Cysylltwch â ni

Cysylltu â Gwasanaethau TG

Gwasanaethau TG ,
Adeilad Deiniol
Ffordd Deiniol,
Bangor
Gwynedd
LL57 2UX

Ffôn: 01248 382425

Mae fersiwn newydd y dudalen hon yn cael ei gyfieithu.

Cymorth

Os byddwch angen cymorth gan Wasanaethau TG, yna cysylltwch â Desg Gymorth TG ar 8111.

Os byddwch angen cymorth gydag Agresso, yna cysylltwch â Desg Gymorth Agresso ar 2636 neu anfonwch e-bost i agressohelpdesk@bangor.ac.uk.

Gwasanaethau TG – yn ôl tîm

Cyfarwyddwr

Enw Ffôn E-bost
Simone Barbaresi (Cyfarwyddwr) 2403 s.barbaresi@bangor.ac.uk

Cynorthwywyr Personol a Gweinyddu

Enw Ffôn E-bost
Maggie Williams (rôl ran-amser 50% ) 2425 m.williams@bangor.ac.uk
Alison Heywood (rôl ran-amser 40% ) 2827 a.heywood@bangor.ac.uk
Bethan Roberts 2974 bethan.roberts@bangor.ac.uk
Christina Wood (rôl ran-amser 50% ) 2963 c.wood@bangor.ac.uk

Ymchwil a Datblygu

Enw Ffôn E-bost
Swydd wag    
Adrian Fewings 2947 a.fewings@bangor.ac.uk

Uned Argraffu a Rhwymo

Enw Ffôn E-bost
Heledd Owen 8113 h.w.owen@bangor.ac.uk
Kevin Banholzer 3996 resources@bangor.ac.uk
Lee Evans 2969 iss406@bangor.ac.uk
Martin Hughes 2063 j.m.hughes@bangor.ac.uk
Iwan Williams 2063 printing@bangor.ac.uk

Rhaglenni

Enw Ffôn E-bost
Graham Worley (Pennaeth Rhaglenni)

Rhaglenni Myfyrwyr a Dysgu

Sion Morris (Arweinydd Tîm) 2469 s.morris@bangor.ac.uk
Paul Hughes 3894 p.p.hughes@bangor.ac.uk
Sion Wyn Morris 8374 s.w.morris@bangor.ac.uk
Richard Phelan 8333 r.a.phelan@bangor.ac.uk
Charlotte Pollock 3771 c.pollock@bangor.ac.uk
Christopher Simon 2417 c.simon@bangor.ac.uk
Simeon Walker 3702 s.walker@bangor.ac.uk
Matthew Owen 3776 matthew.owen@bangor.ac.uk

Rhaglenni Busnes

Darren Sidell (Arweinydd Tîm) 8136 d.sidell@bangor.ac.uk
Kevin Hughes 2373 j.k.hughes@bangor.ac.uk
Warner Lloyd 3946 w.j.lloyd@bangor.ac.uk
Mandy Bristol 8389 mandy.bristol@bangor.ac.uk
Alison Heywood (rôl ran-amser 40% ) 2827 a.heywood@bangor.ac.uk
Christina Wood (rôl ran-amser 50% ) 2963 c.wood@bangor.ac.uk

Gwefan Corfforaethol

Sam Foster (Arweinydd Tîm) 3538 s.foster@bangor.ac.uk
Aled Jones 8007 aled.jones@bangor.ac.uk
Susannah Neill 2492 s.neill@bangor.ac.uk
Maggie Williams (rôl ran-amser 50% ) 2425 m.williams@bangor.ac.uk

Gweinyddu Cronfeydd Data/Gwasanaethau Rhaglenni

Simon Quinn 2411 s.quinn@bangor.ac.uk
Jake Morgan 3248 j.morgan@bangor.ac.uk

Isadeiledd

Enw Ffôn E-bost
Simone Barbaresi (Dirprwy Gyfarwyddwr – Isadeiledd) 2403 s.barbaresi@bangor.ac.uk

Gwasanaethau Bwrdd Gwaith

David Robinson (Arweinydd Tîm) 2206 d.robinson@bangor.ac.uk
Llewelyn Morris 8208 d.l.morris@bangor.ac.uk
Emyr Thomas 2418 e.l.thomas@bangor.ac.uk
Daniel Turner 3714 d.j.turner@bangor.ac.uk
Jason Williams 2178 j.p.williams@bangor.ac.uk
Deiniol Jones 3713 deiniol.jones@bangor.ac.uk

Gweinyddion, Storio a Rhwydweithio

Ian Brown 2455 i.k.brown@bangor.ac.uk
Carwyn Edwards 2407 carwyn.edwards@bangor.ac.uk
Jonathan Gould 2405 j.gould@bangor.ac.uk
Diane Moreland 2424 d.moreland@bangor.ac.uk
Mike Roe 2426 p.m.roe@bangor.ac.uk
David Round 2416 d.p.round@bangor.ac.uk
Martin Sapsed 2409 m.sapsed@bangor.ac.uk
Matthew Williams 2414 matthew.williams@bangor.ac.uk

Gwasanaethau Cleient

Enw Ffôn E-bost
Paul Wood (Dirprwy Gyfarwyddwr – Gwasanaethau Cleient) 2412 r.p.wood@bangor.ac.uk

Cefnogaeth TG

Samantha Butler (Arweinydd Tîm) 8192 s.butler@bangor.ac.uk
Rhian Gardiner 8111 rhian.ellis@bangor.ac.uk
Gaynor Kennedy 2419 g.l.kennedy@bangor.ac.uk
Ian Price 8111 i.price@bangor.ac.uk
Rob Lewis 8111 rob.lewis@bangor.ac.uk
James Gibney (Peiriannydd Stone ar y safle i drwsio cyfrifiaduron/gliniaduron sydd dan warant) iss40b@bangor.ac.uk

Cefnogaeth Glywedol

Eifion Owen 3049 e.w.owen@bangor.ac.uk
Emlyn Parry 8158 e.w.parry@bangor.ac.uk
Iolo Price Iolo.price@bangor.ac.uk
David Wager d.a.wager@bangor.ac.uk

Technolegau Dysgu

Sian Edwardson 2774 s.edwardson@bangor.ac.uk
Bethan Jones 2785 b.w.jones@bangor.ac.uk
Michael West 2801 mikey.west@bangor.ac.uk