide, inspire and/or coach others
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others
 • Leadership - Able to lead and manage, develop action plans and objectives, offer guidance and direction to others, and cope with the related pressures such authority can result in

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses: