Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Lleoliad Ystafelloedd Cyfrifiaduron

Mae gan y Gwasanaethau TG ystafelloedd ar draws y campws gyda chyfrifiaduron wedi eu rhwydweithio i'w defnyddio'n gyffredinol gan fyfyrwyr a staff. 

Argraffu

Mae gan bob cyfrifiadur y cyfleuster i argraffu i argraffwyr laser monocrom a lliw.  Telir am argraffu drwy’r cynllun talu ymlaen llaw, " Credydau Argraffu" y gellir eu prynu ar-lein

Safle, Adeilad

Rhif yr Adeilad ar y Map 

Ystafell

Oriau Agor 

Nifer y cyfrifiaduron

Modd archebu ar gyfer addysgu

 

 

 

 (sc = angen cerdyn mynediad)

 

 

 

 

 

Llun-Gwener

Sad-Sul

 

 

Alun Roberts

40

210

8am-6pm

Wedi cau

20

YDI

Cerddoriaeth   Llawr Gwaelod     6  

Ffordd y Coleg

 

Ystafell Gyffredin Garth

24awr (sc)

Wedi cau (sc)

7

NAC YDI

Fron Heulog   Coridor yr Islawr     10  
Fron Heulog   Coridor yr Islawr - Ystafell Addysgu     16 YDI

Thoday

46

F8

8am-6pm

Wedi cau

24

YDI

Thoday

46

F9

8am-6pm

Wedi cau

19

 

Llyfrgell Deiniol

47

CR1 [013]

24awr (sc)

24awr (sc)

25

YDI

Llyfrgell Deiniol

47

CR2 [035]

Oriau’r Llyfrgell

Oriau’r Llyfrgell

31

YDI

Llyfrgell Deiniol

47

Ardal Ddarllen y Llyfrgell

Oriau’r Llyfrgell

Oriau’r Llyfrgell

46 i fyny’r grisiau
22 Llawr Daear

NAC YDI

Stryd y Deon

74

319

9:00am - 5:30pm

Wedi cau

53

YDI

Stryd y Deon

74

206 / 207

9:00am - 5:30pm

Wedi cau

51

YDI

Stryd y Deon

74

Darllenfa 201

9:00am - 5:30pm

Wedi cau

24

NAC YDI

Prif Adeilad y Celfyddydau

51

CR1

24awr(sc)

24awr(sc)

46

YDI

Prif Adeilad y Celfyddydau

51

CR2

24awr(sc)

24awr(sc)

20

YDI

Prif Adeilad y Celfyddydau   Ystafel Cyfrifiaduron Mezz     6 NAC YDI
Prif Adeilad y Celfyddydau   Lolfa Myfyrwyr Coridor Mezz     6 NAC YDI

Llyfrgell Prif Adeilad y Celfyddydau

51

Darllenfa Richards 201

Oriau’r Llyfrgell

Oriau’r Llyfrgell

16

NAC YDI

Llyfrgell Prif Adeilad y Celfyddydau

51

Man Dysgu Cymdeithasol

Oriau’r Llyfrgell

Oriau’r Llyfrgell

14 + 6
sgriniau mawr

NAC YDI

Llyfrgell Prif Adeilad y Celfyddydau

51

Canolfan Iaith [Llawr Uchaf]

Oriau’r Llyfrgell

Oriau’r Llyfrgell

23

7

Ystafell A

Ystafell B

Llyfrgell Prif Adeilad y Celfyddydau

51

Dyniaethau

Oriau’r Llyfrgell

Oriau’r Llyfrgell

4

NAC YDI

Llyfrgell Prif Adeilad y Celfyddydau

51

Llyfrgell y Gyfraith

Oriau’r Llyfrgell

Oriau’r Llyfrgell

8

NAC YDI

Llyfrgell Safle’r Normal

11

Ystafell 16

24awr(sc)

24awr(sc)

30

YDI

Llyfrgell Safle’r Normal

11

Ystafell 5

Oriau’r Llyfrgell

Oriau’r Llyfrgell

6

NAC YDI

Llyfrgell Safle’r Normal

11

Ystafell 8

Oriau’r Llyfrgell

Oriau’r Llyfrgell

13

NAC YDI

Llyfrgell Safle’r Normal

11

Man Dysgu Cymdeithasol

Oriau’r Llyfrgell

Oriau’r Llyfrgell

19

NAC YDI

Safle’r Normal

11

Trefenai 1,2 a 4

Oriau’r Llyfrgell

Oriau’r Llyfrgell

14

NAC YDI

Safle Ffriddoedd

17

Ystafell Gyffredin Alaw

24awr(sc)

24awr(sc)

9

NAC YDI

Safle Ffriddoedd

17

Ystafell Gyffredin Tegfan

24awr(sc)

24awr(sc)

5

NAC YDI

Safle Ffriddoedd

17

Braint

24awr(sc)

24awr(sc)

4

NAC YDI

St. Mary's

17

Barlows

24awr

24awr

12

NAC YDI

Wheldon

44

Ystafell 002/003

*8:00am – 9:45pm

*8:00am – 9:45pm

80

YDI

Canolfan Archimedes Wrecsam

 

Llyfrgell Astudiaethau Iechyd – Ystafell Seminar [004]

9:00am-5.00pm

Wedi cau

9

YDI

Canolfan Archimedes Wrecsam

 

Llyfrgell Astudiaethau Iechyd – Ystafell Gyfrifiadureg [003]

9:00am-5.00pm

Wedi cau

14

YDI

Canolfan Archimedes Wrecsam

 

Llyfrgell Astudiaethau Iechyd – Ystafell 101

9:00am-5.00pm

Wedi cau

5

NAC YDI

Canolfan Archimedes Wrecsam

 

Radiograffeg

9:00am-5.00pm

Wedi cau

18

 

*Sylwch: Mae angen côd drws y ffrynt i gael mynediad at Adeilad Wheldon ar ôl 5:00pm 7 diwrnod yr wythnos.