Newyddion

  • Myfyrwyr Sy'n Mynd Dramor: Os hoffech ymgeisio i fynd dramor yn 2019/20, dewch at un o'n sesiynau gwybodaeth yn MALT (Hydref 9 neu Tachwedd 15, 6 pm).

  • Myfyrwyr Sy'n Dod o Dramor : Edrychwch ar safle Facebook Rhyngwladol Prifysgol Bangor.

 

ORIAU SWYDDFA (Myfyrwyr sy'n dod o dramor):

Dydd Llun - Dydd Gwener

10am - 12pm

2pm - 4pm

ORIAU SWYDDFA (Myfyrwyr sy'n mynd dramor):

Dydd Llun 2 - 4 pm

Dydd Mawrth 2 - 4 pm

Dydd Mercher 11am - 1 pm

Mae ein swyddfa yn y Ganolfan Addysg Rhyngwladol yn Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg.