Mynediad at eich gyriannau M: a U:

Mynd i mewn i’r Gyriant M ar gyfrifiadur Windows

 • De-gliciwch eicon Windows ar eich Bar Tasgau (yn y gwaelod ar y chwith), cliciwch ar File Explorer - dylech allu gweld dolen i M:
 • Bydd y cyswllt â’r pennawd ‘enw defnyddiwr ar weinydd (M)’
 • Gellwch weld eich gyriant M trwy glicio ddwywaith ar yr eicon hwn.

Mynd i mewn i’r Gyriant U ar gyfrifiadur Windows

 • Cliciwch ar File Explorer - dylech allu gweld dolen i U:
 • Bydd y cyswllt â’r pennawd 'This PC > University Drive (U:)'
 • Gellwch weld eich gyriant U trwy glicio ddwywaith ar yr eicon hwn.

Mynd i mewn i’r Gyriant M ar gyfrifiadur Mac

Bydd rhaid i chi gysylltu trwy rwydwaith samba, gan ddefnyddio Finder i gysylltu â’ch gyriant M ar gyfrifiadur Mac.  I gael gwybod pa lwybr i gysylltu ag ef, anfonwch neges at y ddesg gymorth TG – helpdesk@bangor.ac.uk.  Ar ôl i chi gael enw'r llwybr:

 • Cliciwch ar Go -> Connect to Server
 • Teipiwch enw’r llwybr a roddodd y ddesg gymorth i chi fel cyfeiriad y gweinydd gydag smb:// o’i flaen
 • Cliciwch ar ‘+’ i’w ychwanegu fel hoff weinydd.
 • Cliciwch Connect
 • Bydd bocs deialog newydd yn agor a bydd rhaid i chi deipio eich cyfrinair.  Ar ôl i chi deipio eich cyfrinair bydd eich gyriant M yn ymddangos fel eicon ar eich bwrdd gwaith.
 • Cliciwch ddwywaith i agor eich gyriant M.

Er hwylustod, gallwch greu llwybr brys at eich gyriant M er mwyn iddo ymddangos ar eich bwrdd gwaith bob tro y byddwch yn mewngofnodi. 

 • Amlygwch yr eicon
 • Dewiswch ‘make Alias’ o’r ddewislen ‘File’
 • Bob tro y byddwch yn clicio ar yr eicon, gofynnir i chi am eich cyfrinair, 
  ni chewch eich cynghori i storio eich cyfrinair.

Mynediad at eich Gyriant U ar gyfrifiadur Mac

Dilynwch y cyfarwyddiadau ar gyfer mynediad at eich Gyriant M: ond ychwanegwch y llwybr isod ar gyfer yr ail bwynt:

smb://ad/university