Tudalennau Perthnasol

DesktopAnywhere

Beth ydyw?

Gwasanaeth yw DesktopAnywhere sydd yn eich galluogi i redeg rhai cymwysiadau’r Brifysgol o’ch cartref, mewn neuaddau preswyl, mewn labordai ac yn unrhyw le arall sydd â chysylltiad rhwydwaith diwifr, band llydan neu well. Does dim rhaid llwytho meddalwedd i lawr i’ch cyfrifiadur, gan ei fod yn cael ei gadw ar ein gweinyddwyr lle y cewch gymryd mantais o’n pŵer cyfrifiadurol a storfa ddiogel.

Beth sydd ei angen arnaf er mwyn ei redeg?

Bydd DesktopAnywhere yn gweithio ar unrhyw un o’r canlynol: Windows (7, 8, 8.1, 10), Linux, Mac OSX ac iOS.

  • Mae sustemau sy'n rhedeg Windows angen Java wedi ei osod. (Cliciwch yma i lwytho Java i lawr)
  • Mae sustem apple OSX angen Java ac X11 i weithio. Neu defnyddio yr fersiwn HTML5.
  • Mae Desktop Anywhere hefyd yn gweithio ar applie iPad ac tabledi Android.
  • For full details of supported clients see the Oracle documentation

Yn ogystal, gall staff gysylltu â ‘Bwrdd Gwaith Staff Prifysgol Bangor / Bangor University Staff Desktop’. Mae hyn yn rhoi cysylltiad i chi â chyfrifiadur sy’n cynnwys Office, Firefox, Thunderbird a’r holl feddalwedd cyffredinol sydd ar gael ac mae’n galluogi i chi weithio yn union fel pe baech yn eistedd wrth eich desg, gyda mynediad llawn at eich gyriannau M: ac N: Mae hyn yn cael gwared o’r broblem o gael gwahanol fersiynau o ddogfennau gartref ac yn y gwaith a hefyd y perygl o gael dogfennau sensitif ar eich cyfrifiadur cartref. Os oes offer arbenigol wedi ei osod ar eich cyfrifiadur swyddfa, gallwn hyd yn oed drefnu i chi fedru mynd at hwnnw o’ch cartref, ond mae’n rhaid ei adael wedi ei switsio ymlaen. Cysylltwch â Desg Wasanaeth TG i gael cyngor.

Defnyddio Desktop Anywhere gyda Chrome

Mae Desktop Anywhere nawr wedi cael ei uwchraddio fel y gall gael ei ddefnyddio gyda'r porwr Chrome. Pan yr ydych yn defnyddio Chrome bydd neges yn gofyn wrthych i lawrlwytho a rhedeg ffeil .jnlp. Unwaith y gwnewch dderbyn i redeg y rhaglen Java ac gadael i Chrome gysylltu i'r gweinyddwr bydd gwasanaeth Desktop Anywhere yn cychwyn.

 

Cysylltu i DesktopAnywhere

Cysylltu a DesktopAnywhere yn defnyddio HTML5 - gweithio ofewn yr porwr gwe. Dim ond yn gweithio yn google chrome, Firefox, IE ac Safari.

 

Cysylltwch i wasanaeth DesktopAnywhere