Newyddion

  • Myfyrwyr Sy'n Mynd Dramor: Os hoffech ymgeisio i fynd dramor yn 2018/19, dewch at un o'n sesiynau gwybodaeth yn MALT (Hydref 10 neu Tachwedd 16, 6 - 7 pm). Mae croeso i pob myfyriwr!

  • Myfyrwyr Sy'n Dod o Dramor : Edrychwch ar dudalennau'r seremoni 'Mini Graduation' i weld lluniau o'r digwyddiad! Mae mwy o luniau ar safle Facebook Rhyngwladol Prifysgol Bangor.

 

ORIAU SWYDDFA:

Dydd Llun - Dydd Gwener

10am - 12pm

2pm - 4pm

Mae ein swyddfa yn y Ganolfan Addysg Rhyngwladol yn Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg.